Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Boeddhisme in Nepal

2004:
Sinds de Lumbini Trust zo'n 25 - 30 jaar geleden het park, dat laat 19e eeuw werd aangewezen voor wat het nu is, tot ontwikkeling probeerde te brengen, onder aanvankelijk grimmige materiële omstandigheden, is het over de vraag of Lumbini nu echt de geboorteplaats van Boeddha is niet meer stil geweest.
Westerse archaeologen hebben aan het eind van de twintigste eeuw onder aanhangers van een Lumbini dat juist over de grens op indiaas gebied zou liggen voor een mini-opstand gezorgd toen ze hun bevindingen publiceerden die inhouden dat Kapilavastu, Boeddha's vaderstad, en daarmee het nabijgelegen park met zijn "tank", een regenwater-reservoir, op Nepalees grondgebied ligt.
Indiase oudheidkundigen zeggen al jaren dat Lumbini gezocht moet worden op een plaats iets oostelijker, en net aan de indiase zijde van de grens. Zij zijn het geweest die met de meest in het oog springende protestacties dreigden na het bekend worden van dit Kapilavastu-onderzoek waarbij de stadsomwalling zou zijn gevonden.
Rond 7 april 2011 werd bekendgemaakt dat India vlak over de grens, op Indiaas gebied, een "replica" van Lumbini aan het bouwen is om Nepal de toeristenstroom naar Boeddha's geboorteplaats af te snoepen. Laten we er heel duidelijk over zijn: De overgrote meerderheid van bestuurlijk India is totaal niet geďnteresseerd in Boeddha of boeddhisme; toeristeninkomsten heeft hun enige belangstelling.
Oudheidkundigen uit Orissa, een staat in het Zuidoosten van India, waren en zijn het noch met de aanduiding van het Nepalese, noch met die van het noord-Indiase Lumbini eens.
Om zaken nog gecompliceerder te maken publiceerde T.A. Phelps uit de U.K. nog weer een andere mening.

De vraag zoals ze nu wordt behandeld berust bijna uitsluitend op de naam Lumbini: Komt die naam van Rumindei, een plaats in de Nepalese Terai (de zuidelijke vlakte), of is ze afgeleid van Lembei, een verdwenen plaatsje nabij Kapileshwar in de staat Orissa. De voorstanders van de Lembei-oplossing voeren aan dat ergens geschreven staat dat Boeddha daar in de plaatselijke tank gebaad heeft, en dat hij dat deed om zijn eerste bad als pas geborene te gedenken. Een dergelijke manier van interpreteren is goed voorstelbaar in een land waarin mensen zich, als religieuze praktijk, in bijvoorbeeld de Ganges onderdompelen. Baden in die tank te Lembei zou dan in dat rijtje passen. Daar Boeddha echter herhaaldelijk - vastgelegd in de Pali-canon - de gedachte aan de effectiviteit van symbolische onderdompelingen van de hand wees, kan dit geen indicatie zijn voor Lembei als zijn geboorteplaats. We vinden in diezelfde Pali-canon andere plaatsen waar Boeddha een bad nam in de plaatselijke tank, bijvoorbeeld in Vaishali (Vesali), met geen andere intentie dan persoonlijke hygiëne.
Niettemin zouden de voorstanders van Lembei als Boeddha's geboorteplaats een niet zo goed begrepen passage uit het begin vijfde-eeuwse reisverslag van Fahien/Faxian (spreek faa zjčn) in gedachten kunnen hebben. Daar wordt de legende herhaald die zegt dat Boeddha drie maanden in een hemelse sfeer verbleef om daar zijn overleden moeder en het overige gezelschap te onderwijzen. Faxian vertelt dan dat Boeddha, ergens in zuidoost-India, weer terug naar de aarde kwam en daar een bad nam.

De algemene opvatting is dat Boeddha overleed in het Indiase Kushinágar of Kushinára. Zijn laatste voetreis begint in Vaishali (Bihar) en eindigt in Kushinara (Uttar Pradesh), enkele tientallen kilometers van de huidige grens tussen India en Nepal. Wat was er dan in of voorbij Kushinara, het eindpunt van die voettocht die Boeddha's al verzwakte lichaam zo uitputte dat hij op het laatst bij nagenoeg iedere boom moest halthouden? De annalen beschrijven in die regio geen enkel ander voorwerp van aandacht dan de plaats Kápila-vŕstu. Dat in gedachten houdend moeten we er van uitgaan dat Boeddha een laatste blik op zijn vaderstad wilde werpen, zoals hij dat ook gedaan had met zijn vertrekplaats Vaishali, een plaats waar hij graag was en node afscheid van nam. Hij heeft Kapilavastu niet bereikt, net niet.
Doorheen zijn lange leven als rondreizend religieus leraar had Boeddha een perfecte terrein-kennis; hij wist hoe hij reizen moest om op deze of gene bestemming aan te komen, ook daarvan vinden we in diezelfde Pali-canon frapante voorbeelden.
Daarom, zou Lembei Boeddha's geboorteplaats zijn geweest, dan zou er, zouden we even aannemen dat Kapileshwar nabij Lembei het oude Kapilavastu is, een Kushinara in de buurt moeten liggen, hetgeen tot nu toe niet is aangetoond.
Eigenlijk zou een verwijzing naar de Pabba(d)já soetta al voldoende moeten zijn.

Naast het promoten van Lumbini, wijst het Toerisme-Bureau ook op plaatsen als Gotihawa en Niglihawa - geboorteplaatsen van twee Boeddhas die Shakyamuni Boeddha voorgingen, op Boeddha's vaderstad Kapilavastu (nabij Tilaurakot), op Ramagrama waar relieken bewaard worden, en op Devadaha de stad waar Boeddha's moeder geboren werd. Kapilavastu, zo schrijft de bovengenoemde Faxian (Fa-Hien), was in zijn tijd al verlaten: "Er was noch een koning, noch een volk. Alles was puin en verlatenheid." Sindsdien is aan de plaats weer enig leven gegeven, maar van restanten uit de oudheid is weinig sprake.

Lumbini, opgravingen ca 1300 jaar vC

Shirish B Pradhan van Outlook India schreef op 7 juli 2013 dat op het Lumbini-terrein restanten van een dorp en een tempel zijn opgegraven die een 1000 jaar ouder zouden zijn dan de tijd van koning Asoka, een tijd waarin de meeste en oudste boeddhistische monumenten werden gebouwd. De secretaris van het Nepalese ministerie voor toerisme en cultuur sprak van "robuust bewijs". Wat een paar honderd meter verwijderd van Boeddha's actuele geboorteplaats gevonden is zou dateren van ca 1300 vC. Robin Coningham van de Universiteit van Durham spreekt over bakstenen tempelrestanten die gebouwd zijn over een eerder houten frame.
De opgravingen worden gefinancierd door Unesco en Japan.
Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme