White Jade River      
mei 2021      


Boeddhisme-studies vergt een zekere rijpheid van geest, en bovenal een zekere taalvaardigheid. Hoevelen die zowel boeddhist zijn als handig met vreemde talen zijn er dan in Nederland en Vlaanderen? Tien? De heer Van der Velde bevindt zich niet temidden van die menigte omdat hij duidelijk niet kan afgaan op kennis van binnenuit, zo noodzakelijk voor een juist begrip. En het is in dat opzicht dan ook niet verbazingwekkend dat de titel van Van der Velde's boek "in de huid van de Boeddha" luidt, een zinsnede die terechte verontwaardiging vanuit boeddhistische kring opleverde: vervang "Boeddha" door "Jezus" of "Mohammed" en je krijgt de hele christelijke of islamitische wereld over je heen.

Het youtube-gesprek kwam na het op de markt komen van "In de huid van de Boeddha: Een zoektocht". Dat eerste "in de huid van", daar hebben we het net over gehad, het tweede deel van de zin, "een zoektocht", kan ook zonder het boek gelezen te hebben volmondig beaamd worden. Van der Velde is er zoals boven aangegeven nog niet, ook al is zijn aanvliegroute terecht die van het Kleine Voertuig; daar moet je beginnen, om dan al dan niet door te stoten naar het Grote Voertuig. De auteur maakt gebruik, zo komt het uit het videogesprek naar voren, van de af en toe problematisch vertaalde canon die werd uitgegeven door de Pali Text Society (een gering deel van Ria Kloppenborg's bibliotheekje staat bij mij op de plank). De srilankaanse theravāda canonieke collectie die werd (wordt) uitgegeven door de BPS, vertaald van binnenuit, om het zo te zeggen, kwam pas na Ria's overlijden op de internationale markt, en kan bij gebrek aan materiële middelen niet wereldwijd aangeprezen worden.

Marcel Hulspas, "wetenschapsjournalist, columnist en publicist" voor de Volkskrant, had, zo luidde het, "In de huid van de Boeddha" uiterst gunstig beordeeld. De heer Hulspas "studeerde natuur- en sterrenkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen" waar Van der Velde als docent is aangesteld. Genoemde recensent "studeerde aan de Rijksuniversiteit Utrecht af als astronoom," aldus zijn wikipedia-pagina.

Het nederlands is een heel klein taalgebiedje. Het past, vanuit de ruimte gezien, in een eierdopje, en bij het luisteren naar zo'n video-gesprekje komt voor de zoveelste keer de gedachte op dat voorlichting aan dit volk voor wie esthetiek en innerlijke verdieping identiek zijn — als het mooi is, is het goed, dan hoeven we er verder niet over na te denken — een behoorlijk zinloze excercitie is. Heeft het zin, zo'n megawebstek als deze hier? Eigenlijk niet, nee. 't Is dat je 't goed vindt om te doen: schrijven is onderzoeken, en onderzoeken is, of moet zijn, een wezenskenmerk van de boeddhist; we weten niks, tot aan boeddhaschap, maar we onderzoeken alles.

De heer Van der Velde lijkt toch een paar aspecten goed weer te geven. Dat mag ook wel, zoveel jaren na zijn afstuderen. Zijn uitleg van de Edele (Nobele) Waarheden kan er goed mee door, en zijn weergave van de volgens de itihāsa-traditie opgeschreven Boeddha-biografie lijkt voor het grootste deel uit de Kleine Voertuig-canon te komen, alhoewel hij in genoemd videogesprekje regelmatig op hol slaat met zelfbedachte verklaringen van voor het westerse denken vreemde concepten en gebeurtenissen.
verder

■ vervolg "in de huid van Boeddha" - 1

Terug naar de literatuur-pagina

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.