White Jade River      
november 2020      


Online Khabar bracht het bericht dat Nepal in 1996 een aantal plaatsen had aangemeld voor opname in de Unesco erfgoederenlijst. De redacteur constateert dat er sindsdien geen schot in de zaak zit.
Toch heeft de nepalese regering onlangs een aanvang gemaakt met het toevoegen van een andere plaats aan de lijst, en wel Tilaurakot, vandaag op de grens met India, nog net in Nepal.
Tilaurakot, zo meent ook World Heritage, was de standplaats voor Suddhodhana, Gautama, of Sakyamuni Boeddha's vader. Tilaurakot was de hoofdstad van het rijk Kapila-vástu.
Uiteraard hebben ook hier de Tibetanen hun bekende vlaggetjes opgehangen.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.