White Jade River      
december 2021      


We lezen in de 1News van die dag dat landgenoten haar na die gelegenheid hadden uitgenodigd zich niet meer kwetsend jegens de islam uit te laten. Eerder, in 2018, had Sukmawati een gedicht gereciteerd dat als islam-vijandig werd ervaren.
Het "he" en "him" in het 1News-artikel (doorklik hierboven) staat er als teken dat het bahasa het rigide onderscheid naar gender niet zo kent; men moet er al de naam van de figuur, of het zijn van vader of moeder bij vermelden voordat duidelijk wordt of we het over een man of een vrouw hebben.

In het artikel is er sprake van dat Sukmawati terug is gegaan naar de oude levensovertuiging, in haar beleving het hinduïsme, dat zeker in Indonesië zodanig wordt geïnterpreteerd dat hinduïsme en boeddhisme min of meer een zijn. Het is dan ook haar vader die de pança-sīla (5 levensregels) uit het boeddhisme, heeft "getweekt" en als staatsfilosofie is gaan hanteren.
Zoals het vandaag is herschreven lijkt het een beetje wel, en een beetje niet op wat Soekarno voor ogen had. In ieder geval is het altijd het landelijke motto gebleven. Dat is de redding voor Sukmawati die onder een strikter islamitisch regime andere reacties zou hebben gekregen dan een milde berisping.
■ Sukmawati Sukarnoputri

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.