april 2024      

  Nieuws over boeddhisme■ In een lang artikel in De Volkskrant vertelt Jikke van Loon over haar fascinatie met de poort- of tempelwachters uit Japan die in het Rijksmuseum in Amsterdam zijn beland. Ik herinner me nog een DWDD-presentator die er niks aan vond en zijn gehoor voorhield dat ze van hem niet aangekocht hadden hoeven te worden, zeg maar.
Enniewee, Jikke heeft met de beelden als voorbeeld delftsblauwe tegeltableaus gemaakt, en op de bovenste krantenfoto zien we haar poseren tegen de achtergrond van een krijttekening van een van de twee figuren. Nu wil ze, zo lezen we, dat de in delfstblauw verbeelde wachters naar de oorspronkelijke tempel gaan, zo'n beetje als vervanging van de houten beelden uit het "Rijks". Die tempel staat overigens op de pelgrims-route op het Shikoku-schiereiland, ook al wordt ze wellicht niet meer aangedaan.
De dorpsbewoners zien de twee tegeltableaus die Jikke heeft gemaakt liever in het dorpshuis bewaard, en daar is dan discussie over geweest: gaan de delftsblauwe gevaarten naar de tempel, of blijven ze in het dorp.

Ondergetekende begrijpt heel goed dat de dorpelingen ze niet in de tempel willen: het zijn niet de oorspronkelijke beelden, ze zouden er onceremonieel worden neergezet, zonder oog-openen-ceremonie en zonder connectie met waar de tempel voor staat of zou moeten staan, en als zodanig zouden het museumstukken worden, leukigheidjes waar Jikke juist enige principiële bezwaren tegen heeft.
Daar komt bij dat het tempelbesturen zijn die opdracht geven voor het maken van dit of dat. En die opdracht zullen ze over het algemeen geven aan personen die de Leer kennen, weten waar ze mee bezig zijn, en er iets van hun eigen respect in stoppen. Een opdracht verstrekken aan iemand die tenminste verondersteld wordt christen te zijn, en die ook nog en plein publique verkondigt dat het boeddhisme te lande op zijn retour is ... wat denkt u zelf?!

De kunstenares echter, heeft een harde kop. Want wat lezen we? "En dan neemt ze een besluit dat ze zelf niet voor mogelijk had gehouden: ze richt een stichting op, leent daarmee 30 duizend euro, en koopt het hele tempelcomplex, met poort en al." Nu kan Jikke doen wat Jikke wil, en ze hoopt er op dat de dorpsgemeenschap haar initiatief op kortere of langere termijn gaat waarderen. Tja, hoop doet leven.

De Soji-ji is een van de hoofdtempels van de sōtō-shu.

■ De sōtō zen-richting, althans die in Japan zelf, de Sōtō Shu met ca 11 miljoen leden, heeft bezwaar aangetekend tegen overheidsplannen om de "Unification Church" buiten de wet te plaatsen. Zij zijn daarin niet de enigen.
Het kerkgenootschap heet officieel de "Family Federation for World Peace and Unification". De sōtō shu-leiding meent dat met een dergelijk besluit de deur opengezet zou worden naar andere stromingen. Er is hier eerder gewezen op het feit dat het Risshō Kōsei Kai de vertegenwoordiger is geworden van een aantal stromingen die zich "new religion" noemen maar niettemin geworteld zijn in het boeddhisme, met de RK-k als grootste. Het zou kunnen dat een huidige of komende nationale overheid bezwaar zou gaan hebben tegen een van deze organisaties om dan vervolgens ook naar het wapen van buiten de wet plaatsen te grijpen.

De "Unification Church" is in het nieuws gekomen vanwege de moord op regeringsleider Shinzo Abe wiens moeder lid was van dit kerkgenootschap. De veroordeelde in deze zaak legde de schuld voor het bankroet raken van zijn familie bij dit kerkgenootschap, en was blijkbaar de overtuiging toegedaan dat Abe daar een hand in had gehad, of althans niets had gedaan om dit te voorkomen.
Het gemis van Shinzo Abe als regeringsleider schijnt nog steeds gevoeld te worden.

Japan

Even onthouden:
Wanneer de japanse mens over zijn land spreekt dan zegt z/hij "Nihon". "Japan" is een westerse verbastering.


april 2024:
Ryan Norrbom verschafte de komende Japan-reiziger een goede handleiding voor het bezoek aan boeddhistische tempels en shintō-schrijnen. Hij schreef dit in het kader van het verzamelen van stempels, een nieuwe hobby, zo te zien, en een aardige aanleiding, schrijft hij, om ook eens een bezoek te brengen aan tempels en schrijnen die anders maar voorbijgereden worden.

Terug naar de voorpagina

naar White Jade River-blog

Words in picture-blog

mastodonNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.