White Jade River      
januari 2021      ■ In 2018 barstte de bom. Tot dan toe hadden bezoekers van twee chinees-mahāyānistische tempelgemeenschappen, een behorend tot de Teochew-bevolkingsgroep en de andere tot een andere nationaliteit uit Zuid-China, warschijnlijk de Hokkien(1) en/of de Cantonezen een tempelgebouw gedeeld, de ene groep de voorkant, de andere groep de achterkant. Toen de ene groep de andere dwars ging zitten ter gelegenheid van een feestdag die beiden op dezelfde dag wilden vieren, met alle aanloop, recitaties, klinkende bellen en drummende trommels van dien liep het mis. De zaak werd aan een rechter voorgelegd: wie is de eigenaar.

Volgens een artikel in de Straits Times van 12 december 2020 verklaarde het Hooggerechtshof de aanvankelijke overwinning van de Teochew voor nietig, er waren procedurefouten. In zijn uitspraak gaf de rechter aan dat de Teochew opnieuw, en nu beter voorbereid, de zaak zouden kunnen voorleggen.

(1) Teochew en Hokkien. Uitspraak ongev.: tjee tsjoe en hokjèn.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.