White Jade River      
september 2019      


Tijdens het britse bewind werd de "Jersey cow" in India ge´ntroduceerd die in aantal de in de taartpunt zelf ontstane koeienrassen overtrof en nu, naar de mening van deskundigen, door gas-uitstoot en voedselbehoefte, meer bijdraagt aan een verslechteren van het ecologische systeem. Overigens geldt dat ook voor de ge´mporteerde Holsteiner, maar daar hadden de twee het niet over.
Gesuggereerd werd dat men overweegt de "Jersey cow" in India te laten uitsterven ten gunste van de indigene rassen. Daarbij moeten we een ander vooroordeel rechtzetten: niet heel hindu´stisch India weigert koeien te slachten en op het menu te zetten; slechts een deel van de deelstaten kent zo'n verbod. De vegeratiŰr en veganist zal zeggen dat het "koeienverbod" natiewijd ingevoerd zou mogen worden, maar zoals de zaken staan is India nog steeds het land van waaruit het meeste koeienvlees wordt geŰxporteerd. Een totaal verbod zou een op zijn kop zetten van het economische systeem betekenen. Daar moeten ze goed over nadenken, over hoe dit gat van 18% BNP op te vullen.

vedische koeien

Terug naar pagina 2

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.