Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


De ru-yi, abusievelijk scepter genoemd

Appendix: de ruyi
Het woord (Chin.) ru-yi, of (Jap.) nyo-i, of (Kor.) nobu wordt doorgaans vertaald met "scepter", analoog aan het implement dat koningen enzo in de hand houden wanneer ze tijdens kroningen plechtig poseren. Ru-yi wordt ongeveer uitgesproken als roe-ie waarbij voor de ie een net niet tot klinken gebrachte j staat.

Wanneer abt-monniken uit genoemde landen de hal van grote samenkomsten binnenkomen en de ru-yi aan de menigte tonen, dan schiet de kritische westerse toeschouwer nogal eens in de stress: wie denken ze wel dat ze zijn!

Een Sanskriet-titel voor de ru-yi is "cintamani" (tsjienta-maani). Het Sanskriet/Pāli cinta/citta betekent mind, mano betekent gedachte. De mani in de samenstelling van ru-yi is "wensvervullend juweel". Doorgaans wordt het afgebeeld als een vlammende parel. Die parel glanst altijd, en straalt onder alle omstandigheden. Daarmee is het een symbool voor Boeddha's leer.

En eigenlijk is dus "mind" die parel, of anders gezegd, het wensvervullend juweel. Of nog weer anders gezegd, "mind" = de parel = het wensvervullend juweel = het instrument voor realisering van Boeddha's leer.

Wanneer daarom een tot drie senior-monniken, zelf tot de linji-chan behorend, maar binnen het in Japan zogenoemde Obaku(1) tolerant en stimulerend jegens de praktijk van het Amidisme zijn, en daarbij de ru-yi tonen aan de menigte, dan is dat een vooraankondiging van ceremonieën en uiteenzettingen, en niet als een demonstratie van "wij zijn hier de baas".
Overigens zien we op de foto dat de ruyi het woord Boeddha draagt. En daarmee draagt men het basisprincipe van Linji en Huangbo voor zich uit, als een banier.

De oorsprong van de uiterlijke vorm van de ru-yi ligt in China's nevelen gehuld; er wordt veel over gespeculeerd, maar niets geweten.
(1) Obaku is een verbastering van Huangbo (hwang-bo), zie boven.


Terug naar de pagina over de parel
Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme