White Jade River      
juni 2020      


■ De thilàshin van Myanmar hebben het nog slechter dan de dorpsmonniken die te lijden hebben onder het COVID-19 uitgaansverbod dat ook boeren en transporteurs treft. Dat meldde Frontier Myanmar de afgelopen maand. Honderden thilàshin lieten weten dat ze honger hadden. Er zijn er (geweest) die de sociale media gebruikten om de aandacht op hun lege voorraadkasten te vestigen, en op de foto zien we hoe onder leiding van twee wat oudere thilàshin hele jonge nonnen de straat op gingen om eten en aandacht te krijgen. Formeel is dat toegestaan, moet het zelfs, maar in paternalistische maatschappijen is er de norm ingehamerd dat 't niet mag. Gelukkig hebben de thilàshin zich niets aangetrokken van dit male chauvinism, en zijn ze de straat opgegaan met voedselkom in de hand.
Het zijn in de 80-er jaren — daarna sloegen we een andere weg in — ondergetekende en een Nieuwzeelandse geweest die deze gewoonte, om niet te zeggen plicht, er weer heben ingebracht, in Noord-Thailand. Dat was nieuw en anders, hoewel geen van de voedselschenkers in en rond het Chiang Mai van die tijd er lang over na hoefde te denken.

We zien op de foto hoe de nonnen een handdoek op hun hoofd hebben gelegd. In dit deel van het jaar kan het buiten erg heet zijn; je valt bij wijze van spreken half gekookt en in een paar minuten uitgedroogd neer.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.