White Jade River      
november 2019      


■ De Singaporese krant de Straits Times bracht op 28 oktober het vreemdste bericht van dit jaar. Een regeringsvertegenwoordiger had verklaard dat "Non-mainstream faiths", d.w.z. religies e.d. in de marge, in de stad welkom zijn zolang ze het maatschappelijke verkeer maar niet verstoren.
Dat is op zich niet zo vreemd. In een tijd waarin in Amerika opnieuw wordt gepleit voor het afnemen van de titel "kerk" voor wijlen Ron Hubbards onderneming, de Scientology Inc., die langzamerhand de helft van de stad Clearwater in handen heeft en, kerk zijnde, geen of nauwelijks belasting hoeft te betalen, kan er over nagedacht worden, of een X-kerk van de koperen theemutsen of de sprekende bomen "kerk" mag heten, en of dat belastingvrijstelling oplevert.
Vreemd is dat in de aanhef van het Straits Times-bericht notabene de Tzu Chi Foundation wordt geschaard onder de "non-mainstreams". Zeker heeft de abdis over deze gemeenschap besloten dat men zal leven bij, wat zij noemt, Jing Si-aforismen — waar ik toch maar geen onboeddhistische woorden in kan vinden — en zeker wordt er langzamerhand aan zoiets als persoonsverheerlijking gedaan — wacht het mei-nummer van deze nieuwspagina af — maar om hen "non-mainstream" te noemen moet je toch wel heel erg conformistisch zijn. But then again, Singapore is conformistische, daar zijn we het over eens.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.