White Jade River      
maart 2020      


De natuur, de vertaalproblemen

Om een of andere reden herhaalde France Culture op 31 januari 2020 een artikel met bijbehorende tv-clip die al eerder verscheen op 15 november 2018. Dat artikel heeft het over de taalkundige (filoloog) Jean-Noël Robert. De heer Robert spreekt dan over het in Europa ontstaan van het woord "natuur".
verder

Op 17 februari kwam tijdens een per tv uitgezonden gesprek de auteur aan het woord van Black Wave. Kim Ghattas, de schrijver van Black Wave heeft die titel ontleent aan het in de achter ons liggende jaren toenemen van het dragen van de zwarte niqab, of chador in 't iraans, door vrouwen uit een naar het ultra-conservatisme opgeschoven deel van de islamitische gemeenschap. Dat doen ze ongetwijfeld onder druk van de omgeving: ze moeten ons niet, maar we zijn heus wel wat, en dat laten we zien ook!
Mevr. Ghattas wees er echter ook op dat die "zwarte golf" aan het teruglopen is. We zijn, om het in zeeuwse termen te zeggen, de vloed en het wantij voorbij, en gaan een tijd van eb in.
Daarmee zal haar werk al binnen korte tijd een naslagwerk blijken te zijn over een tendens die nooit helemaal zal verdwijnen, maar toch aan omvang aan het inboeten is.
Publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.