oktober 2023      

  Nieuws over boeddhisme■ India gaat een jaarlijkse prijs instellen voor traditionele ambachten. In een bericht van NDTV zagen we de opsomming met een enkele aanvulling in het hindi/sanskriet.
Het is grappig om na te gaan of we deze ambachten ook in de vroege boeddhistische canon aantreffen. Dat zijn zoals de regelmatig terugkerende lezer weet, die canonieke werken die in het Pāli zijn opgetekend:

timmerman: dáru-kàmmika

botenbouwer: nee, wel dāru-sànghata-yana: een passagiersboot

wapenmaker; nee, wel verschillende woorden voor verschillende wapens

smid: loha-kara

hamer en gereedschapmaker: nee, wel bv. múggara: moker

slotenmaker: nee

goudsmid: kammāra

pottenbakker: ghatī-kara

beeldhouwer: silāvaddhakī; rōpukkiraka

keien-breker: nee

schoenmaker: nee, wel schoen, slof, klomp: pādukā ; de monialengemeenschap in die regio ging blootsvoets. Men had geen interesse in "footwear".

metselaaar: pala-gànda, vàddhaki (Hindi/Skr.: (rajmistri))

mandenmaker: nee, wel pitaka, putaka, pelā en andere woorden voor verschillende soorten manden. Samengevoegd met -kara zou er mandenmaker van gemaakt kunnen worden, maar in die compositie komt het niet voor.

speelgoedmaker: nee, wel dāru-dhitálika: houten pop, dhitikā: pop, pinda-dhitálika: lappenpop

kapper: kàppaka, kammāra, késa-oháraka, nahāmin, mala-màjjana

bloemenkransmaker: mala-kamma (malakamin); malan gàntha-mana: een bloemenkrans ombinden

wasman/wasvrouw: nee, wel verschillende woorden voor wassen

kleermaker: vàddheti, vàddhaka ; tunna-kamma: kleding maken

visnetmaker: nee, wel khippa: uitgooien, zoals een visnet uitgooien; ook kurōra: vissen
■ Prijzen voor ambachtslieden

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

mastodonNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.