april 2024      

  Nieuws over boeddhisme■ De californische redwood-wouden (sequoia) zijn nog net, maar niet voor lang meer, de grootste. Althans, ze hebben nog net iets meer van deze bomen op aarde, zo meldde Reuters op 13 maart.

In dat bericht staat dat vooral in de 19e eeuw zoveel sequoias in Groot Britannië zijn aangeplant dat het land er nu zo'n half miljoen telt. Dat afgezet tegen de ca. 80.000 in de amerikaanse Sierra Nevada.
In Engeland waren deze bomen in de victoriaanse tijd een status-symbool; wie een park met sequoias had, had het gemaakt.
Hoewel ze op de lijst van niet-indigene planten staan zullen de britse redwoods niet zo snel aangemerkt worden voor kap.

■ Er is een proef gestart met het aanplanten van wilde bramen om concurrentie te bieden aan de japanse duizendknoop. Dat lezen we in Nature Today. Punt is even dat de super die gevestigd is vlak bij een spoortraject waar bramen groeiden deze plant liet uitroeien, want de klant moest de bramen kópen die in de super werden aangeboden, en niet zomaar gratis wild plukken, wat dachten die klanten wel!

■ Het zou een aspect van het vernieuwde moraliteitsbesef kunnen zijn: van woordgebruik rond geslacht tot zorg om het verdwijnen van inheemse planten- en dieren soorten. Zo hoorden we begin maart dat naast de japanse duizendknoop nu ook mimosa een ongewenste indringer is, een struik die zo kenmerkend is voor de heuvelachtige gebieden langs de Méditerranée. verder

■ Op 27 maart werd bekend dat het Lagerhuis in Thailand akkoord is gegaan met het openstellen van het formeel vastgelegde huwelijk voor allen, het homo-huwelijk om het kort-door-de-bocht te formuleren. Het Lagerhuis riep de Senaat op dit besluit te bekrachtigen.

■ En weer is een yoga-guru opgepakt op aanklacht van sexueel wangedrag. De Pool Michal Grygoruk, weer zo'n uitgemergeld type met vettige haarslierten, wordt door de thaise justitie verweten te werken zonder arbeidsvergunning. Op genoemde dag werd bekeken of hem de toegang tot het land definitief geweigerd kon worden.

■ Doorgaand op een recent krantenartikel over een van de eerste japanse tuinen in de VS, een stuk dat meldt dat deze aangelegd zou zijn in 1963, lezen we op de website van de Portland Japanese Garden zelf dat het idee ontstond in de late 50er-jaren en dat in 1961 de aanleg was gegund aan professor Takuma Tono van de Tokyo Agricultural University.
In 1967 ging de tuin officieel voor het publiek open, en in 1968 werd er een theehuis aan toegevoegd.
In 2015 werd de tuin uitgebreid onder leiding van architect Kengo Kuma.
Voor de goede orde, de Portland Japanese Garden is niet "boeddhistisch" of "zen", en ook niet zo bedoeld of zo geïnterpreteerd door deze of gene intiatiefnemer.

■ In een bericht in The Star, een krant uit Maleisië, wordt gesteld dat vogelgriep nu ook aangetroffen wordt onder zoogdieren. Op de foto zien we een dode rivierdolfijn.

■ In Thailand viert men tussen 11 en 15 april songkrán, het waterfestival, het officiële begin van het nieuwe zaaiseizoen.
Op 23 maart kwam er ook het bericht dat een van de twee (erkende) zonen van de thaise koning naar zijn geboorteland terug was gekeerd. Vorig jaar zagen we hoe beide jongemannen in Thailand min of meer op vakantie waren. Een van hen, de 42-jarige Vacharae-sorn Vivachara-wongse, tot dan toe woonachtig in de VS, moet in die dagen wel onder de radar contact hebben gehad met het koningshuis over de vraag of hij terug kon komen. Beide zonen, en een inmiddels al enkele jaren geleden teruggekeerde dochter, zo fluisterde men, waren verbannen teneinde een strijd om de koningszetel te voorkomen. Echter, de in het land wonende jongste zoon lijkt niet in de wieg te zijn gelegd voor het koningschap.


Pas wanneer iemand als Meg Webster takkenbossen op de vloer van een tentoonstellingenruimte neerlegt zien we hoe groot de natuur is, en hoe we er alleen al daarom tegenop mogen kijken.

India. ― Genomenonderzoek; ― AI als meningenmachine

China. ― Soedanezen naar China; ― Bomen planten in Ethiopië; ― Sinisatie van islam te lande

Verenigde Staten. Amish voor de rechter vanwege ongepasteuriseerde producten

■ In Maleisië gaat een organisatie die een zeldzame ziekte beter onder de aandacht wil brengen (lysosomal storage diseases (LSDs) gebruik maken van wajang kulit-voorstellingen om een en ander duidelijk over te brengen.

■ Vierduizend jaar geleden zou een Sumeriër, of een Sumerische een scheldkannonnade op een kleitablet hebben gekrast. Dat zegt deze taalkundige die het luchtig wil houden: Je man heeft geen kleren aan zijn lijf, jijzelf draagt vodden, zodanig dat je achterste er uit steekt. Hier wordt een vrouw toegesproken.
Hij citeert er nog een: Je hebt het verstand van een aap, je huis lijkt wel een varkensstal, je woonkamer voelt aan als een oven.
'k Vertaal het maar even. 'k Bedoel maar! De taalkundige zegt dat dit taalproeven zijn aan studenten die op dat moment het Sumerisch al niet meer machtig waren maar toch wat kennis over de taal van hun voorouders moest worden bijgebracht. Dan maak je geintjes, dat blijft hangen.


Rachel Burch maakte deze heerlijke foto van het voorjaar in het engelse Tavistock.
de voorpagina

Tulpen en Tempels blog

Words in picture-blog

de canonieke teksten

het archief

uitspraak van moeilijke woorden

cultuurverschillen oost en west

Een kleine selectie boeddhisme op video

redactie

mastodonNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.