DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatámsaka Soetra


Boek Zeventien


Bijlage een

In boek zeventien is het Indra die Bodhisattva Waarheid en Wijsheid vraagt tot hoever de morele verdienste strekt wanneer een bodhisattva voor de eerste keer de ferme wil genereert om Verlichting te behalen.
Welnu, Waarheid en Wijsheid noemt het hele gamut aan meditatie en andere praktijken op die binnen het Boeddhisme maar bekend zijn, en dat is een duizelingwekkende veelheid.

Ook hier, in de bespreking van het prozagedeelte van dit boek, moeten we ons daarom beperken tot een paar highlights.

Het antwoord van Waarheid en Wijsheid begint zo:

"O, kind van Boeddha; stel, iemand zou alle wezens in de oostelijke windstreek alle mogelijke gemakken verschaffen, en dat een eon lang, en hij zou hen daarna, in die gewonnen zuiverheid, de vijf levensregels(1) voorhouden, en hij zou hetzelfde doen in de zuidelijke, de westelijke en oostelijke windrichting, en in de vier tussenliggende windrichtingen, en in het zenith en nadir -- zoudt u denken dat de verdienste van zo iemand groot is?
Indra zei, 'Alleen een Boeddha zou de verdienste van zo iemand kennen; niemand anders zou dit kunnen vaststellen'.
Waarheid en Wijsheid zei, 'De verdienste van zo iemand, vergeleken met de verdienste van een bodhisattva die zich zojuist ferm heeft voorgenomen naar Verlichting te streven, is nog geen honderdste, geen duizendste, ...[tot een onzegbaar klein cijfer] van de verdienste van de vaste wil Verlichting te bereiken."


Noot
(1) De vijf levensregels zijn: Ik neem me voor niet te doden; ik neem me voor niet te stelen; ik neem me voor geen ongewenst sexueel gedrag te hebben; ik neem me voor onjuiste spraak te vermijden; ik neem me voor geen geestbenevelende middelen te gebruiken.
De lijst komt in alle Boeddhistische hoofdstromingen voor, in verschillende configuraties.
Het boek gaat verder met te zeggen dat er niet zomaar naar persoonlijke Verlichting moet worden gestreefd, maar
".... ze nemen zich voor Verlichting te behalen opdat de afstammingslijn van de Verlichtten niet uitsterft, opdat ze tot alle werelden doordringen, opdat ze de wezens in alle werelden bevrijden, ..."

Een dergelijke zinsnede komt nog een drietal keren terug, wat wel aangeeft hoe belangrijk het wordt gevonden dat de Dharma zo lang mogelijk voortduurt.
Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Naar de bijlage over de aandoeningen

Een engelse vertaling werd uitgegeven door Shambala


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme