oktober 2023      

  Nieuws over boeddhisme■ Niet alleen de VS en Canada hebben te maken met wat de Straits Times een golf van inbraken noemt, ook Singapore is extra alert. Het 25 september-nummer van de ST heeft het over het installeren van CCTV-cameras, meer vrijwilligers die patrouilleren, en het vergrendelen en soms aan de vloer vastschroeven van donatie-boxen.

De afbeelding is die van de grote tempelhal, de Da Xiong (groot hart/mind) Bao Din (vastberaden), op het terrein van de Lian Shan Suang Lin-tempel die gebouwd werd in 1904. De naam is in het "ouderwetse" Wade-Giles geschreven. Zonder bijgeleverde karakters of pinyin is het bijna onmogelijk correct te vertalen. In ieder geval staat het "shan" voor berg, en dat heeft er mee te maken dat men in het verleden een tempel het liefst op tenminste een heuveltop bouwde opdat de bezoeker op zou klimmen naar Boeddha.
Voor de volledigheid: in een mahāyāna-tempel wordt het boeddhabeeld altijd zo opgesteld dat niemand er, staand, op neer kan kijken. In theravāda-tempels staat het beeld laag opdat de er voor zittende praktikant van aangezicht tot aangezicht is.

Ik herinner me de tempel in Penang waar in de hal voor de overledenen de donatiebox regelmatig werd geleegd door de lieve jeugd uit de buurt. De box werd verwijderd en de bezoekers legden hun donaties in de grote gong (ze willen, in tegenstelling tot bv. Nederlanders, altijd iets geven, iets van henzelf, iets waarmee ze respect en instemming betuigen). Ook die werd geplunderd — en werd verwijderd. Vanaf een zeker moment werd de hal gesloten en alleen geopend voor bezoekers die zich bij de balie meldden. Dat is geheel tegen de traditie is, maar tradities moeten zich aan de omstandigheden aanpassen, en wanneer de omstandigheden grimmig worden, moeten die aanpassingen ook grimmiger zijn.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.