(Mahāmati, ware de Waarheid niet verklaard (en vastgelegd in woorden), dan zouden de leerredes die alle waarheden omvatten verdwijnen, en wanneer de leerredes verdwijnen dan zijn er geen Boeddhas, Toehoorders, Zelf-Verlichtten en Bodhisattvas meer, en wanneer er niemand (van hen) meer is, wat zal er dan onderwezen worden, aan wie?) Hfdst. 3 [194-195 in het manuscript].


Deze woorden hebben de samenstellers van de Lankāvatāra soetra gekozen ter rechtvaardiging van een werk dat beslist post-Boeddha genoemd moet worden. Het werk moet aangevangen en voortgezet zijn in de zesde tot achtste eeuw, een tijd waarin het hindu vedánta zijn opmars maakte en van boeddhistische geleerden antwoord werd gevraagd op stellingen die de vedantisten en andere nieuwere hindustromingen te berde werden gebracht.
Het werk wordt niettemin "sūtra" genoemd omdat er een grote instemming is met hetgeen in dit uitgebreide werk naar voren wordt gebracht: Boeddha had het kunnen zeggen, letterlijk, in het Sanskriet en Pāli: buddhavácana.
Commentaar en vertaling: bhiksuni Ratana.Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor boeddhisme