White Jade River      
september 2019      


■ Nepal is nu in de fase waarin het land aandacht gaat schenken aan de geschiedenis zoals deze is vastgelegd in boeken en documenten. Om een of andere reden is de "shadow Foreign Minister Narayan Khadka", d.w.z. de parlementariėr die minister van buitenlandse zaken zou zijn indien de oppositie de regering zou vormen, gaan zoeken naar twee verdragen die met Engeland, meer bepaald met de East India Company zijn afgesloten in de tijd waarin India nog een britse kolonie was. Anil Giri van de Kathmandu Post had er op 13 augustus een artikel over. Hij had van de schaduwminister vernomen dat de originelen van het Verdrag van Sugauli van 1816 (gewijzigd in 1923), en het Verdrag over Vrede en Vriendschap uit 1950 nergens in de overheidskantoren te vinden zijn.

Tegen de achtergrond van het Brexit-drama, waarbij de britse overheid in eerste instantie niet meer wist waar al die verdragen met de EU lagen, hoeveel het er waren, en wat er in stond, is het opvallend dat Pavitra Niraula, een vertegenwoordiger van de nepalese wetgevende vergadering, liet weten dat het origineel van het voor Nepal bestemde 1950 verdrag ergens in India te vinden is, en dat het Nepal-origineel van het Verdrag van Sugauli in Londen ligt, nota bene in het archief van Kew Gardens.

Een van de afbeeldingen op de gegeven wiki-pagina toont een landkaart met de huidige grenzen. Daarop zien we dat Nepal zowat gehalveerd werd waarbij overigens Sikkim — niet zonder belang voor de geschiedenis van het Himalaya-boeddhisme — op dat moment kennelijk nepalees territorium, bij India werd gevoegd.

Op 13 januari 2019 werd bekend dat Nepal territorium terug eist van India, waaronder de streek van Darjeeling, een van de belangrijkste theeproducenten. Zoals we uit bovenstaand begrijpen heeft India de door de East India Company geannexeerde territoria meegekregen toen de Britten India moesten verlaten; er zijn in of voor die tijd blijkbaar geen pogingen gedaan oude landsgrenzen te herstellen, of nieuwe onder nieuwe verdragen vast te leggen, met uitzondering van het 1950-verdrag dat een soort "zand erover, we praten er niet meer over" verdrag is.

De foto toont een tekening die in 1762 gemaakt werd door Francis Hamilton Buchanan. De plaat is opgenomen in zijn boek "An account of the Kingdom of Nepal", en omdat Buchanan botanist was begrijpen we nu waarom het verdrag met Nepal in de bibliotheek van een botanische tuin is terechtgekomen, en niet bij het ministerie van buitenlandse zaken.

Een wiki-redacteur heeft een advies toegevoegd waarin staat dat er geen bronvermelding is. Dat advies staat boven de volledige 1816 Sugauli verdragstekst. Mogelijk is deze wiki-redacteur opgehouden met zijn arbeid, en is hij/zij niet opgevolgd door iemand anders die mettertijd die waarschuwing had kunnen verwijderen.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.