juni 2022      

  Nieuws over boeddhismeOp 9 mei was de wind gekeerd. Krantenfotos, zie hiernaast, toonden hoe het "ancestral home" van de regerende familie Rajapaksa in brand was gestoken. Onderandere Harsha de Silva, vanuit Londen sprekend met een verslaggever van Aljazeera, meldde op 10 mei dat het "tuig" (thugs) waren geweest die brand hadden gesticht. Hij meldde ook dat tegendemonstranten hen hadden gegrepen en in het water hadden gegooid. Niettemin brandden het "D.A.Rajapaksa memorial" in de havenstad Hambantota af plus twee wagens behorend tot deze familie. Politiepersoneel moest in de lucht schieten om een boze menigte te verspreiden die zich had verzameld rond de presidentiële villa Temple Trees. Er werden op 10 mei 8 doden gemeld.

Er werd tijdens het Aljazeera-gesprek gesproken over een mogelijk aftreden van de President. Twee berichten van France 24 die dag, dit en dit meldden het in veiligheid brengen van president Mahinda Rajapaksa en het aftreden van zijn broer, de premier Gotabaya Rajapaksa.(1). Hij zou overigens aanblijven. De journalist was te voorbarig geweest.
De volgende dag werd inderdaad bekend dat ook president Mahinda Rajapaksa zou aftreden. Voorafgaand daaraan trok hij naar de eerste hoofdstad van het land, Anurádha-poera om daar eer te bewijzen in de tempel aldaar. De indiase krant The Print, toch te waarderen vanwege verantwoorde berichtgeving, stelde enorm teleur met een verslag waarin genoemde nu ex-president daar "divine intervention" zou hebben gezocht. Een hindu, een christen, of een moslim ergens in een redactielokaal in New Delhi kan zoiets zeggen, maar om dat van boeddhisten te verwachten getuigt toch van massieve onwetendheid, danwel van cynisme.
Mahinda Rajapaksa trok naar Anuradhapura ten eerste omdat boeddhistische regeringsfunctionarissen bij hun aan- en aftreden altijd een bezoek brengen aan de monnikengemeenschap, waar dan ook, en ten tweede omdat hij hier, in Anuradhapura, een levende herinnering aantrof aan het stichten van de natie, zo nauw verweven met de binnenkomst van het boeddhisme.
Weer een dag later bleek Mahinda Rajapaksa en zijn familie onderdak te hebben gevonden op een marine-basis en werd de wegens teleurstellende prestaties heengezonden voormalige premier Ranil Wickremesinghe opnieuw ingezworen als premier. Dat was dan de wettelijke taak van de nog zittende president Gotabaya Rajapaksa. Van de regen in de drup.

Wickremesinghe ontving op 13 mei per telefoon uitgesproken "zegeningen" van de hoofdabten van de twee meest in het nieuws tredende chapters van het theravāda-boeddhisme op het eiland, Malwátta en Asgiriya. "Zegeningen" is een zeer ongelukkige vertaling van "goede wensen" zoals die zijn neergelegd in de meest gehanteerde recitaties die woorden bevatten als "moge het goed gaan met alle wezens (en deze hier in het bijzonder)." Het zijn geen zegeningen, het zijn wensen en uitingen van sympathiek medeleven.
In tegenstelling tot bovengenoemde abten uitten kardiaal Malcolm Ranjith en Omalpe Sobitha thero (zie "thera") zich ten negatieve. De kardinaal noemde Wickremesinghe in zijn hernieuwde functie "illegaal" en meende dat hij geen meerderheid in het parlement had, en bhante Sobhita stelde dat de pas benoemde niet de premier is die het volk wil, en dat deze niet het recht had om tegen de wil van het volk in te gaan.

Wat buitengewoon verheugend was in de woorden van Omalpe Sobitha thero is dat hij er melding van maakte dat de drie theravāda-stromingen die zich weinig in de media uiten (en die hun stroming nog steeds nikāya noemen, en niet "chapter") zich tot elkaar verhouden in de wens De Middenweg(2) in stand te houden, in dit geval het gezond verstand en een warm hart. We hebben het dan over de stromingen van, zoals de eerwaarde ze opnoemde, de Siam-, Ámarapura-, en Rámanna-nikāya.
Hij noemde overigens het tot 11 mei vreedzaam verlopen protest waarin alle bevolkingsgroepen in eenheid (en geweldloosheid) optraden, het "moddermeer waaruit verschillende lotussen zullen oprijzen." Dit met betrekking tot een verhoopte nieuwe generatie politieke leiders die de generaties van de Rajapaksas en de Wickremesinghe zullen opvolgen.

(1) Gotabaya Rajapaksa was tegen het eind van de burgeroorlog door zijn broer teruggeroepen uit Amerika in een poging een eind te maken aan het langslepende conflict. Gota, zoals hij wordt genoemd, is daar nadien voor geprezen hoewel er ook stevige kritiek was op de handelwijze van het onder zijn gezag staande leger.
(2) In de Eerste Leerede vinden we de uitdrukking majjhimā patipadā, in letterlijke zin noch zelfkastijding, noch hedonisme. In overdrachtelijke zin het acht slaan op de aanbevelingen en leringen die Boeddha had utgesproken.
■ Sri Lanka crisis

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.