White Jade River      
september 2021      


Het verhaal over Boeddha's terugkeer naar het huidige Nepal (de Terai), enige tijd na zijn Ontwaken, is te vinden in de bespreking van een van de boeken van de Avatàmsaka soetra, en wel het verhaal over het "parenwonder". Pas toen geloofden de Nepali, c.q. de Newá(1) hem — zo'n beetje. Dat neemt niet weg wat ze hun eigen levensbeschouwelijk-religieuze weg zijn blijven volgen, na een geruim aantal eeuwen met medeneming van onderdelen van de boeddhistische leer; Boeddha (Sakyamuni, Gáutam, of Gótama was en is immers Nepá[l]'s meest beroemde zoon).

Shranup Tandukar's artikel in de Kathmandu Post gaan we hier uiteraard niet overdoen. Voor een paar aspecten wordt alleen verwezen naar de Newa[r]-ontstaanslegende, naar het festival dat samba[t] wordt genoemd, naar de hindu-newa Swayambhu purana, naar een pagina waarop ook een van de voorgaande boeddhas, Vipáshin (Nep.: Bipaswi) voorkomt, en naar de Newá[r] opvatting over de figuur van de eerstbekende Boeddha Dipánkara (Nep.: Dipánkar).
Dat laatste, dat over Dipánkara Boeddha, verklaart ook zo'n beetje waarom burgers die zich op hoogtijdagen in de functie van Newa-priester voordoen Dipánkar-beeldjes zegenen. "Je moet maar durven" zouden de "steile" boeddhisten zeggen, Boeddha zegenen, en niet andersom — ook meegenomen dat de historische Boeddha falikant tegen het gebruik van "zegenen" was.

(1) De Nepali lijken de eigen uitspraak van verschillende namen te zijn gaan promoten en hebben daarmee afstand genomen van de verbasteringen en uitspraak-regels uit de angelsaksische periode. Zo zien we Nepal nu verschijnen als Nepa, Newar als Newa, Sambat als sambá, Dipánkara als Dipánkar, purana als puran, en Vipashin als Bipashi.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.