DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatámsaka Soetra


Binnengaan in het Rijk van Werkelijkheid


"Avalokiteshvara"

Súdhana vindt Ava-loki-téshvara Bodhisattva op de berg Potálaka(1), op een plateau langs de westzijde van de berg die "verfraaid was met bronnen, vijvers en stromen." Daar zat hij "in aandachtig bewust zijn op een rots van diamant, op een open plek in het bos ..." en onderwees "het licht van het vehikel van grote liefde en mededogen, een vehikel dat tot doel heeft alle wezens te redden."

Desgevraagd antwoordt Avalokiteshvara, "ik ken een verlichtende praktijk die 'het onmiddellijke ondernemen van groot mededogen' heet...." Met deze praktijk "verschijn ik temidden van de wezens' bezigheden, zonder zelf uit het gezelschap rond de Boeddha te verdwijnen; ik zorg voor deze wezens met generositeit, vriendelijke woorden, weldoende activiteiten en samenwerking."(2)

"Deze praktijk van onvoorwaardelijk mededogen perfectionerend, heb ik de gelofte afgelegd een toevlucht voor alle wezens te zijn, hen te bevrijden uit rampspoed, bedreiging, slavernij, aanvallen op hun leven, gebrek aan levensmiddelen, een onvermogen in het levensonderhoud te voorzien, slechte faam, de gevaren van het leven, intimidatie door de menigte, dood, miserabele levensomstandigheden, onkenbaar afzien, horigheid, afgescheiden zijn van geliefden, moeten leven met wie je niet mag, fysiek geweld, geestelijke onderdrukking, smart en depressie."

Daarop prijst Avalokiteshvara alle Samántabhadras die er maar zijn kunnen '... die er voortdurend aan werken om alle wezens af te wenden van het herhaaldelijk door de molen van het bestaan op de wereld te moeten gaan."

Het tekststuk over Avalokiteshvara Bodhisattva in de Avatámsaka Soetra is veel beknopter dan in de Lotus Soetra. In beide Soetras komt hij — hij wordt pas vanaf een migratie naar Zuid-India zij — tevoorschijn als een kracht die aangeroepen kan worden wanneer de nood werkelijk hoog is, en de bovenstaande woorden laten ook zien dat mededogen, de essentie van Avalokiteshvara, overal is, en zich op alle plaatsen manifesteren kan, in ieder wezen, en zelfs in de niet-bewustzijn hebbende fenomenen zoals een wind die precies op tijd gaat liggen, een vuur dat je huis net niet bereikt, enzovoorts.
Ondanks alles is mededogen toch de drijvende kracht achter onze wereld. Ware er geen mededogen dan zouden we in voortdurende angst voor elkaars agressieve driften moeten leven.

Zie ook de pagina over Avalokiteshvara in de Oostaziatische tradities.
Noten:
(1) De naam Potálaka wordt het eerst gevonden in de vedische literatuur en daar is het een kuststad aan de monding van de Indus. Wanneer de Tibetanen het grote gebouw in Lhasa het Potála-paleis zijn gaan noemen was er waarschijnlijk al een redelijk uitgebreid onderwijspakket binnen de monialen-gemeenschap aanwezig over met name dit laatste boek van de Avatámsaka — zo ze het boek al niet zelf schreven of hebben laten schrijven. We spreken dan over een post-zesde-zevende eeuw nC.
(2) Zie de vier integrerende methoden op pagina 39-3.

Naar bijlage 8

Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Een engelse vertaling werd uitgegeven door Shambala


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme