januari 2022      

  Nieuws over boeddhisme■ Er zijn nog drie "Japantowns", Nihonmachi, in de VS, lezen we in The Travel en in SF Cherry Blossom: in San Francisco, in Los Angeles, en in San Jose. De foto toont het "Japanese-American museum" in San Jose.

■ "That's no small potatoes," zei de verslaggever van de Auburn Reporter toen de sensei (zen-instructeur) van de "White River Buddhist Temple" een bedrag van $9,360 kon overhandigen waarmee scholieren die het nodig hebben een lunch aangeboden kon worden tijdens de dagen waarop de scholen dicht zijn geweest en er van school-lunches dus geen sprake kon zijn.
Welke plaats in de VS hier bedoeld werd was weer eens zo'n puzzeltje; er zijn er vier doorheen verschillende staten. Het moet het californische Auburn zijn geweest want verderop in de krant komen we de naam Los Angeles tegen.

■ De voorganger van de shin-tempel in San Diego is met pensioen gegaan — shin is een van de twee grote Reine Land-stromingen. Dat meldde de Nichi Bei op 23 december. Net als andere voorgangers in deze twee richtingen legde de afscheidnemer, Kenji Akahoshi, de nadruk op het concept van dankbaarheid. Binnen de Reine Landstromingen gaat het dan in de eerste plaats over de hier gehuldigde opvatting dat het zeker is dat ieder die dit oprecht wil het Reine Land zal bereiken. En verder hield de 80-jarige, die van plan is om doorheen het land nog bijeenkomsten te gaan leiden, zijn gehoor voor dat men "dankbaar kan zijn voor de gewone dagelijkse ondervindingen (die ons aan Boeddha's leer herinneren), en voor de realisering hoezeer we steun vinden in anderen."
■ Mahāyāna in Amerika

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.