mei 2024      

  Nieuws over boeddhisme■ Nu heeft ondergete-kende de eerw. Pop-ta ontmoet. Hij was er laconiek over: — het zou kunnen dat Noord-Korea u op alle mogelijke manieren gaat dwarszitten. Antwoord: — ik kan er niet mee zitten.

Hij heeft zijn thuishaven in het niemandsland tussen Noord- en Zuid-Korea, een gebied waarover Noord-Korea kan bepalen wie er in en uit gaat, en of er hoe dan ook wel iemand in of uit mag.

NK-News van 1 april wijdde een lang artikel aan Popta sunim, en hoe hij toch een brug heeft proberen te slaan tussen noord en zuid. Nu de betrekkingen tussen beide landsdelen opnieuw op een dieptepunt zijn aanbeland is het de vraag of de eerwaarde binnen afzienbare tijd nog eens naar het noorden mag reizen.

En passant leren we uit het artikel ook dat de zuidkoreaanse "sunim" (of seunim) in het noorden "jungseonsaeng" heet. Dat is alweer een hele mondvol, in vergelijking. En ook is de noordelijke lijn een variant op de zuidelijke Taego Order.

De reconstructie van twee tempels in het noorden vond plaats onder supervisie van Popta sunim: de Singye Tempel in de Kumgang-bergen op de grens van beide landsdelen, en de Yongtong-tempel, zo genoemd naar het cylindrische deel van de tempelbel, in de stad Kaesong (wellicht de tweede van links op de eerste rij fotos op deze site). Kaesong is een stad waar de Jogye Orde meer ondernemingen heeft gesticht, initiatieven die al enkele jaren geleden gesloten moesten worden toen ook de kier op de grens gedicht werd.)
De laatste keer dat we hulpgoederen mochten sturen (naar de genoemde tempels) was in 2011, herinnert Popta sunim zich, die wel beseft dat de monniken in dat noorden "misschien wel voor 99% fake" zijn, maar dan toch "voor 1% oprecht". Daar heb je een beginnetje. Zijn inspanningen hebben er tenminste toe geleid dat enkele van de 300 officieel erkende noordelijke monniken inmiddels enigszins kunnen reciteren, correcte monnikskleding dragen (die van de Jogye Orde, nemen we aan), en boeddhistische (dharma-)namen aannemen. Enkelen, zo zegt Popta, zijn zelfs in de tempels gaan wonen en scheren hun hoofd kaal (een must voor volledig gewijdden).
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.