DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatŗmsaka Soetra


Boek Twee


Bijlage - De Boeddhawereld in het noordoosten
Uit de mŠndala aan Boeddhawerelden die in boek twee aan de orde komen is vrij willekeurig de beschrijving gekozen van de wereld uit het Noordoosten:

"Ten Noordoosten van deze [centrale] oceaan van werelden die "Opeenhoping van Bloemen" heet, is er een oceaan aan werelden met de naam "Banier van Rozig Goud en Lapis Lazuli".
Temidden van die wereldsystemen is een land dat "Verscheidenheid aan Juwelen" [= verheven mentale kwaliteiten] heet. De Boeddha daar heet "Onverschrokken Lamp van Alle Waarheden".
Temidden van de menigte om deze Boeddha heen was er een Bodhisattva-Mahasattva(*) die "Onuitputtelijke Mijn aan Waardigheden [behorend tot] de Lamp van het Verhevenste Licht" genoemd werd.
Deze kwam met zoveel Bodhisattvas als er atomen in een oceaan aan werelden zijn naar de Boeddha, en ieder produceerde tien soorten wolken waarin leeuwetronen van edelstenen-lotussen te zien waren, in ontelbare vormen. Deze vulden de totale ruimte, zonder daarin verloren te gaan.
[Vervolgens toverden ze een keur aan gaven tevoorschijn, ieder in een tiental variŽteiten.]
Nadat ze deze wolken tevoorschijn hadden gehaald, bogen deze Bodhisattvas voor de Boeddha, en offerden hem al deze gaven. Toen produceerden ze, in de noordoostelijke richting, als bij magie, ieder een leeuwezetel gemaakt van juwelen-lotussen, met lichtbanieren van edelstenen, en zetten zich daar kruisbeens op neer.

(*) (De woorden Bodhisattva-Mahasattva komen in een andere bijlage bij dit boek aan de orde.)

Tegen het eind van dit tweede boek wordt er nog eens op gewezen dat we hier te maken hebben met een visualisering:
"Weerspiegelingen hebben geen bepaalde plaats. Ze zijn als de ruimte, ze hebben geen substantiŽle aard -
Zij die grote wijsheid bezitten zullen begrijpen hoe ze [naar essentie] gelijk [samatŠ] zijn."

Naar de pagina over het licht | Naar de pagina over de bodhisattvas | Naar het onderling doordringen en het onbeweeglijke

Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Terug naar Boek 2, pagina 1

Een engelse vertaling werd uitgegeven door Shambala


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme