White Jade River      
maart 2020      


■ Op 17 februari 2020 begonnen in Nepal de voorbereidingen voor boeddhadag, op 5-7 mei. Uiteraard zal dit gevierd gaan worden op het terrein van Lumbini, en uiteraard wordt het een internationaal evenement met naar verwachting deelnemers uit 21 landen. Uit berichten bleek dat de landelijke overheid hier een dikke vinger in de pap heeft, alles in het kader van het "Visit Nepal 2020" jaar. Een conferentiehal is inmiddels gereed waar 5000 mensen in ondergebracht kunnen worden. Voor wat betreft overnachtingen werden geen mededelingen gedaan. Nu en in het verleden vonden veel pelgrims onderdak in de gasthuizen bij de verschillende tempels, maar anderen zullen onderdak moeten zoeken in hotels in de buurt of verderop.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.