DIAMANT SOETRA


Onderdeel van de Perfectie-van-Wijsheids-teksten

   
"Waarom is dat? Omdat het het Zo-gegane is, Subhuti.
Het Zo-gegane is niet ontstaan, zo wordt er over gesproken.
Omdat het het Zo-gegane is, Subhuti.
Het is uitdoving dat is de Dharma, zo wordt er over gesproken.
Omdat het het Zo-gegane is, Subhuti.
Het is het alles overstijgende Zo-verrezene, zo wordt er over gesproken.
Omdat het het Zo-gegane is, Subhuti.
Dit, Subhuti, is de Niet-verrezen weg, het is de verhevenste betekenis.


Dit is het eerste van drie verzen die in de redelijk lange Diamant Soetra voorkomen, gepubliceerd in het jaar 868. We vinden het er noch ... noch van zowel de Enkel Bewustzijnstroming van het mahāyāna in, als de gedachtengang van iemand als Nāgārjuna.Vertaling: bhiksuni Ratana.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme