Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Srivijaya / PalembangDe bevindingen van M.O. Wolders in zijn "Het Sultanaat van Palembang, 1811 - 18-25", uitg. Nijhof 1975, i.o.v. Kon. Inst. voor taal-, land- en volkenkunde leveren als laatsten twee van vier broers op die gelijktijdig de sultans-kraton van Palemang opeisten. De stad ligt op de uitsterse oostpunt van het eiland Sumatra. Beide sultans, die tegen elkaar werden uitgespeeld, werden in genoemde periode door de Hollanders gedegradeerd tot "suhunan". Suhunan Najamuddin werd door de Hollanders naar Cianjur verbannen, en "suhunan" Badaruddin onderging hetzelfde lot; hij verdween naar Ternate.
Het woord "suhunan", of "susuhunan" werd nog tot redelijk ver na WO-II in Nederland gehoord. Het werd als een smalende uitdrukking gebruikt, en vaak gelijkgesteld aan dat andere woord "snoeshaan".

Met het verdwijnen van de laatste twee sultans werd ook de laatste herinnering aan het rijk van Srivijaya uitgewist (spr.: sri vi dja ja). De wikipedia-pagina over Srivijaya is zo uitgebreid dat we er verder niet al te diep op in hoeven te gaan.


In zijn werk gaat Wolders in op de kraton (site waarop de koninklijke onderkomens werden gebouwd) die vanouds gebouwd werd op de monding van de rivier de Musi. Van daaruit werd zowel de handel met andere delen van Azië geregeld, en met tolheffing belast, als de doorgang naar achterliggend gebied van Linga beheerst. Waren de Lingayati Srivijaya/Palembang gunstig gestemd, dan was er vrije doorvaart, waren er opstanden dan werd de doorgang naar het achterland vanuit de kraton tegengehouden. Die kraton was een wankel gevaarte dat aan de rivierkant met zware palen werd verstevigd om wegzakken in de modder te voorkomen.

Stephanie Pappas van LiveScience van 3 november 2021 gaat in op wat schatdelvers op de bodem van de rivier hebben gevonden, en hoe het merendeel van deze honderden vondsten, van sierraden en aardewerk tot boeddhabeeldjes via de wit/zwarte markt overal en elders is terecht gekomen.
Ms Pappas citeert vooral Sean Kingsley, onderwater-archeoloog en redacteur van het tijdschrift "Wreckwatch": "Dit is de laatste verloren gegane grote civilisatie waar niemand ooit van gehoord heeft; er bestaat een plicht het uit de vergetelheid vandaan te houden."

Naar de pagina over Sumatra | Naar de pagina over Java |
Naar de archiefpagina | Naar de soetraspagina

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme