White Jade River      
augustus 2020      


■ Bij uitzondering werden op 6 en 7 juli een paar debatten uitgezonden vanuit de Senaat (Eerste Kamer) in Den Haag.
Dat was op zich een prettige verrassing: Eerstekamerleden die een behoorlijke kennis over de behandelde onderwerpen hadden en door de moeilijkpraat van voorgelegde stukken heen konden lezen.

Viel dan toch tegen dat bij het dossier-KLM de ambtenarij van betrokken ministeries zich tijdens KLM-Air France-onderhandelingen opnieuw een oor hadden laten aannaaien — ambtenaren moeten niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten, daar zijn ze niet voor opgeleid; herinner u de dťbacles rond de Betuwe-lijn en de Fyra (treinen).
KLM wordt van overheidswege een achtergestelde lening(1) gegund hetgeen betekent dat in geval van surseance van betaling de burger kan fluiten naar zijn uitgeleende centjes, en al eerder genomen halve maatregelen rond het thema millieu en geluidsoverlast werden door tenminste een minister opgevoerd als nieuw beleid.

Ook was het teleurstellend dat een deel van de Eerste Kamer niet mee wilde in een beweging waarin een financiŽle herstructurering van de KLM aangegrepen zou kunnen worden voor aanvullende millieu-maatregelen zoals de verplichting om schone(re) brandstof te gebruiken en korte-afstandsvluchten te ontmoedigen. Een kamerlid herinnerde aan een door een ander ooit geuit adagium: "je kan niet groen doen als je rood staat", verwijzend naar de precaire financiŽle situatie van onze nationale trots. Niettemin, rood staan hoeft geen obstakel te zijn voor aankoop van schone(re) brandstof of het afstoten van verliesgevende vluchten.

Een dag later viel een artikel in Reporterre.net open waarin wordt aangetoond dat eigenlijk nergens in Europa echt wordt gewerkt aan de klimaatdoelstellingen die een paar jaar geleden in Parijs werden afgesproken. Een van de opgevoerde punten luidde: "Vijftig jaar geleden al was er sprake van "transitie", zonder dat er inmiddels ook maar een begin mee is gemaakt. Integendeel, alle curves gaan voor wat betreft die langverwachte transitie de tegengestelde richting op."

(1) Preferente lening brengt veel kosten met zich mee, wierp een ander tegen. Zei de econoom: je kan beter 5% winst mislopen dan 30-40% verlies lijden. Snedige opmerkingen allemaal.
■ Klimaatakkoord en KLM

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.