DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatámsaka Soetra


Bijlage bij Boek Een


De Leiders van de Wereld die (met hun aanwezigheid) de Wereld
zo Wonderbaarlijk Mooi Verfraaien


De plaats van handeling

De voorstelling die men over het algemeen heeft van Boeddhistische monniken en nonnen is dat zij als de professionelen in Zuid-Oost Azië (van Birma, Thailand, Cambodja en Laos tot aan Sri Lanka) in groot verzaken leven. Zij waren de eersten die zich naar het Westen waagden, en de door deze traditie gehanteerde Pāli-canon geeft een getrouw verslag van het leven in verzaking in een India van 2550 jaar geleden (we spreken nu 2006).

Sindsdien is in andere kamers van het Boeddhistische huis een ander inzicht ontstaan over de wijze waarop de Boeddha-Dharma aangeboden dient te worden, ongetwijfeld tegen de achtergrond van een andere culturele setting, zowel meer westelijk als meer oostelijk van India Bharat.

Wanneer de boeken van de Avatámsaka Soetra dan ook de setting beschrijven waarin Boeddha predikt, vinden we prachtige paleizen, met volkomen vlakke vloeren, behangen met gordijnen gemaakt uit de mooiste (half)edelstenen, staan er bomen die gemaakt zijn uit (half)edelstenen, hangt er een heerlijke bloemengeur, en klinkt er aangename muziek.
Natuurlijk staan die edelstenen en halfedelstenen allemaal voor mentale staten of oefeningen: zo staat diamant voor de onvernietigbaarheid van de Dharma, en is lapis lazuli een aanduiding voor een ethisch correct leven.

Niettemin is deze voorstelling ook een vlot en vaardig middel (upāya). In de streken waarin veel van de Mahāyāna-teksten tot stand kwamen was het leven hard. Kluizen van monniken die deze manuscripten vervaardigden zullen niet zelden in woestijnachtige streken gestaan hebben, of in de bergen, boven de boomgrens. Een volkomen vlakke grond, waar je niet struikelt over rotsen en stenen, was een bijna onbereikbaar ideaal. Bomen en bloemen waren er niet, terwijl de oudere teksten toch offeringen van bloemen voorschreven. Dan maar bloemen en (miniatuur) bomen gemaakt uit de halfedelstenen waarvan de vindplaatsen vooral in de Himalaya-regionen en streken als de Hindu Kush inmiddels nagenoeg uitgeput zijn. Enzovoorts.
Wanneer we ons kunnen ontspannen in een aangename omgeving verschijnt er al snel een glimlach op de lippen, en stelt de geest zich open voor zaken die anders buiten de deur gehouden worden.
De Inleiding van Boek Een


"Aldus heb ik het gehoord:
Eens was de Boeddha in het land van Mágadha, in een staat van zuiverheid, op de plaats van verlichting (bodhi-mánda[la]), juist nadat hij het werkelijk bewust zijn had gerealiseerd.
De grond was stevig en hard, gemaakt uit diamanten, verfraaid met schijven (half)edelstenen en ontelbare kostbare bloemen, met zuivere, heldere kristallen.
De oceaan aan karakteristieken van de verschillende kleuren toonden zich tot in het oneindige.
Er waren banieren gemaakt uit halfedelstenen die een constant zacht licht verspreidden en prachtig geluid maakten.
Overal hingen netten gemaakt uit ontelbare juwelen en kransen van heerlijk geurende bloemen.
De mooiste juwelen verschenen uit het niets; daaruit regende het een onuitputtelijk aantal juwelen en prachtige bloemen, over de hele wereld.
Er stonden rijen juwelenbomen; hun takken en bladeren glansden in grote pracht.
De Boeddha's geestkracht zorgde er voor dat alle verfraaiingen van de Bodhi-mándala daarin werden gereflecteerd.
De Bodhiboom was groot en buitengewoon; de stam ervan was gemaakt van diamant, de grootste takken waren van lapis lazuli, de kleinere takken en twijgen waren gemaakt uit verschillende edelstenen. De bladeren, die zich in alle richtingen uitstrekten, voorzagen [de aanwezigen van] schaduw, als de wolken.
....
Ook zorgde Boeddha's indrukwekkende geestkracht er voor dat de Bodhiboom voortdurend heerlijke klanken voortbracht die eindeloos verschillende waarheden verkondigden."


Tot zover de inleiding.
Terug naar Boek Een

Naar het volgende boek

Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Een engelse vertaling werd uitgegeven door Shambala


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme