voorpagina | over Boeddha | manuscripten | Huayen-leer | kernbegrippen | in English | email: contactwjr@yahoo.nl en whitejaderiver@gmail.com


Words in picture | Tulpen en tempels Terug naar nieuws over boeddhisme, voorpagina

Redactie

Nieuws over Boeddhisme, plus een omvangrijke collectie artikelen over Boeddhisme en vertalingen van canonieke teksten bestaat sinds mei 2004.

De paginas werden op het Net geplaatst door bhiksuni Rátana die ook de redactie voert. Bhiksuni Rátana (1943), kreeg in 1983 in Nederland de lagere wijding als non (samaneri) in de theravāda-traditie, een wijding die in 1990 in Maleisië werd herhaald onder de eerw. birmese meditatiemeester Ashin (leraar) Dhamma-piya.


Tussen 16 december 1993 en 12 januari 1994 volgde hogere wijding en het opnemen van de bodhisattvageloften in de mahāyāna-traditie. Die bhiksuni-wijding werd gegeven door de Buddhist Association R.O.C., de BAROC, een overkoepelende organisatie op Taiwan.
De traditie waartoe de samensteller sindsdien behoort omvat een groot aantal sub-stromingen en wijst uit principe geen enkele Dharma-interpretatie van de hand, mits deze zich houdt aan het Achtvoudige Pad zoals Boeddha dit heeft onderwezen.
Niettemin is het de Huayen-traditie, een stroming die zich gevormd heeft aan de hand van de Avatámsaka- of Bloemenkrans Soetra, die richtinggevend is voor de webmaster van www.buddha-dharma.nl.

Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds mei 2004.

Stichting onder nummer 20138036.