LANKĀVATĀRA SOETRA


De Afdaling op Lanka

De titel   
(Mahāmati, ware de Waarheid niet verklaard (en vastgelegd in woorden), dan zouden de leerredes die alle waarheden omvatten verdwijnen, en wanneer de leerredes verdwijnen dan zijn er geen Boeddhas, Toehoorders, Zelf-Verlichtten en Bodhisattvas meer, en wanneer er niemand (van hen) meer is, wat zal er dan onderwezen worden, aan wie?) Hfdst. 3 [194-195 in het manuscript].


Deze woorden hebben de samenstellers van de Lankāvatāra soetra gekozen ter rechtvaardiging van een werk dat beslist post-Boeddha genoemd moet worden. Het werk moet aangevangen en voortgezet zijn in de zesde, de achtste, en mogelijk zelfs de 12de en 13de eeuw, waarin er sprake moet zijn geweest van elkaar becommentarïerende boeken, artikelen en/of commentaren die heen en weer gingen tussen de boeddhistische universiteit van Vikrama-shīla en een brahmaans-hinduïstische universiteit in de stad Mithila in de huidige indiase deelstaat Bihar.
De "Lanka" wordt niettemin "sūtra" genoemd omdat er een grote instemming is met hetgeen in dit uitgebreide werk naar voren wordt gebracht: Boeddha had het kunnen zeggen, letterlijk, in het Sanskriet en Pāli: buddhavácana.


Commentaar en vertaling: bhiksuni Ratana.Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor boeddhisme