MOEILIJKE WOORDEN

in het boeddhisme
WOORD

UITSPRAAK

BETEKENISAjahnAdjáánThaise vorm van het Sanskriet en Pāli Achariya. Spreek Atsjárie-ja. Zie onder.Āgama en nikāyaaagama, nikaajaAgama: Kleine-voertuig canon van het mahāyāna. Zie ook voetnoot 1
Nikaya: Zie voetnoot 3 op Thailand-paginaāramaááramaPāli: ārama, "lusthof": verblijfplaats voor monniken of nonnen. Het Sanskriet-woord ashram = oord waar het hinduïsme beleden wordt.AshinAsjienHet birmese ashin = Āchariya in het Sanskriet en Pāli: leraaratta (P.) / atma (Skr.)idemzie voor hinduïsme: atma
voor boeddhisme: soul/selfBhaktiBhàktiNiet-boeddhistisch concept. Devotie. V.a. 7de eeuw Zuid-India. Neo-hinduïstische verering van o.a. "de godin" (dévi).BhanteBhante (h uitspreken)EerwaardeBhiksu / bhiksuni (Hybr.Sanskr.),
Bhikkhu / bhikkhuni (Pāli)Bhíksjoe, bhiksjoeniiVolledig gewijdden (m/v). Zie upasampadábiddenidemFormeel niet-boeddhistisch, komt niet in (Hybrid) Sanskriet en Pāli voor. Het volkse boeddhisme heeft onder invloed van engelstalige influx het woord overgenomen.Bodhgaya


De plaats waar de historische Boeddha Verlichting behaalde, respectievelijk Ontwaakte.bodhiboodieVerlichting, Ontwaken. De Sanskriet stam is buddh: wijsheidBrahma


Oud-Indiaas begrip/godheid, soms het Al in hinduïsme.
Een bovenmenselijk wezen in het oude
boeddhisme, niet het Al, noch onsterfelijk.devadeeva, deewa, (in Hindi:) deev


dhamma (Pāli) / dharma (Skr.)idem. Spreek de h uit


esoterie / esoterisch


Binnen het boeddhisme: filosofie-praktijk waar een vooropleiding in de basis-concepten van het boeddhisme voor nodig is. De wikipedia-pagina over esoterisch boeddhisme trekt de grens te nauw en betrekt het uitsluitend op het tantrisme. Ook de Japanse uchiyama-pagina is eenzijdig.fashihfa shùh"Shi" (4de toon) gebruikt als familienaam voor alle boeddhistische monialen in de chinees-mahāyānistische traditie. "Shi" = "leraar"; "fashi" ("fa", 3de toon) + "shih": dharma-leraar.ghatidem, spreek h uitWoord uit de indiase talen. Oversteekplaats, bergpas, front van een klip boven laagland of zee- of rivieroever.gurugoeroe, g als in "good"Woord uit het hinduïsme, overgenomen door Himalaya boeddhistische stromingen. Leraar die zelf in lichaam en geest een zeker doel heeft bereikt en dit weten vervolgens overdraagt aan leerlingen.hinduïsmeidemOmstreden begrip. Britse kolonisten in 1828 introduceerden dit woord voor administratieve doelenden. In oorsprong geen religieus begrip, maar te eniger tijd wel als zodanig aanvaard.indigeen


"Eigen aan het land", oerinwoners.itihāsaitihaasa"Legende" naar indiaas begrip met samenkomen van historie en vertelkunst.JātakaDjaataka"Geboorteverhalen", onveranderlijk verteld in de itihasa-stijl; vertellingen over Boeddha's vroegere levens, voordat hij Boeddha werd.Jōdō ShinshuDjoodo Sjiensjoe"De Ware Leer" of School (shu), of de Geloofsleer, of de "Leer van het Gemoed" (shin) van het Reine Land (Jōdō)JogyeDjogjaeNaam van grootste koreaans-boeddhistische OrdeKaste

martelaar

medelijden

mindidem


MuruganMoe roe gan. g als in "good"Tamil-god van oorlog, schoonheid, en de zon. De tamilreligie is er een in een serie van vele, op dat continent.Nayaka Maha TheraNáyaka Mahā TeeraNáyaka: leider, gids; Mahā: groot; Thera: Ouderling (meer dan 12 monniksjaren). Termen uit het Pāli-boeddhismenavayananaava jaanaNaam van indiase theravada-monniken behorend tot de stroming die in gang werd gezet door B.R. Ambedkar. Indiase media hebben het over "neo-Buddhism".phraPràMonnik in het Thaipunya (Skr.)/puñña (P.)poenjaVerdienste, morele verdienste vergaren, gepaard met weer doorgeven aan doorgaans overledenen die hiertoe zelf niet meer in staat zijn. Voornamelijk theravāda-gebruik.pūjapoedja, lange oe


rōshi, senseirosjie, senseiRōshi. Letterl.: 'oude meester'. Titel van japanse zenmeester die officieel "overdracht" heeft gekregen en leraren (sensei) mag benoemen. Sensei: 'Diegene die eerder tot geestelijke wasdom is gekomen dan anderen'.saivismeidemHinduleer rond god ShivaSakyamuniSaakja moenie, uitspraakDe wijze (muni) van de Sakya-clan; de historische Boeddha. Andere namen die vooral gehanteerd worden door het theravāda zijn Gáutama of Gótama.samādhi (Skr.)samaadiHet handhaven van een stille geest doorheen formele meditatie en dagelijks handelensāmana (P.) / srāmana (Hybr.Skr.)saamana/sraamana, geen nadruk op -ma-Zie de voetnoot bij "tapas"sanghasàng haGemeenschap. Zie sanghastructuurSanskriet en PāliidemOude indiase talen. Zie Sanskriet.
Zie Pāli.sāsanasaasanaTijd en plaats waar boeddhisme bekend is. Het door Wilhelm Geiger en anderen geïntroduceerde ""church" is verwarrend en te kort door de bocht, zelfs wanneer met "church" "gemeenschap" wordt bedoeld.SayadawOngev.: SajadôBirmees voor "oude leraar".seculier boeddhisme


Geen rechtstreekse verbinding (meer) met traditioneel gevestigde stromingen.shihongev.: sjûhZie fashih hierbovenShingonSjien gon, g als in "goodLetterlijk: "Het ware woord", een japanse boeddhistische-esoterische richting.Shōninsjoo ninJapanse titel voor lekenpriester of lekenmonniksunimsoeniemBeroepsaanduiding voor koreaanse mahāyāna-monnik (m/v)sūtra (sanskriet) / sutta (pāli)soetra / soettaIn het klassieke, niet-boeddhistische Sanskriet een kort aforisme. Vietnameese bv.: "88.000 sūtra": 88 duizend korte zinnetjes, geïnspireerd door vedische concepten.
Boeddhisme. Sūtra (Skr.), resp. sutta (P.): Leerrede die veelal begint met "aldus heb ik het gehoord." Zie ook deze introductie.Tathāgatatat há gata, geen nadruk op -ga-, g als in "good"Sanskriet / Pāli: letterlijk "zo-gekomen" en/of "zo-gegaan": Boeddha.
Zie ook 4de blokje, en dit blog (engelstalig)thera / theriteera / teeriiPāli (theravāda) term voor "ouderling", een monnik (m/v) met meer dan 12 monniksjarenthich


Volledig gewijdde in de vietnamese mahāyāna-stroming (m/v)tirthankaratirth ànkaraJaïnisme. "Oversteker" van de rivier" (tirth = fjord of aanlegplaats).upasampadaoepa sampadá, geen nadruk op -pa-Hogere wijding van monialen in traditionele stromingen die vinaya (zie onder) aanhoudenvaisnavismevaisnavismeHinduleer rond god VishnuVairocanaVai roo tsja na, klemtoon op -roo-Betekenis: "Groot Licht", "Grote Helderheid", "Grote Zon". De naam van de oerboeddha of boeddhaschap als zodanig. Een mahāyāna-opvatting, hoewel niet algemeen aanvaard.veda / vedischveeda / veedischDe leer die aan de basis ligt van het hinduïsme. Er zijn binnen de canon van het vroege boeddhisme verwijzingen naar de veda. Die verwijzingen zijn zonder uitzondering een afwijzing van het vedische, en/of ze geven een nieuwe inhoud aan oude vedische begrippen.vihāra, wat, tazaungvihaara, idem, ongev.: dòzongvihāra (P. / Hybr.Skr.); wat = thais; tazaung = birmees. Tempelterrein in India en Zuidoost Azië. Oorspronkelijk "tuin" of "lustoord".vinayavinajaGeformaliseerde set regels voor monialen uit de theravāda-, en chinese en koreaanse mahāyāna-richtingen die een hogere wijding hebben gekregen (zie upa-sampadá).
Het theravāda heeft 127 regels; de Dharma-goepta-traditie (mahāyāna) heeft er 143. Zie ook dit engelstalige blog.wat


Zie vihāraAchtervoegsel -ius, respectievelijk -zi in Chinese namenConfucius / Menciusuitspr. Kongzi
uitspr. Mengzi : -zi als het nederlandse zù


Email adres: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl
Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme