White Jade River      
december 2021      


■ Moaz Nair zond een bericht naar de krant Free Malaysia Today (FMT) over de aanwezigheid van religieuze en levensbeschouwelijke vestigingen in de staat Kelántan, dicht tegen de grens met Thailand aan — ca 2 milj. inwoners, ca 17.000 km2. In zijn bericht heeft hij het over de "Orang Asli". Dat is de oorspronkelijke inheemse bevolking van Maleisië; de Orang Asli behoren dus niet tot de meerderheid die in de loop van de eeuwen naar het land zijn komen varen of lopen. Met "Malay" daarentegen wordt bedoeld de ooit-immigranten die bij binnenkomst al tot het islamitishe geloof behoorden zoals de Omani, en, in meederheid, Indoniërs.

Moaz Nair merkt onderandere op dat de staat Kelántan weliswaar bewoond wordt door 95% moslims — per grondwet is bepaald dat alle Malay, met uitzondering van de orang asli, de islam dienen aan te hangen, maar dat er tevens een veelheid aan andere levensbeschouwingen aanwezig zijn, zoals "meer dan 200 boeddhistische tempels" die voornamelijk zijn opgericht door vanuit Thailand gekomenen, en voor het overige door etnische Chinezen.

De heer Nair's stuk is verder een waarschuwing aan een politieke partij als de PAS die een verstrenging van de shariah-regels zou voorstaan, en een bijpassende "dress code". Dat zal de inderdaad plezierige atmosfeer in de staat geen goed doen, zo waarschuwt hij, en ook niets oplossen aan de economische problemen die er op dit moment spelen.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.