Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


37 Factoren van VerlichtingOnderdeel van de bijdrage over Het doen verrijzen van de Tien Geestesgesteldheden in de Bodhisattva uit de Bodhisattva-pagina

De Zevenendertig Factoren van Verlichting zijn een nadere specificering van het Nobele Achtvoudige Pad.
Die zevenendertig factoren zijn gegroepeerd in zeven grote categorieën:
 1. De vier Stadia van Aandachtig Bewust zijn,
 2. De Vier vormen van Inspanning

 3. De vier Bases,

 4. De vijf wortels van het Goede,

 5. De Vijf alles overstijgende Machten,

 6. De zeven Geledingen van Verlichting, en

 7. Het achtvoudige Pad (voor zover niet nader gespecifieerd in bovenstaande opsomming).
In het kort komen deze termen op het volgende neer:
 • Punt 1. Aandachtig Bewust Zijn op het lichaam, op gevoelen of ondervindingen, op de geestesgesteldheden, en op de geest zelf.

 • Punt 2. Het voorkomen dat onheilzame gedachten ontstaan; een eind brengen aan bestaande onheilzame staten; het doen ontstaan van goede gedachten; en het laten voortduren van goede gedachten.

 • Punt 3. De Vier Bases (iddhi) zijn: wil, inspanning, (goede) gedachten, en Rede.

 • Punt 4. De indriya: Zelfvertrouwen, Inspanning, Aandachtigheid, Concentratie, en Wijsheid.

 • Punt 5. De bala of krachten zijn identiek aan de indriya.

 • Punt 6. De Zeven Geledingen zijn: 1. Aandachtig Bewust Zijn, 2. Onderzoek van de Dharma, 3. Inspanning, 4. Vreugde, 5. Je lichamelijk en geestelijk op je gemak voelen, 6. Concentratie, 7. Gelijkmoedigheid.

 • Punt 7. Juist Begrip, Juiste Gedachten, Juiste Spraak, Juist Handelen, Juist Levensonderhoud, Juiste Inspanning, Juist Aandachtig Bewust Zijn, en Juiste Meditatie-concentratie.
In veel van deze rijtjes komen we dezelfde componenten tegen. Ze werden ook op verschillende momenten doorheen de tijd samengesteld, en uiteindelijk samengevoegd in een collectie werken genaamd de Abhidhamma of Abhidharma. Studeren in Aziëbetekent uit je hoofd leren. Het is gemakkelijker om een rijtje uit je hoofd te leren dan een hele filosofische uiteenzetting.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme