Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Avalokiteshvara bodhisattva
bijlage 2De Lotus-connectie
Op 14 juli 2006 viert de Chinees-boeddhistische gemeenschap het Ontwaken van Quan Yin of Avalokiteshvara Bodhisattva.
boeddhisme wijst voorwerpen van aanbidding af, en aanvaardt ook niet dat mensen zich als smekeling tot Boeddha of een Bodhisattva richten. Binnen het volkse boeddhisme, als we die term even mogen gebruiken, kruipt het bloed echter vaak waar het niet gaan kan.
Er moet daarbij toegegeven worden dat, in tegenstelling tot de Avatámsaka Soetra, gezaghebbende geschriften als de Lotus Soetra veelal niet ingaan op het meditatie-visualiserings-aspect van de daarin opgeroepen beelden. Dat werd in de tijd van het ontstaan van deze Geschriften wellicht niet gedaan omdat iedereen toen wel wist wat het verschil was tussen enerzijds zintuiglijk waarneembaar beleefde, en anderzijds gevisualiseerde werkelijkheid — deze laatste vorm van meditatie kan zo gemeengoed en wijdversprijd zijn geweest dat niemand nadere uitleg nodig had.

Om aan te geven waarom vooral Avalokiteshvara of Quan Yin een soort vraagbaak is geworden, volgt hieronder een heel korte passage uit de Lotus Soetra, naar de engelse vertaling van wijlen Hendrik Kern.

"Toen verrees de Grote Bodhisattva Akshayamati (Akshaya = veel; mativant = intelligent : Grote Intelligentie) van zijn zetel, schikte zijn overpij over één schouder, strekte zijn samengebrachte handen naar Boeddha uit, en zei: Heer, waarom wordt Avalokitesvara, de Grote Bodhisattva, Avalokitesvara(1) genoemd? Dit vroeg hij aan Boeddha, en Boeddha antwoordde Akshayamati: Jongeman van goede familie, al die honderdduizend biljarden ontelbaarheden (koti) van wezens die in deze wereld moeilijkheden ervaren, zullen, wanneer ze de naam van de Grote Bodhisattva Avalokiteshvara horen, bevrijd raken van die massa problemen. Jongeman van goede familie, zij die de naam van deze Grote Bodhisattva Avalokiteshvara bij zich houden (smrti) zullen .... bevrijd raken ... als gevolg van de deugd (nirāma?) die straalt uit het licht dat deze Grote Bodhisattva uitstraalt. .... Daarom, jongeman van goede familie, wordt de Grote Bodhisattva Avalokiteshvara Avalokiteshvara genoemd."

Als in de Avatámsaka Soetra zien we dat het licht dat Boeddha en de in de geest opgeroepen Bodhisattvas uitstralen een eind kan maken aan allerlei kwellingen waaronder we (denken te) lijden.
Zie voor dat licht ook Bijlage drie bij boek twaalf van de Avatámsaka.


(1) Avalokiteshvara. Avalokita betekent, volgens het Hybrid-Sanskriet, "schouwen". De hele naam wordt veelal vertaald met "hij die de wereld (loka) overschouwt, en luistert naar de stem (svara) van die wereld".
Volgen we het klassieke Sanskriet, dan wordt ava gegeven als een voorzetsel dat 'verwijderen van', 'weggaan uit' betekent. Loka is plaats of wereld, en svara is stem, geluid. We kunnen dus net zo goed concluderen dat hier "de stem, of het geluid voorbij de wereld" staat. Maar omdat dit de laatste 2000 jaar nog niet (openlijk) is gebeurd, zit er wel een risico aan vast. Deze stoute opvatting wordt niettemin bevestigd door een passage in de Lotus Soetra: "Je zou kunnen denken aan Avalokiteshvara wiens geluid als dat van de wolken en de drum is, die donderend geluid voorbrengt als een regenwolk, die een grote stem heeft als Brahma, een stem die alle tonen kan laten horen."


Wanneer er in Japan sprake is van de Kannon-kyō, dan wordt daarmee het 25ste hoofdstuk uit de Lotus soetra bedoeld, althans volgens de Nichiren-hoofdstukindeling. In de Hendrik Kern-vertaling is dit het 24ste hoofdstuk, hetgeen aangeeft dat de Nichiren-lijn heeft zitten aanvullen/wegstrepen/toevoegen/verbeteren.

De 108 manifestaties
Van 15 tot 24 maart 2018 vond in New York de Asia Week plaats, een samenwerking van verschillende musea en galerie-houders.
Suneet Kapoor, Alan Kennedy, Tenzing Asian Art, en Navin Kumar stelden hun nieuwste aanwinsten voor waaronder eveneens het een en ander uit de Himalayas. Ralph M. Chait toonde op zijn website dit charmant houten beeldje uit China, weliswaar afgebladderd en een beetje kapot, dus voor professionele doeleinden onbruikbaar.
Het zal Quanyin voorstellen, in die grot, mediterend op die lichtgevende parel in haar handen. In die uitleg, of fantasie, heeft Quanyin, de chinese Avalokiteshvara, niets te maken met de Lotus Soetra, maar alles met het Reine Land-boeddhisme dat in China Jingtu wordt genoemd.

Tot ca 10-20 jaar geleden circuleerden er boekjes en posters over de 108 manifestaties (punt 2) waarin deze vertegenwoordiger van groot mededogen werd afgebeeld. Die afbeeldingen volgden evenzoveel allegorieën waarin Quanyin nu eens hier, en dan weer daar bijstand verleende. Die mode, om het zo te zeggen, is inmiddels voorbij; alleen in heel traditioneel-boeddhistische middens (en wellicht hier en daar in een tempel-museum) herinnert men zich nog deze of gene bijnaam die aangeeft of deze bodhisattva mediteerde op de weerspiegeling op het water, danwel zeelieden bijstond die dreigden te verdrinken, etc.


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme