oktober 2023      

  Nieuws over boeddhisme■ Onderandere de Mireuk-tempel, de tempel in Iksan, gewijd aan de komende Boeddha Maitreya (Kor.: Mireuk), is een van de plaatsen waar "digitale technologie" is ingezet om de plaats en zijn betekenis in het licht te zetten, zegt de verslaggever van de Korea Herald.

We zien op de krantenfoto, niet hier, maar onder de doorklik, een soort lichtshow terwijl in het artikel sprake is van 300 drones die beelden projecteren over het boeddhisme van tijdens de Baekje-periode (18 vwj - 660 nwj, voor- en na het begin van de westerse jaartelling).
Ook het artikel is al mooi geïllustreerd, men hoeft er niet persé voor af te reizen. Er zou hier een foto getoond kunnen worden van een klein gezelschap, onder wie ondergetekende, onder het grote standbeeld van Maitreya, het enige in Zuid-Korea, maar ook die foto is verloren gegaan.

Als er iets is wat Oost-Azië leuk vindt dan is het wel spelen met nieuwe technieken, kijken of je er iets mee kan doen wat nog niet eerder vertoond is.

■ Aan het eind van de zomerretraite voor monialen uit de Jogye Orde gaf de hoogste leidinggevende voor wat betreft de inhoudelijkheid van de Boeddha-Dharma een toespraak die volkomen binnen het kader van het koreaanse seon (= chan / zen) past.
Hij begon met een ondoorgrondelijk gedicht waarvan de titel luidt, in vertaling:
De hibiscus op de Gierentop(1) bloeit rood!

Hij gaat verder met:

"Voor het oog van iedereen schijnt de maan in al zijn helderheid,
En de wind blaast beneden ieder's voet.(2)
Een gebroken spiegel reflecteert niet,(3)
Een vogel, gezeten op een tak, zingt een lang lied."

(1) De Gierentop in Noord-India ( Griddhra-kūta, Gādhra-kūta, Gijjhakūta) wordt in Korea de yong-san genoemd. Het is de heuveltop waarop Boeddha meer dan een Leerrede hield. Alle stromingen grijpen hier op terug, maar het is vooral binnen het chan / seon / zen een bijna mythisch oord geworden. Daar gaat men er van uit dat Boeddha hier het/de Hart Soetra uitsprak. Andere zen- of zengerelateerde stromingen gaan er van uit dat hij hier sprak over het sterven en het bevrijd geraken uit sub-humane post-overlijden (mentale) oorden. En ook zou hier de/het Lotus Soetra zijn uitgesproken, een andere belangrijke tekst uit het mahāyāna. Historisch gezien is dit alles onmogelijk, maar met historie houden deze stromingen zich niet bezig.
Wisdom Library geeft een overzicht van de passages in canonieke werken waarin sprake is van deze heuveltop.
Een van de plaatsen in de theravāda canon waar sprake is van deze heuvel is in het commentaar tot vers 90 van de Dhamma-pāda waarin Boeddha in het kort de geestesgesteldheid van de arhat samenvat: "Voor wie aan het eind van de reis is, voor wie vrij is van leed en van alle khandha (substantie, vracht, zwaarte), voor wie alle ketenen heeft doorklieft, is er geen onaangenaamheid meer."

(2) De eerwaarde geeft het beeld van een verzameling monialen die, in gedachten, boven op die heuveltop zit, en die het dus kan meemaken dat hij/zij op het wolkendek neerkijkt of het beneden in het dal ziet waaien.

(3) Zie het in (2) aangehaald Dhamma-pāda-vers.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.