DE BLOEMENKRANS SOETRA

Avatámsaka Soetra


Boek Vijfentwintig


De Tien Opdrachten (dedicaties)
bijlage 1

Appendix: Dāna binnen de Zuidaziatische monialengemeenschaptranscendent geven

Voorafgaand aan de eerste dedicatie van geven, worden er woorden gewijd aan het thema "de dedicatie om alle levende wezens te redden, zonder een mentaal beeld van 'levende wezens' te hebben".

Voor 'het hebben van een mentaal beeld' verwijzen we opnieuw naar de woorden over het ontbreken van een ens, die -heid waar de bespreking van boek 14 het over heeft.
De 'dedicatie om alle levende wezens te redden' is die mentale instelling die zegt, ik doe het niet voor mezelf, maar voor het welzijn van alle wezens, opdat we allen bodhi zullen bereiken.

Citaat uit de tekst over generositeit of geven:
"Ze [de Bodhisattvas] denken ook nog: 'Ik zou voor alle wezens als een wagenmenner moeten zijn, een leider; ik zou de toorts van grote kennis voorop moeten dragen en de weg moeten tonen naar veiligheid en vrede; ik zou hen moeten bevrijden van gevaar; ik zou geschikte middelen moeten aanwenden om hen over de waarheid te informeren, en ook zou ik, in deze oceaan van geboren-worden en sterven, als een vakbekwame schipper moeten zijn die de alwetendheid heeft om mensen naar de andere oever te varen."

Een wagenmenner moeten zijn, of in ieder geval een leider, herinnert ons aan de [d]Játakas, de Geboorteverhalen waarin de Bodhisattva een karavaan-leider was die zijn karavaan, bestaand uit een aantal individuele handelaren en hun wagens, veilig door de woestijn leidde. We spreken hier over de tijd waarin de Zijderoute nog volop in gebruik was als handelsweg.
De passage over de schipper die zijn passagiers veilig overvaart, herinnert ons uiteraard aan de parabel over het vlot die u kunt vinden in boek 21.

Citaat:
"Dergelijk wortels van het goede opdragend, cultiveren en praktizeren ze zuivere methoden die aan ziekten van de geest een eind moeten maken. Al hun wortels van het goede komen overeen met alles-overstijgende principes(1), maar ze [de Bodhisattvas] zien deze als niet-twee: het is niet in daden dat ze alwetendheid(2) cultiveren, maar het is ook niet afgescheiden van daden dat ze toegewijd zijn aan alwetendheid; alwetendheid is niet gelijk aan handelen(3), maar alwetendheid wordt ook niet bereikt afgezonderd van handelen."


Noten
       (1) Het is te danken aan de Chinese vertaling dat we hier het woord 'principes' tegenkomen - li. Zie hiervoor de woorden over de Huayen-traditie die zijn inspiratie haalt uit deze Soetra.
       (2) Zie voor alwetendheid een van de voetnoten bij de bespreking van boek 21
       (3) Met de woorden over handelen moeten we aan het spontane wu-wei handelen denken zoals de filosofische stroming van het daoïsme dat predikt. Het verschil is hier dat binnen de boeddhistische context er pas sprake kan zijn van spontaan en toch correct handelen na redelijk intensief cultiveren, na behaalde 'ingesleten' of 'ingedaalde' discipline.


Naar de tweede kolom

zuiverheid van discipline

Wat de discipline, sīla, eigenlijk inhoudt is het aanhouden van de levensregels (ook boek 21). In de ene traditie worden ze alle vijf tegelijk opgenomen, in de andere een voor een, en dan zijn er ook nog tradities die eigen sets levensregels hebben samengesteld die op de traditionele lijken, en er tegelijk een beetje van afwijken.
Ook deze regels maken deel uit van de wortels van het goede die opgedragen worden voor het welzijn van allen en ieder.

Uit het geversifieerde deel van de passages over de dedidacatie van de zuiverheid van discipline, stammen de volgende twee verzen:

"Ze grijpen niet naar de samengestelde onwerkelijkheden(1)
waar de mensen het over hebben,
maar hoewel ze niet op woorden steunen
hechten ze ook niet aan het woordloos zijn.

Alle Verlichtten uit de tien windrichtingen
hebben zonder uitzondering diep inzicht in alle dingen;
maar hoewel ze weten dat alle dingen ledig zijn,
scheppen ze voor zichzelf geen opinie over ledigheid.(2)"


Noten
(1) De samengesteldheden worden in vaktermen samskrta of sankhāra genoemd. Het staat voor zowel samenstellen in de geest, de gedachtentreintjes die u op de rails zet, als voor de dingen in de wereld die altijd een compositie van twee of meer basisgrondstoffen zijn. (Zo is uw houten tafel een compositie van hout - naar verschillende onderdelen te analyseren -, schroeven, en waarschijnlijk verf of was.)
(2) ledig en ledigheid: sunyā, resp sunyatā. Zie hiervoor het inmiddels fameuze boek 14.
Naar bijlage 2 | Naar bijlage 3 | Naar bijlage 4 | Naar bijlage 5

Terug naar de eerste pagina


Het woord Bloemenkrans staat voor Perfecties die we kunnen behalen en dan als het ware aanbieden aan Boeddha die ons geleerd heeft wat die Perfecties zijn en hoe ze vergaard moeten worden.

Een engelse vertaling werd uitgegeven door Shambala


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme