White Jade River      
september 2019      


Nog tot in het begin van de 20ste eeuw kletsten "historici" opgewonden dat de boeddhabeelden die in Gandhara waren gevonden, "de krulletjes van Apollo" vertoonden — als wij er niet waren geweest, zou de wereld toch ook geen beschaving en cultuur hebben gekend; het is een verzuchting die we nog steeds horen.
De monniken die op de Borobudur in Java bezig waren geweest, zo toeterde een ander, waren eveneens analfabeet en beeldden daarom de verhalen over Boeddha's leven maar in bas-relief uit. Het gefantaseer over "ariŽrs" en "de swastika" hield het net zo lang uit.

Pas eind negentiger jaren is het weer enigszins op adem gekomen India zich gaan verdiepen in de eigen cultuur, en heeft uit historisch materiaal niet alleen vastgesteld dat er wel degelijk een rivier als de SarŠswati is geweest, maar ook dat het gezever over invaderende "ariŽrs" van geen kanten klopt. Aan de restanten van bouwwerken en overige voorwerpen die werden gevonden op de sites van de Indus-vallei, Harappan en Mohenjodaro, is vastgesteld dat de swastika een indigeen symbool is geweest, dat maar dan ook niets te maken heeft gehad met zich superieur voelende "rassen" die vanuit de oerlanden van GermaniŽ aan kwamen galopperen en hun wil oplegden aan de rest van de bevolking.
Dat is een hele opluchting.
ariŽrs en de swastika

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.