augustus 2022      

  Nieuws over boeddhisme■ (De eerste ceremonie werd gehouden bij de oorspronkelijke in-stallatie.) De Mainichi meldde dat het beeld ooit stond in een tempel nabij wat nu "ground zero" wordt genoemd. Het werd aanvankelijk, na de atoombom-aanslag, verscheept naar de stad Ando en is nu weer even terug in Hiroshima.

Tot 1 september staat het in of bij de Orizuru Tower waar bezoekers hun eer kunnen komen bewijzen.
De verhuizing en de installatie is gefinancierd door de zakenwereld die onder elkaar zo'n $91.000 bijeen hebben gebracht om een en ander mogelijk te maken. Na deze publieke tentoonstelling gaat het beeld naar Nara, naar de Gokuraku-ji (foto).

■ Een artikel in de belgische krant Le Soir van 24 juli, schrijver Bernard Delattre, kopt: "Japan, een archipel vergeven (gangrené) van de secten (= religieuze stromingen). Bernard schrijft dat Japan "167 boeddhistische congregaties" heeft. De rest van het artikel is voor abonnees, maar in de aanhef zien we dat hij ook ingaat op het bestaan van "de monnik Nichiren (1222-1282)".
Zo'n kop wordt vaak door een "koppenmaker" bedacht. Hoe aansprekender de kop deste hoger de losse verkoop van de krant.
Niettemin willen we weten waar Bernard het cijfer 167 vandaan haalt en wat hij onder "167 sectes" verstaat. Officieel zijn er 6: de stromingen van Nara, van het Tendai, van Shingon, het Amidisme, het Nichiren, en het zen.
Het kan zijn dat hij het aantal, per definitie zelfstandige, tempelgemeenschappen bedoelt. Maar dat wil niet zeggen dat dit aparte secten of stromingen zijn; ze behoren ieder tot een van de zes takken van het japanse boeddhisme. In overeenstemming met de redelijk vroege bepalingen voor monialen beheren ze hun gemeenschap in zelfstandigheid, en later, bij de introductie van een zekere ritualisering, hebben verschillende tempelgemeenschappen er verschillende recitatieteksten en/of rituele handelingen bij gehaald, alles in overeenstemming met wat de abt als nuttig en nodig acht. Dat schept verwarring in een rooms-katholiek opgevoedde jongen die in de kerk in Argentinië dezelfde riten wil tegenkomen als op de Filipijnen.
Japan

Even onthouden:
Wanneer de japanse mens over zijn land spreekt dan zegt z/hij "Nihon". "Japan" is een westerse verbastering.


augustus 2022:
Ryan Norrbom verschafte de komende Japan-reiziger een goede handleiding voor het bezoek aan boeddhistische tempels en shintō-schrijnen. Hij schreef dit in het kader van het verzamelen van stempels, een nieuwe hobby, zo te zien, en een aardige aanleiding, schrijft hij, om ook eens een bezoek te brengen aan tempels en schrijnen die anders maar voorbijgereden worden.

Terug naar de voorpagina

naar White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.