White Jade River      
september 2019      


■ Zoals de lezer weet heeft de yogi die Premier van de deelstaat Uttar Pradesh is geworden de naam van de stad Allahabad veranderd, of terugveranderd, in Prayagraj (praaja-grdzj).

Medio augustus 2019 tekende zich een soortgelijke toekomst af voor het district en de stad Fatehpur die door de moghul Akbar (1556 1605) gesticht werd, ook in Uttar Pradesh. De officile naam is Fatehpur-Sikri.
De oorspronkelijke naam, vr Akbar's komst, is enkel Sikri geweest, een welvarende Hindu-Jan-stad(1). Of ook die naam gewijzigd gaat worden lijkt afhankelijk te zijn van het deelstaat-bestuur, al dan niet met goedkeuring van de federale overheid.

In 1982 vaardigde de federale regering een richtlijn uit voor het herschrijven van schoolboeken. Wat niet meer mocht was "de middeleeuwse periode karakteriseren als een periode van conflict tussen hindus en moslims; [dat] is verboden."
De maatregel was ongetwijfeld bedoeld om spanningen tussen beide bevolkingsgroepen te milderen. Het betekent sindsdien dat wanneer in het onderwijs van India sprake is van kolonialisme alleen gekeken wordt naar de britse overheersing — en hier en daar naar de portugese, franse en hollandse kolonien / handelsvestigingen langs de kust. Het is dan buiten het onderwijscurriculum dat sinds enkele jaren de kennis over genoemde Akbar en zijn mede-sultans weer bestudeerd wordt. Dat leidt er toe dat op dit moment gekeken wordt naar stadsnamen, of ze teruggewijzigd moeten, of kunnen worden naar een pr-moghulperiode. De westerse media, en "links" India vinden daarvan dat dit een manifestatie is van "hindu-nationalisme", en iets ergers dan hindu-nationalisme kunnen ze zich op dit moment niet indenken.
[(1): de Jans, voorlaatste alinea
Ook de Jans en de vrouwenorde.]
Bij de term "Hindu-Jan moet de lezer beseffen dat hier eigenlijk Hindu-Buddhist-Jan zou moeten staan. Maar omdat een groot deel van de hindus nog steeds vinden dat boeddhisme hindusme is, is er in de hedendaagse literatuur zelden of nooit een verwijzing naar het post-Boeddha boeddhisme in India te vinden.
Fatehpur

Terug naar pagina 2

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blogNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.