december 2022      

  Nieuws over boeddhisme■ Historicus Gabriel Martinez-Gros, zo lazen we in Les Echos, vindt dat de drie grote "religies", het christendom, de middeleeuwse versie van de islam, en het boeddhisme ontstaan zijn uit het ineenstorten van rijken (empires). En daarom hebben ze dan, aan het eind van de occidentale suprematie, nieuwe religies gecreërd die universele pretenties hebben.
verder

Forum18 meldde dat Danara Erendzhenova uit St. Petersburg op 28 november voor de rechter zou moeten verschijnen.
verder

The News van 21 november had het over een schoonmaaksessie en boomplant-intiatief te Mardan in Pakistan. Of meer precies, een en ander vond plaats op de archeologische site van Takht-bhai, een site die op de Unesco-lijst staat. Onder leiding van hun professor waren studenten van de "Green Youth Movement Club" aan de slag gegaan waarbij ze meteen wat kennis over historie en betekenis van de plaats meekregen.

India. Toeristencircuit in noordelijke deelstaat; Gedenkplaats Ambedkar; Communale schermutselingen in Mumbai; overlijden bestuurder Arunachal Pradèsh

Japan. Tempel van de berg-asceten; de odoshi, "hertenafschrikker"

Noord-Amerika. Zen in Anchorage

China. Emigrant-monnik naar Japan was ook medicijnman

Korea. Experiment met nieuwe tempel; Itaewon-herdenking

Bhutan Plechtige heropening Wangdue Dzong; LGTB-wetgeving

■ De Northwest Asian Weekly had het op 23 november over een voordracht die vooraf zou gaan aan de uitvoering van Buddha's Passion. Onder de laatste doorklik horen we een productie uit 2020, componist Tan Dun, ondertitel Heart sutra, uitgevoerd door het Shanghai Symphony Orchestra.
We mogen "passie" hier niet verstaan in de zin van bijvoorbeeld "Mattheus Passie"; we hebben hier, in de componist en de mensen die hem omringen, immers te maken met personen die te weinig van de westerse cultuur begrijpen om de volle betekenis van het woord door te hebben. Het woord passie is op geen enkel moment van Boeddha's leven van toepassing geweest, gelukkig maar.

■ De duitse krant Merkur was het niet eens met de amerikaanse media. De Merkur merkte bij een foto van Elon Musk's nachtkastje op dat er niet alleen een pistool en blikjes Coke op lagen en stonden, maar ook een vajra, een donderkeil. De amerikanen relateerden het laatste voorwerp aan het hinduïsme, de Merkur aan het boeddhisme. Allebei is waar.
De heer Musk heeft jaren geleden voorgesteld dat hij met een aantal mensen een enkeltje naar misschien wel een leefbare planeet zou willen financieren, en wel in een van zijn eigen ruimtetuigen. Hij meende toen dat hij een zodanig evenwichtig mens was dat iedereen het wel met hem zou kunnen vinden. I rest my case.

■ News24 had op 15 november nogal opvallend nieuws. United Airlines, zo werd gemeld, had een boeddhistische piloot $305.000 uitgekeerd.
verder

■ Maria Guerrero van NBCdwf vroeg op 28 november de aandacht voor activiteiten door de "North Texas police" die, samen met anderen, een onderzoek is gestart naar "een potentieel criminele ring" die boeddhistische tempels in het vizier heeft. We zagen op de begeleidende video dat hier sprake is van (naar mijn inschatting) Roma die in de gaten hebben gekregen dat er in tempels heel wat metaal (beelden e.d.) te halen valt.
Hoe deze mensen, gezien de nodige financiën, vanuit Europa naar de VS hebben kunnen komen is een vraag.

■ De indonesische overheid die ook daar de toeristenstroom heeft zien afnemen of opdrogen heeft de Borobudur (zie "Java ..") uitgekozen om daar een "centrum voor boeddhistische studieën te vestigen. Dat lazen we in een bericht van persbureau Antara. Het werd bekend gemaakt tijdens de "International Buddhist Conference of Indonesia" die eind november aan de voet van de Borobudur gehouden werd. Een en ander komt onder toezicht van het ministerie van religieuze zaken en de "Indonesian Buddhist Universities Association". Nooit geweten dat dit laatste bestond.

Terug naar de inhoudsopgave
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.