juli 2024      

  Nieuws over boeddhisme■ Hadden we vorige maand een stukje over de oudste boom ter wereld, in de californische woestijn, een paar dagen later loadde de chinese staatsmedia een paar fotos op van "gouden nanmu-bomen".
De meeste, zo lazen we, staan in de bergen van You-yang, en de grootste van die Phoebe-soort wordt geschat op 3000 jaar.

■ De junta in Myanmar heeft zo'n tekort aan militairen dat ze in Bago en omstreken begonnen zijn met het gedwongen onder de wapens brengen van vrouwen. Dat lazen we in de Irrawaddy van 31 mei j.l.

■ Het thaise overheidsbesluit inzake niet-hetero-acceptatie heeft, zo lazen we, in Nederland tranen van ontroering teweeg gebracht. Thailand kon eigenlijk ook niet veel anders dan de praktijk accepteren waarin "lady-boys" een niet onbekend verschijnsel zijn, althans in de grote steden.

■ Veel Thailand-gangers kennen de Chao Prayà, de rivier die door Bangkok loopt. Dit 6:00 min. durende filmpje laat zien dat het een van de rivieren is waar een "Interceptor 019" aan de gang is (geweest) om vuilnis, en met name plastic op te vissen. Uiteraard zou niemand zijn afval in de rivier moeten dumpen, maar ik heb plaatsen meegemaakt waar geen vuilniswagen langs komt, en waar geen stortplaats aanwezig. Dat mensen dan hun afval in de rivier gooien is een probleem, maar onder de omstandigheden verklaarbaar.

India: ― Kumbh Mela; ― verkiezingsuitslag; ― Motie tegen kaste-discriminatie in Canada

■ In Brabant heeft een rechter beslist dat een varkensboer mag uitbreiden van 10.000 naar 18.000 dieren. Tienduizend en achttienduizend!
Toen Brabant nog maar net vergunning had gegeven voor mega-varkensstallen zat een varkensboerin in een bus op weg naar een demonstratie: varkens fokken zit ons in ons bloed! Ze was er 5 jaar daarvoor mee begonnen, en toen ze uitgelachen werd lachte ze er zelf ook maar om. Niettemin zit het brabantse bestuur er niet mee, met èn dierenkwelling, èn bevolking pesten met stankoverlast, èn een rem houden op een meer plantaardig gebaseerd dieet door een bevolking waarover specialisten vandaag zeggen dat obesitas aan het toenemen is.
In 2017 zei Oirschot nog nee tegen de geplande komst van stallen met een 16.000 varkens. Wat een provinciebestuur, c.q. dorpsbestuur dan doet omzwaaien weten we uiteraard niet, maar geld speelt nogal eens een rol, zeker wanneer dorpen afgeknepen worden op hun bijdrage vanuit het Rijk.

■ Ondanks het feit dat de Tweede Kamer voor het aannemen van nieuwe wetgeving vraagt of een en ander praktisch uitvoerbaar is, hebben ze op 27 juni toch toestemming gegeven aan wetgeving inzake toestemming tot hacken door de twee nationale inlichtingendiensten. Het bericht in Security.nl meldt hoe oud-medewerker Bert Hubert hier tegen gewaarschuwd heeft. Zijn kritiek komt er op neer — als ik zijn mastodon-berichten van 27 juni goed lees — dat het personeel er voor ontbreekt, dat de hardware (computers) ontbreken, en dat er geen plek is om zo'n dienst te huisvesten.
Omdat het nieuwe Kabinet dat begin juli aan zal treden m.i. voor het merendeel uit absolute amateurs bestaat, is de enige garantie voor een behoud van individuele privacy dat deze wet althans voorlopig dode letter zal blijken te zijn.

Op een dag, pas terug in het land van Rembrandt, achtte ik het mijn plicht om te waarschuwen tegen drugsdealen op een plek in het centrum van het stadje waar geen omwonenden zijn die de zaak in de gaten zouden kunnen houden. Na minstens een uur op het plisiebureau naast een amper functionerend computersysteem weer op straat om verder boodschappen te doen, merkte ik dat 2 plaatselijke gleufhoeden me gevolgd waren om te zien of hier gevaar voor de samenleving dreigde. Ontdekt grijnsden ze schaapachtig. Je denkt meteen aan Jansen & Jansen, maar die vertrokken nooit een spier.

■ In de Times of India lazen we dat er "20 lakh" (1 lakh = 100.000) bomen geplant gaan worden op een "25 acres" stuk land langs de Kukrail-rivier in de deelstaat Uttar Pradèsh.
Er wordt, zo meldt het bericht, gewerkt volgens de methode die werd geïntroduceerd door wijlen Akira Miyawaki. Dat wil zeggen dat er een gevarieerde aanplant zal komen, in dit geval van vruchten- en notenbomen.
Op de krantenfoto zien we dat (een deel van) de plek nu nog een dump is, een plaats waar mensen hun afval achterlaten. Dat is niet goed, maar of er een goed alternatief voor zo'n dump gaat komen is maar helemaal de vraag.

de voorpagina

Tulpen en Tempels blog

Words in picture-blog

de canonieke teksten

het archief

uitspraak van moeilijke woorden

cultuurverschillen oost en west

Een kleine selectie boeddhisme op video

redactie

mastodonNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.
email: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl

Stichting onder nummer 20138036.