White Jade River      
januari 2020      


Cambodja is inderdaad voor een groot deel in handen gevallen van een veelheid aan christelijke sekten plus de katholieken en officiële protestants-christelijke kerken die het vaker druk hebben met het bestrijden van elkaar dan met zieltjes winnen. Niettemin, zo zegt een krantenbericht op 7 december, zijn er "meer dan 200.000" christenen in Cambodja die verdeeld zijn over sekten en kerken zoals de baptisten, methodisten, katholieken, lutheranen, anglicanen, presbyters, mormonen, en "evangelicals" allerhand die doorgaans worden aangeduid met "pinkstergemeente". De laatsten doen het voorwerk voor de gevestigde kerken die na hen komen.
Zeker van de amerikaanse mormomen weten we dat jongemannen na hun middelbare school-opleiding tenminste een jaar moeten gaan evangeliseren in een ver land. Dat lijkt geen resultaten op te leveren, ook omdat die jongens een jaartje niksdoen wel lekker vinden.

Er is een tijd geweest dat Hollanders een "ja, dat is toch maar het beste" afgaven wanneer gesproken werd over de aanwezigheid van dorpsgemeenschappen uit elkaar halende halleluja-armen-in-de-lucht kerken in Azië. Ze zwijgen nu, maar dat wil niet zeggen dat er binnenskamers niet nog steeds dezelfde opvattingen heersen — die overigens nergens anders op gebaseerd zijn dan op een zichzelf willen herkennen in de cultuur van de anderen; het mag niet anders zijn dan van bij ons, want dat veroorzaakt maar onrust.

Wanneer we online op zoek gaan naar "christelijke sekte", resp. "christian cult" komen we over het algemeen sites tegen die door officiële kerkgenootschappen aangelegd zijn. Er zijn gevallen waarin die sekten/cult-lijsten worden aangevuld met "informatie" over boeddhistische stromingen als het japanse Agon-shu (een hīnayāna-stroming) en het zen: ook sekten/cults.
De naargeestigheid walmt de lezer tegemoet.

In een weinig flatteus verslag voor het indiase persbureau DNA van 5 december 2019 liet Yogesh Pawar weten dat de stoffelijke resten van de amerikaanse evangelist die op een van de eilanden in de Zee van Andamanen werd gedood door inwoners die op de uitzondering van een indiase anthropoloog na niemand van buiten in hun territorium toelaten, niet zullen worden opgehaald, en dus niet naar de VS zullen worden overgebracht. Ze vinden het veel te gevaarlijk.
Yogesh is een van de velen die zeer zware kritiek uit ten aanzien van evangelisten die de mens uit de duisternis naar het licht willen halen, zoals het gezegde gaat. Hij citeert: "Christianity Today International's verslag gaat als volgt: 'John Allen Chau ... was geen schavuit die zonder ergens op te letten naar een beschermd eiland voer, gewoon voor 't avontuur ... hij was intelligent, goed opgeleid, nederig, en vriendelijk, een man die al jaren maar een doel had: de noordelijke Sentinellen (een eiland in de Andamanen) bereiken om daar het evangelie te verkondigen'."
In een laatste bericht vroeg John aan zijn god of de Andamanen "Satan's laatste bolwerk" was. De jongeman studeerde af aan de Oral Roberts University en werd van daaruit uitgezonden. Meer dan het woord "evangelical" vinden we niet in de "about us" paginas van deze onderwijsinstelling in Oklahoma, de VS.
       Ook wanneer we kijken naar de informatie die in november/december 2019 vrij kwam lijkt het er op dat zich een geestesaandoening voordoet onder een deel van met name de middenklasse van de jeugd, niet alleen in het westen, maar zeker ook in contreien als Zuid-Korea: meisjes, ook bij afwezigheid van voldoende carrière-mogelijkheden binnen kerken, verbeelden zich dan maar dat ze "sjamaan" zijn, en jongens gaan, opgehitst — je moet iets voor de mensheid betekenen — op pad om de heer en zijn leer te verspreiden. Het is een klein deel van de verschillende bevokingsgroepen, maar het heerst sinds de 60-er, 70-er jaren van de vorige eeuw en lijkt vandaag een extra impuls te hebben gekregen. Het waarom daarvan zou een onderwerp van studie kunnen worden.
■ Sekten in Cambodja

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.