White Jade River      
december 2021      


The Murderer, The Monarch and The Fakir

De moord op Gandhi, stellen Appu Esthose Suresh en Priyanka Kotamraju in hun "The Murderer, The Monarch and The Fakir : A New Investigation of Mahatma Gandhi's Assassination", was zorgvuldig gepland. (Er is van verschillende kanten protest gekomen tegen de uitdrukking "fakir". Gandhi was geen fakir, ook al waren de dames van de britse kolonialen helemaal confuus bij het zien van een in een simpele stola geklede magere gebogen man met kromme neus: dat hoort toch niet!)

Beide auteurs hebben 8 jaar besteed aan het doorworstelen van kilo's papier. Ze zullen niet snel van hun eindconclusie af te brengen zijn. Hun boek gaat over de voorbereidingen tot de moord op Gandhi die niet de spontane opwelling was van een gefrustreerde gek, maar het resultaat van jarenlang complotteren. Beiden hebben uit de stukken gehaald dat er al in 1936 sprake was van het uitschakelen van Gandhi. Onder de eerste commentatoren van het boek waren er die het jaartal 1933 noemden. In 1932 was de uiteindelijke moordenaar Godse vanuit Pakistan met zijn taxi met bagagerek naar Delhi gereden en sloot zich daar aan bij een ultra-nationalistische beweging als de Mahāsabha, zo schrijven beiden, die "ondersteuning genoot van de princely bureaucracy", zijnde de min of meer onafhankelijk over hun eigen territorium regerende groeperingen of families. Later zouden die princely states voortgaan als deelstaten of districten in deelstaten.

Na jarenlange stukgelopen complotten begon, zo stellen Suresh en Kotamraju, begin augustus 1947 de werkelijke voorbereiding voor de aanslag die op 30 januari 1948 tot een conclusie zou komen.

Tot ca 1940 waren de Mahāsabha, zo staat er, en de organisatie RSS min of meer met elkaar verbonden, maar daarna ging de RSS zijn eigen weg. In dat respect zijn beide auteurs het niet helemaal met commentatoren eens die menen dat de RSS in het complot van 1948 betrokken is geweest. Ze merken wel op dat de toenmalige RSS-voorman Sárvakar al in 1936 op de hoogte was van een of meer, tot 1948 niet tot uitvoering gebrachte complotten gericht op het ombrengen van Gandhi.

Een deel van de inleiding door uitgeverij Harper Collins gaat als volgt: "Based on previously unseen intelligence reports and police records, this book recreates the circumstances of his murder, the events leading up to it and the investigation afterwards. In doing so, it unearths a conspiracy that runs far deeper than a hate crime and challenges the popular narrative about the assassination that has persisted for the past seventy years."

Een "interessant" gegeven is dat Ambedkar in die tijd minister van justitie was. Er zijn vanuit kringen van oplettende luisteraars naar een online introductie vragen gekomen over Ambedkar's positie met betrekking tot deze gebeurtenis.

Het is geen vrolijk of verheffend boek, maar het geeft een inzicht in de omstandigheden die tot nu toe onbekend waren. Het boek is in ieder geval online verkrijgbaar via de bekende kanalen, maar wel als e-boek.
Publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blog
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.