White Jade River      
maart 2020      


■ Van de in principe mahāyāna Singapore Buddhist Lodge weten we eigenlijk nooit of het nu een monialen-aangelegenheid is, of een organisatie van leken die af en toe monialen uitnodigen. In ieder geval werd in januari van dit jaar de 85-ste verjaardag gevierd van dit initiatief. De rij monniken op de foto zien we voorafgegaan door de eerw. Heng Sure, een Amerikaan en leerling van wijlen meester Hsuan Hua, in Amerika de oprichter van de City of 10.000 Buddhas. Dat Heng Sure voorop moest lopen betekent niet alleen dat hij de meest senoir van de celebrerende monialen is, maar ook dat "de City" weer in genade is aangenomen bij de gevestigde stromingen. Heng Sure blogt nog steeds met fotos vanuit de City, nog het laatst begin februari van dit jaar. Dus mogen we er van uitgaan dat er heen en weer gereisd wordt.

Meester Hsuan Hua (spreek: hsjèn hwa), "die Manchu", werd tijdens zijn leven verweten nadruk te leggen op zijn buitengewone psychische vermogens, opgetekend tijdens zijn jeugd in zijn geboortestreek waar zijn moeder begraven ligt, iets waarbij de meerderheid ongelovig het hoofd schudt, en terecht meent dat hier geen verlichtingsaanspraken gemaakt kunnen worden.

Niettemin heeft meester Hsuan Hua met zijn amerikaanse ploeg veel verdienste vergaard met de vertaling van de (jingtu - Reine Land) liturgie in een paar talen, waaronder het engels.

De Singapore Buddhist Lodge kondigde medio februari aan dat de faciliteit tijdens het Qing Ming (of Ching Ming) festival gesloten zou blijven vanwege het corona-virusgevaar, maar dat de aan deze instelling verbonden monialen wel de nodige rituelen zouden volvoeren.
Zoals u vorig jaar hebt kunnen lezen is Qing Ming, het "grafveeg-festival" geen boeddhistische aangelegenheid maar een eer betonen aan de voorvaderen en -moederen. Dat niettegenstaande wordt dit festival door verschillende boeddhistische instanties gevierd; vader, moeder, grootvader en overgrootvader gedenken kan zeker geen kwaad, zeker niet in het licht van de eer en dankbaarheid die boeddhisten jegens hun ouders dienen te tonen, filial piety genaamd.

Als we willen zien waar de leerinterpretatie die gevestigd werd door de de monnik Pudu onderandere doorwerkt, in de SBL, dat wil zeggen een kumpulán van leken die de Boeddha's leer willen beleven doorheen het doen van goede werken, dan moeten we ook beseffen dat Pudu putte uit vroeg-boeddhistische manuscripten zoals de Siigalo-vaada soetta waar hulpvaardigheid als deugd wordt aanbevolen. Dat is ook de grondslag voor de huidige basisscholen op boeddhistische principes, in het Verenigd Koninkrijk en New York, om er een paar te noemen, waar de kinderen eerder wordt geleerd om samen te werken, en waar individuele competitie niet op het hoogste plan wordt gehesen.

verder naar lekenboeddhisme en lineage buildingNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.