MÁNGALA SOETTA
noot 15

Het woord Phutthàssa vinden we in de boeddhistische lexicons alleen in connectie met het woord sámana, een thuisloze, in het boeddhisme een monnik. Vertalers zijn er waarschijnlijk ten onrechte van uitgegaan dat hier een spelfout is gemaakt, en dat er Puttujāna (spreek: poetoe-djána) wordt bedoeld, een gewone burger met al zijn feilen en falen.
Het is echter mogelijk dat hier gerefereerd werd aan asceten met andere opvattingen: Phutth...-sámana. In het Sanskriet vinden we het woord phúttaka dat staat voor een soort textiel dat gedragen werd door ballade-zangers die horen tot de etniciteit van de Kathàl. Bengalen, en met name de Chittagong Hills, heeft nog steeds een dorp dat Kathàl Banga heet. Dinesh Chandra Sen geeft in zijn "The Ballads of Bengal, Volume 4" (1932) aan dat de Kathàl in de 20ste eeuw (min of meer) moslim zijn.
De benaming (P.:) "sámana", resp. (Skr.:) "srámana" stond en staat voor die levensbeschouwelijke groeperingen die geen intermediair hebben tussen een verondersteld hogere en het mensenleven; er zijn geen priesters. Tot de sámana-stromingen horen de boeddhisten, de jaïns, en de adjivika. Omdat in de lexicons de namen phutthàssa en sámana samen voorkomen moeten we er van uitgaan dat de kathàl-zangers eveneens tot de s[r]ámana-stromingen behoorden, en duidelijk afgewezen werden door Boeddha danwel door zijn onmiddellijke nazaten. Er is in de voorschriften aan monialen een waarschuwing opgenomen die zegt dat men zich niet in trance mag laten brengen door muziek, resp. niet naar muziek mag luisteren omdat zeker in die tijd muziek uitsluitend die van de raga-spelers, de Kathlà, en andere (semi-)religieuze groeperingen zal zijn geweest, en omdat de muziek die ze speelden de bedoeling had de mens naar hoger sferen te brengen, waarschijnlijk letterlijk, in de oorspronkelijke zin van het woord. Zie ook deze wiki-pagina. Die waarschuwing heeft er toe geleid dat in het Kleine Voertuig bij het reciteren van teksten als deze geen sprake mag zijn van zingen in de gebruikelijke zin van het woord.Terug naar de voorpaginaEmail adres: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme