juni 2023      

  Nieuws over boeddhisme■ Op 6 mei zagen we het bericht dat de China Religious Culture Communication Association en de Buddhist Association of China een actie in Nepal hebben gestart waarbij een cataract-behandeling wordt aangeboden, een verwijderen van staar. Het programma wordt het "2023 Silk Road Welzijns- en Lichtgevende Actie naar de geboortestad van Boeddha" genoemd.

■ Ook de redactie van My Republica had de klok horen luiden. In een artikel over de materiële overblijfselen van Boeddha hadden ze het over de "asti-dhātu", de 8 (asti) elementen (dhātu). Nepal staat nog voluit in de marxistische leer waarin geen plaats is voor levensbeschouwing anders dan de filosofie over het materiële. Ze weten dus niet beter.
Zij die het wel beter weten hebben het over de "sarira", stoffelijke resten zonder daarbij verder in te gaan op welke stoffelijke resten het zijn, bv. haar, botten, of tanden.

In de leerrede die de laatste dagen of weken van Boeddha's leven behandelt lezen we hoe die stoffelijke resten in acht porties werden verdeeld.

Om het hele stuk te reproduceren:
"Toen liet koning Adjaata-sattoe van (de staat) Màgadha voor de relieken van Boeddha een grote stoepa bouwen te Ràdja-gahá (de koningsstad in India). De Lietsjávis uit Vesáli bouwden er een te Vesáli (in India). De Sákya van Kápila-vàtthu bouwden er een te Kápila-vàtthu (in Nepal). De Búlaya uit Alla-kappa bouwden er een te Allakappa (in India). De Kóliya uit Rama-gama bouwden er een te Ramagama (in India). De brahmaan uit Vètha-diipa bouwde er een te Vètha-diipa (in India). De Malla uit Páva bouwden er een te Páva (in India). De Malla uit Koesinaara bouwden een grote stoepa voor Boeddha's relieken te Koesinaara (in Nepal). De brahmaan Dona bouwde een grote stoepa voor de urn, en de Móriya uit Pipphala-vana bouwden te Pipphala-vana een grote stoepa voor de as (in Nepal). Zo werden er acht stoepas gebouwd voor de relieken, een negende voor de urn, en een tiende voor de as. Zo ging dat vroeger."

Hiermee was iemand aan het woord die er bij was toen het gebeurde, en die het pas doorvertelde en liet opschrijven toen hij zelf wat ouder was, c.q. zijn kennis over de gebeurtenissen wilde nalaten aan een jongere generatie.

Daarmee heeft Nepal twee plaatsen waar restanten uit Boeddha's leven aanwezig zijn: Kápila-vàtthu, Boeddha's vaderstad, en Pipphala-vana waarvan wel gezegd wordt dat deze plaats in het district van Lumbini ligt. Daarbij moet opgemerkt worden dat de grens tussen Nepal en India in die dagen nog niet bestond. Wanneer daarom in India stemmen opgaan die zeggen dat alle reliekstoepas die direct met Boeddha te maken hebben op Indiaas grondgebied liggen, dan is dat een woordspelletje — hoewel ze ook de hele site van Lumbini graag elders willen zien dan in Nepal, en wel net over de grens op India's grondgebied. Daar toont zich een zekere mate van hebzucht, ook al is India pas in de laatste paar jaar iets meer geïnteresseerd in boeddhisme, voorbij hun verering van Ashok (of Asoka), de Mauriya-keizer die zo'n groot grondgebied had veroverd.

De foto is die van een deel van de bouwwerken die na Boeddha's leven te Lumbini zijn opgericht.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.