White Jade River      
oktober 2020      






■ Geïllustreerd met een statistiek toonde de Nikkei van 27 september hoezeer het teruglopende aantal bezoekers aan japanse tempels er in heeft gehakt. Tot 80% minder, zo zien we. Hoewel de tempels nog betrokken zullen zijn bij uitvaartriten — de dood houdt voor COVID-19 bepaald de adem niet even in — hebben de burgers op dit moment even geen zin in gezamenlijke festiviteiten als die rond Obon en Higan. Hoewel de laatste jaren al heel wat tempels gesloten zijn, vooral die tot het shinshu behoren, zou het kunnen dat er in de komende tijd nog meer gaan sluiten. Dat meldde de "staff writer".

■ De "Zen 2.0 Foundation" kondigde op 11 september een online-conferentie aan onder een afbeelding van een "enso". Dat is opmerkelijk. De confentie die op 19 en 20 september werd gehouden met een meerderheid aan japanse geleerden en enkele amerikaanse professionals in enigerlei sector van het boeddhisme had als samenvattend thema "zen en mindfulness". Ook dat is opmerkelijk.
Dat de conferentie werd geleid vanuit Kamakura is onder de omstandigheden niet zo belangrijk; online-conferenties kunnen we vanuit bijna iedere plaats op aarde organiseren.
Dit initiatief werd gestart in 2017. Dit jaar waren de subthemas: "je ware zelf ontdekken", "leren uit de wetten van de natuur", en "je verbintenissen vanuit je ziel verdiepen".
Over "ziel" en "zelf" staat op het Words in picture-blog een lemma, maar het is maar de vraag of de organisatoren van deze online-conferentie het ook zo zien. Uiteindelijk hebben we het over Japan.




Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.