White Jade River      
januari 2021      


Finding the Heart Sutra

Veertig jaar heeft Alex Kerr gedaan over het piekeren over het Hart Soetra, en over het schrijven van een boek met deze tekst in de hoofdrol. Dat meldt J.J. O'Donoghue op 5 december in de Japan Times.
"Ik heb het behandeld als een grap met "punch lines", zegt de auteur, en ook heeft hij zijn boek doorspekt met kalligrafie, want deze tekst is "vanaf dag 1" (hoe weet hij dat?) ten diepste verbonden met het kalligraferen.

Nu zou het oorspronkelijke manuscript een (hybride-)sanskriettekst zijn geweest die naar het chinees werd vertaald door een zekere (oude spelling:) Chih-ch'ien (Zhiqian in het Pinyin), een monnik die leefde tussen 200 en 250 — als 't verhaal klopt. Hij was een kind uit het Yüeh-chih-volk, een volk dat "regeerde vanuit het zadel" zoals het heet. En hoewel het Deva-nágari (als het Sanskriet daarin geschreven was) een goed uitziend schrift is, komen we toch pas op het woord "kalligraferen" bij teksten uit Oost-Azië, dus chinese, japanse, en koreaanse. Daar had Alex de achterliggende veertig jaar toch ook even aan mogen denken.
Het lijkt niet dat hij zijn licht heeft opgestoken bij deskundigen op dit gebied, maar er zijn eigen denken op heeft losgelaten. Mag allemaal, maar of het iets bijdraagt zal de ene lezer beamen en de ander ontkennen.

Black & Buddhist

Afrika is een enorm continent met 51 naties. Wie daar algemeenheden over wil spuien moet een beetje overmoedig zijn. Laat ik overmoedig zijn: het is me nog niet opgevallen dat de levenshouding van de afrikaanse mens zoals die in (te) beperkte mate in Noord-Europa overkomt, compatibel is met de boeddhistische. Er is, dacht ik, in Oeganda 1 uitzondering op de regel, en deze afrikaanse theravāda-monnik lijkt niet echt inspirerend te zijn voor de rest van de bevolking om hem heen. Dat is niet erg; er zijn vele wegen naar de verschillende doelen die mensen zich op levensbeschouwelijk gebied stellen, en van naast en met elkaar leven is nog nooit gebleken dat dit slecht heeft uitgepakt voor de mensheid als geheel.

NBC News, bij monde van Patrice Gaines, stelde in het kader van het uitkomen van een nieuw boek een paar Afro-Americans voor die zich in de VS tot het boeddhisme hebben gewend. Uit en rond "Black & Buddhist: What Buddhism Can Teach Us About Race, Resilience, Transformation & Freedom" leren we dat het, net als in Holland, psychologisch geschoolden zijn die hier wat men noemt "een techniekje" uit proberen te peuren ten aanzien van de verschillende vormen van leed waaronder zij en hun aanhangers lijden om daarin genezing proberen te vinden. En zeker genas Boeddha die ene vrouw uit haar waanidee ("mijn kind is niet echt dood") door haar de werkelijkheid van het leven te laten ontdekken. Het verschil is dat deze vrouw Boeddha's stellingen over het gehele leven eigen maakte, en men in de VS en Europa blijft bij een (tijdelijke) snelle genezing met behoud van alle al dan niet tot terugvallen in waanideeën leidende gewoontes en opvattingen.

Patrice stelt drie boeddhistische praktikanten, en meteen maar leiders, voor: Pamela Ayo Yetunde (Insight Meditation community), Ruth King (theravādin), en Cheryl A. Giles. Wat ze te vertellen hebben lijkt lezenswaard te zijn, en zelfs hier en daar te gaan over niet alleen het mentale leed, maar ook over het fysieke — het rechtstreekse en onrechtstreekse geweld de Afro-Amerikaan aangedaan.
Publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.