mei 2022      

  Nieuws over boeddhismeIn een van die recente videos spreekt Dr. J K Bajaj over het thema "Changing Religious Demographic Contours of India". Ik geef hier geen vertaling van de titel omdat de spreker de engelse taal hanteert. Hij gaat in op wat sanatana dharma wordt genoemd, een vedisch, c.q. hinduïstisch concept dat "eeuwige (sanatana) dharma" betekent. Elders in die kringen wordt gezegd dat de sanskriet-term dharma als stam (√) dhri heeft dat "dragen" of "ondersteunen" betekent. In letterlijke zin, zo wordt daar gezegd betekent dharma "dat wat (stevig) gevestigd is". In die zin zijn hinduïsme en boeddhisme het met elkaar eens.

In een poging de wikipedia-pagina over (engels) dharma iets te verklaren over de stam van het woord, heb ik twee PTS-lemmata toegevoegd over, niet, dharma, maar over dhamma, dit als contrast met de hinduïstische opvatting, hoewel dat contrast niet zo heel erg groot is.(1)

Dr. Badjaj geeft ook een overzicht van de religieuze landkaart van India. We laten het aan de statistici over om de verschillende kaarten te vergelijken. Hoe dan ook, het is goed te zien dat India, op basis van eigen tellingen, betrouwbare cijfers laat zien, terwijl we vraagtekens mogen plaatsen bij de publicaties van een PEW-instituut uit de VS.

Op 32:33 is het interessant te zien dat in alle drie de religieuze kolommen het aantal kinderen per gezin is afgenomen. Zoiets, afname van het kindertal doorheen de jaren, hebben we in onze streken ook gezien, eerst als gevolg van verbeterd gezinsinkomen waardoor een echtpaar niet meer zoveel mogelijk kinderen hoefde te krijgen die mee moesten werken om mortaliteit t.g.v. onder-voeding te voorkomen, en later, als gevolg van die verbeterde gezinsomstandigheden, en dus van een rustiger gemoed, kon een echtpaar besluiten tot gezinsplanning overeenkomstig de kinderwens, en niet langer overeenkomstig een economische noodzaak.

(1) Die poging werd door de oorspronkelijke uploader niet aanvaard hoewel er toch tot op de pagina nauwkeurig verwezen werd naar het woordenboek waarin we deze term vinden. De verschillende clusters boeddhisme op wikipedia lijken beheerd te worden door nogal eigenaardige heerschappen die al dan niet iets gestudeerd hebben en/of al dan niet tot deze of gene, inmiddels wat sectarische, stroming behoren die bijdragen door "vijanden" niet accepteren.
Hieronder de PTS-tekst:
In Buddhism, dhamma, the Pāli version of the Sk. dharma is given as in dhāreti: to hold, support: that which forms a foundation and upholds. It alo means constitution. When used as in dhammatā (f.) [Sk. dharmitā] it stands for conformity to the dhammaniyāma (dhamma + niyāma), fitness, propriety; a general rule, higher law, cosmic law, general practice, regular phenomenon, usual habit. In popular parlance it is given as "cosmic law and order."
■ Bevolkings-statistieken India

Terug naar de voorpagina

naar het White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.