augustus 2022      

  Nieuws over boeddhismeZo begonnen op 13 juli de uitvaart-plechtigheden voor wijlen Premier Shinzo Abe in de Zo djo dji-tempel (Zojoji) in Tokyo, een [d]Jodo shu-tempel in de lijn van Honen. De tempel is de laatste rustplaats van een zestal shoguns. Het 1:13 min. durende filmpje laat zien hoe personen die hun laatste eer wilden bewijzen samenkwamen naast de hoofdingang van de tempel waar de riten in familie-beslotenheid plaatsvonden.

Peter McGill, schrijvend voor The Globe and Mail, herhaalt het feit, het gerucht, het 'ik heb het zelf gehoord' dat de overledene een grote donateur is geweest van de Unification Church, ook wel bekend als de kerk van de heer Moon die zich bezighield met onderandere massa-huwelijksvoltrekkingen tussen tot dan toe onbekende personen.(1) De schutter die de heer Abe onder vuur nam was zoon van een vrouw die haar onroerend goed had verkocht, met een opbrengst van $935,000, een bedrag dat ze in zijn geheel schonk aan de "Moonies". Het motief achter de moordaanslag was dus dat de dader de heer Abe kwalijk nam dat hij lid was van die Unification Church, of er lid van zou zijn, volgens hem, dan.(2) Nog in 2021, zo herinnert Peter McGill ons er aan, traden Abe en Trump samen op tijdens een massa-bijeenkomst van de Moonies. Abe sprak daar ten overstaan van Moon's weduwe een dankwoord uit "voor uw onvermoeibare inspanningen om geschillen rond de wereld op te lossen."(3)

(1) Dit gebruik van massa-huwelijkssluitingen, maar dan veel kleiner in omvang en gericht op het voor de bruidsparen gering houden van de kosten voor zo'n feest, werd min of meer overgenomen door een paar chinees-mahāyānistische abten. Onderandere een op het eiland van Penang (Maleisië) zag hierin zowel een oplossing voor arme paren, als verdienste voor zijn eigen tempelgemeenschap. De zijne was (en is) er een waar huwelijken formeel geregistreerd mogen worden; men fungeert daarbij als "de burgerlijke stand" waar huwelijksregisters worden opgesteld en bewaard.

(2) McGill moet het dan ook nog even hebben over de Soka Gakkai en de Rissho Kosei-kai. Met name de RK-k is een overkoepelende organisatie voor de "nieuwe religies" in Japan geworden, en waakt zo'n beetje over het optreden en de presentatie van deze nieuwe religieuze groeperingen, dit met het oog op een normaliseren van zowel de religieuze opvattingen aldaar, als op een aanvaardbaar(der) maken voor het algemene publiek. De indruk bestaat dat dit McGill ontgaan is.
Waar hij wel gelijk in heeft is dat Abe geweigerd heeft excuses aan te bieden voor het tijdens WOII tot sexslavinnen maken van koreaanse vrouwen ter vermaak van het japanse leger. Hij meldt ook terecht dat Abe een flink deel van de japanse bevolking tegen de haren in heeft gestreken door zijn bezoek aan de Yasukuni-schrijn waar slachtoffers en daders uit die oorlog bij elkaar een herdenkingsplaats hebben gekregen. Maar daarin stond Abe niet alleen; bijna alle conservatieve regeringsleiders hebben de protesten aan hun laars gelapt.

(3) McGill gaat verder over een van Moon's zonen die de organisatie heeft overgenomen en daarbij blijk heeft gegeven van psychische of fysiek-psychische anomaliteiten.


Goed onthouden dat bij boeddhistische begrafenissen geen gewijde stilte in acht wordt genomen. De dood is een van de twee zekerheden: nu zijn we in leven, later sterven we, geen speciale reden om daar erg over in te zitten. Neemt niet weg dat familieleden en vrienden best heel verdrietig mogen zijn, tot ze, althans buiten de gematigde en daardoor welvarende klimaatzone, weer verder moeten in dit leven dat niet voor iedereen even gemakkelijk is, en waar iets langduriger negatieve gevoelens zoals rouw een te grote belasting kunnen zijn in de dagelijkse "struggle for life".

■ Uitvaartriten Shinzo Abe

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.