White Jade River      
november 2020      


In een hartekreet in GW Hatchet lucht Liam Noh Studer echter zijn hart. Onder druk van de wit-amerikaanse gemeenschap om hen heen hadden Liam's familieleden zijn "koreaanse" achternaam Noh gewijzigd in een "amerikaanse": Rho, want Noh lijkt zoveel op no (nee), en dat was niet leuk. (Liam lijkt een adoptie-kind te zijn.)
Liam is die "whitewashing" zat, en besloot toch weer zijn koreaanse familienaam aan te nemen (overigens met behoud van de "amerikaanse" voornaam Liam).

Een van de passages in zijn artikel over de sluipende assimilatie-pogingen waarbij de andere achtergrond van de persoon wel degelijk in een negatief licht wordt gesteld, gaat als volgt: "Mijn Witte vrienden en familieleden hebben waarschijnlijk het beste voor, maar ze vertelden me in het verleden wel dat ze me "niet als Koreaan zien", want "ik praat normaal, net zoals zij." Ze willen dat ik me gevleid voel omdat ik succesvol assimileer met een verwerpen en ver achter me laten van alles wat maar "etnisch" is. Dit houdt niet op bij mijn Witte familie — Witte klasgenoten gooiden "het vasteland van China en Tokyo" op een hoop toen ze het over Taiwan hadden. Maar niemand verhief zijn stem om hen te corrigeren. Dit najaar doceerde een Witte professor voor mijn klas over de verspreiding an boeddhisme in Azië, en stond er op dat we voor de aziatische staat van Myanmar zijn brits-koloniale naam zouden houden: Burma. (De Britten konden "Myanmar" niet uitspreken en hebben het verbasterd, zoals ze "Varanasi" "Benares" zijn gaan noemen.) Mijn professor wilde alleen toegeven dat er een "controverse" is toen ik haar er op wees dat ik buitenlandse persoonlijkheden uit de regio had ontmoet die mij persoonlijk vertelden dat "Myanmar" de naam is waaronder ze herkend (en aangesproken) willen worden."

Zeker vindt er in de loop van tientallen jaren of een of meer eeuwen assimiliatie plaats van nieuwkomers in een zekere maatschappij — kijk naar de Ieren en Schotten in de VS — maar tot nu toe ging dat geleidelijk en op hun eigen termen, met hoe dan ook behoud van nationale of etnische kenmerken waar ze waarde aan hechten. Op dit moment zijn we aangekomen op een punt waarop de wereld schreeuwt en het conflict zoekt, is het niet over dit, dan wel over dat. Elkaar met rust laten lijkt er niet meer bij te zijn.
■ Druk en tegendruk

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.