White Jade River      
februari 2020      


De zwarte-coltruien-leegte

Chine Magazine zond begin januari een persbericht rond dat geen nieuws bevatte maar een korte levensbeschrijving van de monnik Daw-sjèng (schrijf: Daosheng) die leefde in de vierde eeuw in het China van de "Zes Dynastiën".
De schrijver van het artikel stelt hem voor als stichter van de "nirvana-school, of -traditie". Dat wil zeggen dat hij in de Chinese Buddhism Encyclopedia — die wordt onderhouden door geleerden van net ten zuiden van de muur van Hadrianus in Noord-Engeland — wordt voorgesteld als promoter van de Niepanshi in het zuiden van China. (Niepanshi. Spreek ongev.: njee-pan shu; shu staat dan voor school-traditie, en njeepan voor nirvana). Als zelfstandige denkrichting bestaat deze school niet meer; aspecten die daar naar voren werden gebracht zijn overgenomen door andere oostaziatisch-boeddhistische tradities.

De Chine Magazine-schrijver is bij zijn vertaling naar het Frans in het net gevallen van de franse filosofie waarin ledigheid wordt vertaald met het vooral uit het existentialisme bekende vacuité, het totaal leeg zijn, het niks zijn. Dit zwarte coltruien-begrip (60-er jaren) van "leeg" is een zeer ernstig-foutieve voorstelling van zaken.

Er zijn veel canonieke werken waarin over ledigheid wordt gesproken. Daar wordt gezegd dat bijvoorbeeld een stenen kruik leeg kan zijn; er zit niks in. Er wordt dan aan toegevoegd dat dat 't niet is.
Wat binnen het boeddhisme onder ledig verstaan wordt, wordt beknopt uiteengezet in dit lemma (zie het hoofdstuk onder sunyatā).

Buddhism and politics in Thailand

In het midden van de in le petit journal afgedrukte foto zien we het boek "Buddhism and politics in Thailand".
Het zou een van de vijf boeken zijn die, voor de rest geschreven in het frans, inzicht geven in het land van de glimlach. Het genoemde "Buddhism and ..." is van de hand van wijlen Arnaud Dubus, een Frans journalist.
De cover van het boek toont een van de massa-bijeenkomsten voor de Dhamma-káya-tempel, en we mogen aannemen dat de heer Dubus daar grote aandacht aan heeft gegeven. Dat zou hij dan gedaan kunnen hebben in het in de krant zo genoemde "pro-Thaksin en anti-Thaksin" debat - Thaksin zijnde een vorige regeringsleider die nu in ballingschap leeft. Het boek is in februari 2018 uitgekomen.
Publicaties


Terug naar de voorpagina

white jade river-blog

words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.