White Jade River      
november 2020      


Zo werd het historische museum van Nantes (Frankrijk) opgedragen die ene tentoonstelling over Genghis Khan maar niet te organiseren. Zoiets lazen we in Taiwan News van 13 oktober. De jarenlange samenwerking met, als we het verhaal goed interpreteren, het "Inner Mongolia Museum" werd verbroken of opgeschort. De brochure die de tentoonstelling in Nantes zou begeleiden moest het woord Mongolië of Binnen-Mongolië, maar niet vermelden, het moest "Chinese Steppe Culture of the World" worden.
De museumdirecteur verklaarde dat hij en zijn staf dit zien als "censuur op het oorspronkelijke project".
Bovengenoemde krant voegt er aan toe dat deze bemoeienis met de vermelding van het woord Mongolië volgde op een incident in augustus 2020 toen er in Binnen-Mongolië onrust ontstond rond onderwijshervormingen die bepalen dat er alleen nog maar in het "Mandarin" (Putonghua) onderwezen mag worden. Mongolië en Binnen-Mongolië kennen een eigen taal, en daarnaast wordt er gesproken en/of geschreven in het Putonghua, het Oirat, het Buryat, het Dagur, het Evenki, en het [d]Jin.
Linda Lew berichtte er over in de SCMP van 13 september.

Twee dagen later bracht US News (Reuters) het bericht dat de chinese regering gewaarschuwd zou hebben tegen "Overdoing Religion" door met name de Tibetanen. Het stond boven een foto waarop te zien was hoe de voorzitter van de Tibet Autonomous Region, de heer Che Dhala, op 15 oktober met devoot samengebrachte handpalmen een persconferentie in Lhasa toesprak. Thomas Peter citeerde hem. De heer Che stelde dat een gelukkig leven pas te vinden is door de richtlijnen van de Partij op te volgen.
■ Binnen=Mongolië

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.