augustus 2022      

  Nieuws over boeddhisme■ Als de Drent Oscar van Overeem dacht dat hij thuis rustig naar zijn beeld zou kunnen zitten kijken, een beeld waar de mummie van de chinese monnik Zhang Qisan (zang sjiesan) in zit (Song Dyn. 960 - 1127), dan heeft hij het mis.
Een amsterdamse rechtbank heeft geruime tijd geleden bepaald dat hij het beeld, verkregen via wat blijkt heling te zijn geweest, mocht houden, want het dorp Yangchun waar het beeld vandaan kwam had geen afvaardiging naar Amsterdam gestuurd, dus het kon hen toch niets schelen — een chinese rechtbank in de Foedjèn-provincie heeft anders bepaald. De Shanghai-krant Shine meldde op 19 juli dat het beeld terug moet.
Waar Van Overeem de koppigheid vandaan haalt om het beeld coûte que coûte te willen houden, is al eerder een vraag geweest; een nederlandse krant heeft nog wel eens een fototje van het echtpaartje getoond: keurige hollandertjes (kopje koffie met een gebakje, operetteklanken op de achtergrond), maar het blijft een wonderlijk gedoetje.
Van Overeem heeft het beeld een paar keer uitgeleend aan musea die mummies wilden laten zien, met alle opgewonden verhalen erbij over bijgeloof onder "die culturen" en dergelijke. Is dat de reden dat hij er geen afstand van wil doen? Vergaart hij er een zekere faam mee? In ieder geval zal China zelf het beeld moeten gaan terughalen, want die koppigaards zullen het niet in een kist zetten om mee te geven in een container — als het dan al heel aan zou komen. En ook van de nederlandse overheid en de rechterlijke macht zullen China en het dorp niets mogen verwachten, wellicht zelfs niet de toegang tot het land.
Slechte zaak, maar niet bijzonder opmerkelijk, gezien vanuit Azië.

Het verhaal van de monnik is bekend: hij stierf jong en werd in herinnering gehouden als een vriendelijk persoon die niets liever wilde dan dat het zijn dorp goed zou gaan. Daarom is hij gemummificeerd, als toonbeeld van welwillendheid.
Op de krantenfoto zien we hoe tijdens een tentoonstelling in Budapest een chinese heer (ambassade-personeel?) het museumpersoneel dingetjes aan het beeld laat zien. Dat krijg je met overheidsvertegenwoordigers die moeten tekenen bij het kruisje op een papier waarop staat dat ze geen enkele levensbeschouwing (zullen) aanhangen of uitdragen.


■ Het genoemde Shine had voorts een bericht dat inwoners van de stad Nanjing — die tijdens de toenmalige inval van China door Japan nog het meest te lijden heeft gekregen — een zevental memoriaal-tabletten in de Xuanzang-tempel hadden aangetroffen die opgedragen zijn aan daar in die tijd gesneuvelde japanse officieren en soldaten, oorlogsmisdadigers.
In ieder geval heeft de boeddhistische associatie van China alle tempelbesturen in het land gevraagd de overlijdensplaquettes nog eens na te kijken om te zien of er meer van dergelijke gevallen zijn voorgekomen. Dat lazen we in China Direct van 26 juli. Er werd bijgemeld dat het voorgekomen is dat namen verkeerd zijn gespeld, en vooral dat de bedragen voor het opstellen van zo'n plaquette hier en daar te hoog zijn. Dit nadat Ms Wu Aping in Nanjing was aangehouden. Zij was het die deze memoriaaltabletten had laten maken en neerzetten. Van Ms Wu wordt dan gezegd dat ze niet in orde is en in een poging om "het leed te verwijderen" tot deze daad was gekomen. Het zou goed kunnen dat ze, psycho gezien, wel in orde is maar aan een zekere religieuze waan lijdt. Dat komt vaker voor, in alle levensbeschouwingen.
In ieder geval, zo meldde China Daily op de 29ste, had men in de grote Héngshān-tempel in Dalian (53.875 memo-riaalplaquettes), in de Liaoning provincie, de zaak nog eens nagekeken en niets opvallends gevonden. Zie foto voor het interieur(1).
(Dalian, ongev.: daa ljèn; Héngshān, ongev.: hung sjàn; Liaoning, ongev.: ljàw ning)
Héngshān betekent "stevig gevestigde, of uitgeblanceerde (heng) berg (shan). De berg Héngshān is een van de heilig bergen van het daoïsme. Hier is sprake van culturele appropriatie, in dit geval door boeddhisten in China die met het overnemen van de naam hoopten, of hopen, dat de daoïstische mens zich aangetrokken zal voelen door zoiets vertrouwds als de verwijzing naar "hun" berg.

(1) De kussens die u ziet zijn geen meditatiekussens maar knielkussens. Tijdens de recitatiesessies buigen we een aantal keren drie keer met knieën en voorhoofd naar de grond: 1x voor Boeddha, 1x voor zijn leer, 1x voor de sangha, in het geval van monialen dus voor elkaar en voor zichzelf. Wie zo dagelijks is opgevoed in de oefening van respect betonen kijkt verbluft op wanneer geconfronteerd met een sub-cultuur van putjesscheppers die zichzelf en elkaar hebben verteld dat boeddhistische monialen bedelaars, drugsgebruikers en holbewoners zijn die geminacht kunnen worden. Wat zei die ambtenaar in Kapelle-Biezelinge?: Ga maar naar Terneuzen, daar woont nog meer van dat soort. Hij bedoelde asocialen. Het zegt ook wat over hoe dorps-beambten elkaar en elkaar's dorp beoordelen.


■ Het is lang niet voor het eerst dat tempels in China advertenties plaatsen voor administratief personeel, maar de laatste berichten dat er meer dan 3000 potentiële solicitanten de advertentie van de Fa Hua-tempel ("Boeddha's stemgeluid") tenminste bekeken, en geïnteresseerd zijn in het aanbod van US$1,500 per maand, dat lijkt een primeur te zijn, zoveel waren er tot nu toe niet die het beroep van tempelpersoneel op zich wilden nemen.
Een bezoeker verbaasde zich overigens over het feit dat er "vier of vijf monniken" rondliepen die souvenirs verkochten. Het zou kunnen dat men met aantrekken van (meer) personeel aan deze bezigheid een eind wil maken. En overigens betaalt de bezoeker voor de wierook die z/hij wil gebruiken, maar dat is alleszins redelijk, ook in die streken zal het manna niet uit de lucht komen neerdalen.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.