White Jade River      
december 2021      


Het Falun Gong / Falun Dafa is een initiatief van de overbelezen chinese meneer Li Hongzhi (spr.: lii hong zhù) die uit alle levensbeschouwelijke tradities van China wat bloemetjes heeft geplukt om daar zijn eigen boeketje mee samen te stellen. China heeft de beweging al snel als een geheim genootschap willen zien dat er op gericht zou zijn het regime omver te werpen. Het FG/FD is dus in de ban gedaan, en enkele van de verhalen over vervolging die vanuit de FG/FD naar buiten zijn gekomen zullen wel waar zijn (geweest); we hoeven niet alles wat ze beweren van de hand te wijzen. Ook een land als Singapore is niet bijzonder dol op de FG/FD, maar Taiwan, dat nog meer uitzonderlijke initiatieven herbergt, die wat mij betreft hier en daar slechts voor de gezondheid zijn, laat het begaan, en lijkt met de VS een groot aantal FG/FD-aanhangers te herbergen, hoewel we de gegeven cijfers niet als ultieme waarheid zouden moeten aanvaarden. Het laatstgenoemde land, de VS, is in eerste instantie de beweging gaan steunen, want wie tegen China is, is voor ons. Dat is het amerikaanse discours van de laatste tientallen jaren. Zoals de CIA ooit het minilegertje van de dalai lama's broer heeft gesteund, in de hoop China via de flanken te verzwakken, zo zijn ze een tijd lang de kar van Li gaan duwen; alles wat China verzwakt werkt in ons voordeel. De VS-inspanningen waren politiek gedreven en gespeend van inhoudelijke kennis van zaken.

Li Hongzhi heeft zich dus mettertijd in de VS gevestigd en is daar het hoofd over een mega-complex geworden met duizenden inwonende en er omheen circulerende aanhangers die door sommige waarnemers sekteleden worden genoemd.

Begon Li ooit met te zeggen dat hij een vorm van boeddhisme had ontwikkeld (dan ben je geleerd, serieus, en deftig/acceptabel), daarvoor werd hij door de monialengemeenschap ernstig op de vingers getikt, tot een punt bereikt was waarop hij iedere verwijzing naar het boeddhisme (en andere levensbeschouwingen behalve het qigong) van de hand is gaan wijzen: nee, hij had alles zelf bedacht.

Ik wil de FG/FD-propaganda van de laatste tijd, eind november 2021, zien als een teken aan de wand. Jaren is de FG/FD voortgegaan onder Li's home-made filosofie, maar vandaag zie we via onderandere advertenties op de Yahoo-site teksten voorbij komen als "Falun Gong (also called Falun Dafa) is an ancient spiritual practice in the Buddhist tradition."

Er is genoegzaam bewezen dat Li's uitzonderlijkheid dat beslist niet is, op geen enkel punt. Hij is in de afgelopen tientallen jaren brutaal genoeg geweest om protesten tegen zijn claim te pareren met dreigementen over slecht karma en de rest (pas maar op hoor, dat komt u nog slecht te staan!) maar daar blijkt zelfs binnen China niemand echt van onder de indruk te zijn. Li's nu opnieuw geuite claim dat zijn filosofie tot de "Buddhist tradition" behoort is uitsluitend bedoeld ter aanmoediging en geruststelling van onwetende blauwogigen van wie dan verwacht wordt dat ze opgelucht ademhalen: "oh, dan is het goed", om zich vervolgens onder zijn tutellage te stellen en flink bij te dragen aan de bedrijfskas.

Een zeer uitgebreide wikipedia-pagina pretendeert objetieve informatie te verschaffen, en een aantal van de daarin geuite klachten zullen zeker gegrond zijn. Er zijn echter ook andere getuigenissen, onderandere die van Tom Rapsas, die in 2013 een alarmerend geluid liet horen. Een online-intiatief als "Facts and details" spreekt in termen van "wacky beliefs". De afgelopen paar jaar is het een beetje stil geworden, en nu is er, zoals boven gesteld, een nieuwe publiciteitscampagne aan de gang. Geld spielt eine Rolle mogen we aannemen, ze zitten krap bij kas, wie niet. We moeten niet verbaasd zijn indien op kortere of langere termijn de VS-vestiging gesloten gaat worden bij gebrek aan fondsen.

Ook, of zelfs, de New York Times heeft geconstateerd dat de e-krant Epoch Times een FG/FD-initiatief is.
Ook als gevolg van de corona-epidemie is een dansgroep als Shen Yun op dit moment niet meer op tournee. Mocht dat weer op gang komen dan zal ook vanuit dit initiatief weer een "wij zijn (eigenlijk) boeddhistisch" gehoord worden, ook al wordt de troupe bemand door professionele dansers en danseressen die geen FG/FD-lid zijn, en in de periode dat ze nog rondreisden ook geen weet hadden van wat het inhoudt.

Eerder, toen er nog een dikke mist hing over een anti-chinees initiatief dat de boeddhismevervolgings-trommel sloeg, en daarbij voortdurend op de eigen vingers ramde omdat ze geen flauw benul hebben van wat ze "boeddhistische tempels" noemen, en waarom verschillende leegstaande dorpstempels afgebroken worden, meende ik nog dat een internet-initiatief als Bitterwinter een andere FG/FD-organisatie was. Met het rond 13 november verschijnen van een Bitterwinterverhaal over een nieuwe boeddhistische stroming — nieuw in de zin van nog niet eerder zo vertoond — als Guan Yin Citta Dharma Door (stichter wijlen de heer Lu Junhong)(1) zijn, met uitzondering van de regelmatige uploader van artikelen, alias Zhao Zhangyong, de personen achter dit Bitterwinter-initiatief bekender geworden. Het lijkt een FG/FD-roomskatholieke coalitie te zijn.
Het gaat v.w.b. de katholieken dan om een zekere Massimo Introvigne die zich als gelovig katholiek presenteert, en over Marco Respinti "director-in-charge" en "pro-family, pro-life".
Zeker wanneer we kijken naar de figuur van Massimo Introvigne mogen we ons afvragen of het Vatikaan hier stiekem anti-Chinapropaganda faciliteert. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat we hier te maken hebben met een privé-initiatief: we destabiliseren deze ene helft van de aardbol maar vast; daar komen we zeker als winnaars uit, want wij ... enzovoorts.

(1) In hun "Lay Buddhism in contemporary China: social engagements and political regulations" (The China Review, Vol.18, No.4 (November 2018), II-39) schrijven Jia Zhang en Zhe Ji hoe dit "lekenboeddhisme" in China een vroeg-20ste-eeuwse zaak is geworden. Ze hebben het dan over een "intellectuele en economische elite" (die hoger opgeleid is dan de doorsnee dorpsmonnik, en er mijns insziens vaak enigszins op neerkijkt) die meenden, en menen, dat hun deel aan een opbouwen van de moderne chinese staat en maatschappij een aanwas van hun religieuze (morele) verdienste betekent.
Persoonlijk heb ik er een ontmoet die ook wel leider over een groep wilde worden. — Wat voor groep? — Dat weet ik nog niet.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.