Uit het archief van www.buddha-dharma.nl
DE LÍNJÌ-LIJN IN VIETNAM


Hoewel het er op lijkt dat Huineng (spreek: hwei-nèng) in het vietnamese zen als aartsvader wordt gezien van het Linji-chan, wordt de Indiër Vinita-róetsjie (schrijf: Vinitaruci) die vanuit China in de zesde eeuw Vietnam bereikte daar, naar het zich laat aanzien, toch gezien als de oerbron van deze mahāyāna-stroming, die in de negende eeuw zou uitdraaien op een meditatie-lijn die onder leiding van een chinese monnik die in het vietnamees Vo Ngon Thong wordt genoemd de "met het gezicht naar de muur-lijn" is gaan heten, helemaal in lijn met het verhaal over Bodhidharma.

Philippe Langlet, in zijn werk over de nalatenschap van de dertiende-eeuwse vietnamese monnik Tuê Trung (Les Propos de l' éveillé Tuê Trung; Paris, 2015) heeft het in zijn inleiding uitdrukkelijk over deze Vinitaruci die leerling was van de derde chinese zen-patriarch, Seng-tsan wiens naam voluit wordt geschreven als Dzjèn-zhu Sèn-kan (schrijf: Jianzhi Sengcan). Sengcan was op zijn beurt leerling van Dazu Huike (vroeger zei men Hui-k'o). Huike, zo wordt aangenomen, werd uit het Zuid-India van Bodhidharma verjaagd; zijn indiase naam is tusen de plooien van de geschiedenis verdwenen. Er zijn verhalen dat Huike op de vuist ging met wie hem maar niet aanstond. Dat, zo wordt er aan toegevoegd, stelde hem in staat de meditatie te beoefenen buiten het directe bereik van Bodhidharma. Dat wil zeggen, hij ging zijn eigen weg, hoewel net als Bodhidharma met het gezicht naar de muur. Het leek er op, maar het was het misschien niet.
We mogen voorzichtig concluderen dat de lijn die begon met Huike practisch en filosofisch een andere was dan die van Bodhidharma, ook al heeft Huike, zegt men alweer, na verloop van tijd zijn geweldbereide inslag weten te temperen. Het is zeer denkbaar dat het inderdaad Huike is geweest die het boeddhisme van de Shaolin-school heeft doen ontstaan: geweldbereidheid omgebogen, zeg maar, getemd richting vechtsport. (En natuurlijk hakte Huike, bij zijn eerste ontmoeting met Bodhidharma, in een demonstratie van vastberadenheid zijn linkerarm niet af; hij zou ter plekke dood zijn neergevallen.)


Terug naar pagina 1Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme