februari 2024      

  Nieuws over boeddhismeDie uitspraken zijn in de nederlandse media niet of maar zelden herhaald omdat ze zo gewelddadig zijn, en we de Joden te lande in bescherming willen houden voor lieden die hen een-op-een willen stellen met de rogue state die Israël nu is geworden.
1 Samuel 15, vers 3 is nog het meest extreem:
"Ga nu heen, en dood (de) Amalek(ieten), verban allen, alles wat ze bezitten; spaar ze niet, dood de man, de vrouw, de kinderen, de zuigelingen. Dood de ossen en de schapen, de kamelen en de ezels." (Hoewel Dr. Richard C Miller meent dat de evangeliën geen geschiedschrijving zijn. Wie was Samuel dan? Waarom schreef hij? Omdat hij een eigen interpretatie van de religie had?
We kennen in de literatuur van India het begrip itihasa. Kende het Nabij Oosten een soortgelijke verteltraditie?)

Vinden we dergelijke taal in enige van de vroege of latere boeddhistische manuscripten? Gelukkig niet.

■ De Amalekieten

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

mastodonNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.