White Jade River      
augustus 2020      


Vorig jaar werd de stichter en abt over de taiwanese Fo Guang Shan-gemeenschap drieënnegentig. Hij is van 19 augustus 1927. Een paar jaar geleden kreeg hij een hersenbloeding, zit sindsdien in een rolstoel en is zo slechtziend dat ook het kalligraferen met een dikke kwast hem niet meer lukt. In het artikel onder de doorklik noemt hij zichzelf "een Chinees van Taiwan": hij kan nog steeds geen taiwanees paspoort krijgen, en vindt daar dan vervolgens wat van.

Meester Hsing Yun is een van de "drie bergen" die in het kielzog van het nationalistische leger naar Taiwan vluchtte, in 1949. Inmiddels is dat cijfer drie vervangen door het cijfer vier: er zijn er vier die vooraanstaand zijn in het mahāyāna-boeddhisme van Taiwan: "Four Heavenly Kings". Op Taiwan heeft genoemde hoofdabt zijn, en dat van anderen, renjian Fojiao tot een mate uitgewerkt waarbij er geen aandacht meer wordt geschonken aan rituelen ten behoeve van de overledenen, en de nadruk helemaal is komen te liggen op het welbevinden van de mens die nu over aarde loopt. Humanistisch boeddhisme noemt zijn beweging dit inmiddels.
Dat behoren tot die "Four Heavenly Kings" (cattur-maharajika-deva - tsjàtoer mahaa-raadjika), daar kunnen we ons niet van voorstellen dat dit binnen de monialengemeenschap van Fo Guang Shan met gejuich wordt begroet; het behoort niet echt tot de "dit leven, hier op aarde" filosofie van de stichter.

In de marge van een monialen-bijeenkomst in zijn hoofdkwartier in de stad Kaohsiung, ergens in de negentiger jaren, vertelde de meester hoe het zo gekomen is. Hij werd bekend als auteur van tijdschriftartikelen over een vernieuwing van het boeddhisme, en na verloop van tijd ging een kleine groep belangstellenden bij hem op bezoek. (Zo hoort het; wie een monnik in deze traditie wenst te spreken gaat er heen en weerhoudt zich van het "bestellen" van een monnik). Zijn woning was heel klein, en terwijl de meester in de deuropening zat, zaten zijn toehoorders op krukjes op straat om hem heen.
Eenmaal aangekomen op Taiwan, en van harte begroet door mede-abten die het nogal verwaterde taiwanese boeddhisme-volksgeloof(1) graag opgeschoond wilden zien, vestigde de meester zich opnieuw in een heel eenvoudig onderkomen en liet een auto met luidspreker door de straten gaan: de eerwaarde Hsing Yun (kies de 'Chinese (Mandarin)' uitspraak) gaat spreken, daar en daar, op die en die tijd; kom allemaal luisteren.
Zoiets hoeft men in noordwest-Europa niet te proberen; een "the Passion" mag dan nog eens per jaar door de straten gaan, en hier en daar klinkt al eens een oproep door een muezzin, maar per luidspreker "religieuze" bijeenkomsten aankondigen, ik denk niet dat er één gemeentebestuur is dat daar toestemming voor geeft; je moet die griezels wel onder de duim houden.

Meester Hsing Yun had/heeft veel mensenkennis. Het heeft hem geholpen om kinderen uit gegoede families als monialen om zich heen te krijgen, en als vanzelf zijn de ouders van deze kinderen de organisatie gaan ondersteunen tot een mate waarin we kunnen zeggen dat het Fo Guang Shan-conglomeraat vandaag de grootste chinese mahāyāna-boeddhistische vestiging op Taiwan is, en waarschijnlijk ter wereld.

Op 19 augustus wordt dus de 94ste verjaardag gevierd van deze abt. Of hij er zelf erg actief aan deel zal kunnen nemen mag, gezien zijn gezondheidstoestand, niet verwacht worden.

(1) We zagen er nog heel recentelijk een voorbeeld van een zeer goed opgeleidde, en goed articulerende Hongkonger die zijn eens per jaar pelgrimage maakte naar de tempel op Lantau-eiland, om daar "de boeddhas" — het is een onafzienbare rij lohans (arhats) — te bedanken voor wat ze allemaal voor hem doen.
Ervaring leert dat dergelijke personen niet corrigeerbaar zijn; ze slaan nog liever de hersens in van de moniaal die hen vertelt hoe de vork wél in de steel zit dan dat ze gezichtsverlies lijden. De enige oplossing is dan om aanwezige kinderen het verhaal te vertellen zodat die kinderen het verhaal aan elkaar gaan doorvertellen, met de "gelovige" op de achtergrond, en zo de correcte opvatting via-via op de juiste plaats aankomt.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.