Uit het archief van www.buddha-dharma.nl
LÍNJÌ YÌXUÁN,
AARTSVADER VAN LINJI- / RINZAI ZEN


subject en object

Een van de uitspraken van Linji die zijn meditatiemethode omschrijven. Ze gaan over subject (de beschouwer) en object (dat wat de beschouwer voor de geest komt):

"Soms wordt het subject weggegraaid, maar niet het object.
Soms wordt het object weggegraaid, maar niet het subject.
Soms worden zowel subject als object weggegraaid.
Soms worden subject en object niet weggegraaid."

(vert. Lü K'uan Yü - Charles Luk)

Met zijn woorden over "weggraaien" verwijst Linji naar wat aan deze kant van de wereldbol blijkbaar niet anders vertaald kan worden dan met "het ware zelf". Gezien het feit dat hij hier en daar ingaat op de ālaya-vijñāna, het opslagbewustzijn(1) dat volgens sommigen niet alleen de andere zintuigelijke bewustzijnen omvat maar er ook op kan inwerken, moeten we aan deze laatste interpretatie denken, en niet aan het ego of de individuele existentie die graaiend bezig is, als het ware.
(1) Ook deze pagina

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme