White Jade River      
april 2021      


Adi Shankar[a]-achariya

Over de vraag in welk jaar de hindu-geleerde Adi Shankar[a]-achariya werd geboren wordt stevig gedebateerd, maar op welke dag, daarover lijkt overeenstemming te zijn. In 2019 was dat op de 28ste april, een paar jaar eerder was het op 14 april. Met andere woorden, er moet in de geschriften van of over deze geleerde iets staan met betrekking tot de stand van de sterren op het moment van zijn geboren worden, en aan de hand van de vedische zonnekalender heeft men kunnen vaststellen welke maand en welke dag het was.

De organisatie die nog het meest waarde hecht aan die preciese vermelding van de geboortedag is de "Mata Amritanandamayi Math".

Het is deze leraar (aatsjaari-ja - schrijf: achariya [Skr./Pāli]) Sankāra geweest (kopje "over de ontstaanstijd") die eigenlijk het verdrijven van het boeddhisme uit India in gang heeft gezet. Daar kunnen we over klagen, maar wanneer we goed kijken dan zien we dat in de afgelopen eeuwen met name de verschillende louter filosofische scholen de relatieve verbanning — naar de kleine taartpunt [Zuid-Azië] en op Sri Lanka — hebben aangegrepen om hun leeropvattingen zodanig te verfijnen, te toetsen, en te onderwijzen dat ze in deze 20ste-21ste eeuw tonen alle wateren te hebben doorstaan, en weinig Sankāra's meer te duchten hebben — wie zich nu nog tot deze achariya's leer wenst te wenden, weet dat er geen rationeel fundament onder te vinden is. In tegenstelling daartoe klagen de vertegenwoordigers van de verschillende filosofische hindustromingen dat er te weinig deskundigen meer over zijn om heel het volk op de grote taartpunt te kunnen bereiken. We wensen het hinduīsme van India een goede toekomst, ware het alleen maar omdat de bestaande alternatieven niet al te aantrekkelijk zijn, maar laten we helder houden wat helder was, en ons niet laten meevoeren in lekke bootjes op grote surfersgolven.

Mahavamsa op Unesco-lijst

Op 10 maart 2021 berichtte Roohan Abey-guna-wárdena (Rohan Abeygunawardena) dat een tot de antiquiteit behorend en op ola-bladen geschreven exemplaar van de Mahaa-wamsa (Mahavamsa of Mahawamsa) op de lijst van Unesco werelderfgoederen is geplaatst. De Kroniek werd opgetekend door bhikkhu Mahānama, en wel in het Pāli.
De auteur citeert daarbij de aankondiging door prof. Oepoel Dissa-náyake (Upul Dissanayake), de vice-kanselier van de universiteit van Pera-dee-ni-ja (Peradeniya). De hier getoonde afbeelding is die van de botanische tuin van Peradeniya.

De Mahāwamsa is de Grote Kroniek, het oudste document dat de geschiedenis van Sri Lanka in het algemeen, en het sinhalese boeddhisme in het bijzonder beschrijft van, zo schrijft Rohan, de komst van Vie-djaa-ja (Vijaya) in het jaar 543 vC tot de dynastie van koning Mahaa-seena (Mahāsena), die begon in het jaar 334 en eindigde in 361.

Op mijn leestafel ligt op dit moment het eerste deel van de Çūlavamsa (tsoela-vamsa), de Kleine Kroniek die ontstond, zegt vertaler Wilhelm Geiger, in de (europese) Middeleeuwen.

De heer Abeygunawardena laat niet na eer te bewijzen aan de op Sri Lanka geboren George Turnour die de Mahāvamsa naar het Engels vertaalde. Turnour moest daarvoor eerst het Pāli machtig worden, en werd daarbij geholpen door een singhalese bevriende monnik in de plaats Galle. Wat ouder zijnd had deze monnik het Pāli geleerd nog voordat de Britten het onderwijs hierin verboden. Turnour's werk zat er op in het jaar 1837, en het was ook pas op dat moment dat de meerderheid van de (jongere) monniken en de rest van de bevolking de Mahāvamsa konden lezen, in het Engels. Het onderwijs in het Pāli zou pas veel later weer worden opgepakt.
Publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.