mei 2024      

  Nieuws over boeddhisme■ De duitse bondskanselier bezocht rond 15/16 april China waar zijn land en het gastland een gezamenlijke hydro-carburantfabriek hebben voor het maken van e-autos. Bij die gelegenheid bezocht Scholz ook de Luohan-tempel in Chongxing.
U weet inmiddels wat "luohan", of "lohan", of "arhat" betekent, maar voor de zekerheid de doorklik.
De onder de eerste doorklik gegeven foto toont een binnenhof met langs de kant een aantal rode kussens. We mogen er van uitgaan dat deze liggen voor memoriaal-plaquettes van overleden abten van deze tempel. Wie dat wil kan daar zijn recitaties voor de overledenen zeggen.

recitaties, mantras
Dat geeft de gelegenheid om een "X" in herinnering te brengen die op 17 april door een fundamentalistische nederlandse christen-politicus werd geleverd. De recitatie, de psalm, die hij na de bombardementenpogingen van Iran op Israël toonde eindigt met wat wij zouden willen zien als een een mantra: "hij zal uw uitgang en ingang bewaren."
We moeten dat hoogstwaarschijnlijk interpreteren als "hij — de god van de joden, christenen, en moslims — zal uw verschijnen uit de moederschoot in deze wereld beschermen, en hij zal u in uw overlijdensuur beschermen."

We zouden niet in moeten gaan op het god-vraagstuk; het zijn over het algemeen aardige mensen die ondanks alles in staat zijn om autos te bouwen, moleculen te sequensen, en de maan te bezoeken. Die eigenaardigheid van godsgeloof moeten we hen dan maar gunnen.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.