White Jade River      
januari 2020      


■ In ieder geval de nederlandse massamedia hebben in de afgelopen tijd het "Kashmir", dat officieel "Jammu & Kashmir" heette niet meer zomaar "Kashmir" genoemd. Na veel aarzeling, na een nieuwe staatsrechtelijke indeling, is dit gezelschapje ook "Jammu" in de nieuwsvoorlezing gaan meenemen.
vervolg

■ Op het moment dat de studenten van zo'n 36 universiteiten, met voorop de drie op islamitische basis gestichtte universiteiten in Delhi de straat op gingen om te protesteren tegen de inmiddels aangenomen wijzing op de wet over staatsburgerschap —, zie de de doorklik naar Assam en het onderwerp — publiceerde de krant The Statesman een artikel over nationalisme en wat de bengaalse dichter-filosoof Rabindranath Tagore daarover heeft geschreven. Nu was Tagore meer een dromer dan een doener, maar 't is aardig zijn woorden in herinnering te brengen opdat men weet wat een groot deel van India verstaat onder de term nationalisme:
In zijn essay "Nationalism" schrijft Tagore dat "het grondleggende idee van nationalisme is het promoten van eenheid en broederschap tussen de verschillende gemeenschappen; (het is) volkomen afwezigheid van haat tussen verschillende religies en etnische groepen."
In een brief aan A.M. Bose stelt hij die opvatting dan weer ietsje bij met een "ik zal zolang als ik leef nooit toestaan dat patriotisme zegeviert over menselijkheid."

■ Drie centrale deelstaten van India worden "tribal states" genoemd. Ze worden zo genoemd omdat de meerderheid van de inwoners daar als oer-inwoners aangemerkt kunnen worden van wie de geschiedenis nooit geschreven is, en die niet te herleiden zijn naar imigrantenstromen van hier of daar.

Het is in Jhárkand, een van de drie waar de "struggle" tussen de kerken en de "hindu-nationalistische" BJP, resp. de RSS het heftigst is, zo werd in de tweede week van december bekendgemaakt. Niettemin werd de aanwezigheid van het christendom in Jhárkand in 2011 op niet hoger gesteld dan 4,3%. Dat lijkt heel weinig, maar de wijzigingen in het levensbeschouwelijke landschap gaan snel en drastisch. In genoemd jaar zag het christendom een aanwas in Jhárkand van 29.7%, steeg de moslim-aanwezigheid met 28.4%, en gingen het animisme aanhangende oerinwoners tot een percentage van 21% over tot een of andere hinduïstische richting.
vervolg

■ India, Kashmir en Jharkand

Terug naar pagina 20

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.