Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


RONDOM DE DHARMA

Rajratna Ashok Ambedkar

Op 24/25 oktober 2020 kwam de naam Rajratna Ashok Ambedkar (radzj ratna ashók) bovendrijven. Hij is de achterkleinzoon van een broer van de B.R. Ambedkar die de vader van de natie wordt genoemd.

De aanleiding voor Rajratna's verschijnen in de media was een zaak die de "Hathras rape-murder" wordt genoemd, ook deze keer maar weer eens de verkrachting van, en moord op een vrouw uit de laagste laag van de samenleving door figuren die daar naar kastedenken (iets) boven staan, in dit geval een groep die de Chauháns wordt genoemd.

De misdaad die op 4 oktober 2020 speelde in de noordelijke deelstaat Uttar Pradèsh, leverde als resultaat op dat de jonge vrouw door vijf belagers dood werd achtergelaten, maar ook werden de gebruikelijke crematieriten niet in acht genomen. Gebruikelijk is dat iemand bij het aanbreken van de dag wordt gecremeerd, op een vuur van hout. Hier had politiepersoneel het nuttig geacht het lijk middenin de nacht naar een afgelegen plek te brengen, klets kerosine er over: weg er mee. Er volgden grote landelijke demonstraties door vrouwen én mannen, en het Hooggerechtshof boog zich over de zaak, althans over het wederrechtelijk verwijderen van het lijk. Het vervolg van het verhaal op zich zal nog lang online blijven; de geïnteresseerde kan een en ander opzoeken.

Uit protest tegen zowel de verkrachtingsmoord als tegen het onbeschofte opruimen van het lijk bracht een deel van de Válmikis, de dalit-gemeenschap waar het slachtoffer toe behoorde, er toe zich af te wenden van claims die zouden zeggen dat ze eigenlijk hindu zijn. Tweehonderd-zesendertig van de ca 2000 uit het dorp Karera in de buurt van de stad Ghaziabad nam op 20 oktober toevlucht tot het boeddhisme, een daad van protest, meer dan een daad uit overtuiging. Dit onder leiding van een theravāda-monnik en met als organisator Rajratna Ashok Ambedkar.
Scribenten van de Hindustan Times van de volgende dag trokken verwaand-beledigd hun neus op, ze zetten het woord convert (overstappen, overgaan) tussen hooghartige aanhalingstekens: "convert". Over het algemeen is zo'n krant wat voorzichtiger en respectvoller wanneer het gaat over het terugbekeren (ghar waspi) naar het hinduïsme.
Een bericht van die dag had het over het afleggen van "22 geloften". Elders op deze site wordt al kort ingegaan op die geloften (door dalit), 14 tot 18(1) meer dan de doorsnee burger die zich tot het boeddhisme wendt. De Válmikis zijn mogelijk genoemd naar de Valmiki die de auteur is geweest van het epos Ramayana. Deze auteur heeft een levensbeschouwelijke stroming nagelaten die de "Balmiki" heet. De dalit-Valmiki uit "UP" zijn daaraan niet verwant, en waardeerden hun stap met de uitspraak dat dit een "vlucht uit onderdrukking" was.

Oktober 2020

Media India heeft een korte persoonbeschrijving van de in 1982 geboren Rajratna Ashok Ambedkar. Hij blijkt de voorzitter te zijn van de Buddhist Society of India die ooit was opgericht door zijn oud-oom Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. Verder heeft hij een paar diplomas in business-management, is namens India voorzitter van de Organization for Minorities of India, en zou secretaris zijn van de World Fellowship of Buddhist die zijn hoofdzetel heeft in Bangkok. Op de site van de WFB vinden we zijn naam echter niet. Zoiets is niet ongebruikelijk; ofwel de WFB heeft zijn site niet bijgewerkt, ofwel Rajratna is secretaris (scribent; iemand moet het werk doen) op de achtergrond, danwel Rajratna is geen secetaris (meer).

Wat opmerkelijk is, is dat zowel Rajratna Ashok Ambedkar als de op een eerdere pagina genoemde Prakàsh, Ambedkar's kleinzoon die landelijk politicus is geweest, woonachtig zijn in de deelstaat Maharàshtra. Nu is dit een deelstaat met de oppervlakte van 307,713 km2 — Nederland beslaat 41,543 km2 — dus wie dat wil kan familieden gemakkelijk uit de weg gaan, maar het blijft opmerkelijk dat in een deelstaat waar de aanwezigheid van boeddhisten zeer aanwezig is, zeker waar het de gidsen naar archeologische sites aangaat, en waar dalit-boeddhisten het ook beter voor de wind lijkt te gaan dan elders, twee nazaten van Bhimrao Ambedkar op zijn minst niet gezamenlijk optrekken.

(1) Het gewone officieel, ten overstaan van professionals en omstanders boeddhist worden vergt 5 geloften: niet doden, niet stelen, geen sexueel ongewenst gedrag, geen kwaadsprekerij of achterklap, geen geestbenevelenden middelen. Het eens per maand op vollemaandag extra aandacht aan Boeddha's Leer geven vraagt er acht.


Naar de archiefpagina | Naar de soetraspagina

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme