White Jade River      
juli 2019      


■ In een persbericht van 21/22 juni liet een zekere Jun Hong Lu (of Lu Junhong), stichter van het Xinlingfamen, (Spiritual Dharma) weten dat hij een van de topsprekers was geweest tijdens de United Nations Vesak Day. En inderdaad werd die gebeurtenis tussen 12 en 14 mei in Vietnam gehouden, maar daar was de heer Lu niet bij. Waar hij wel was, was tijdens een United Nations Vesak Day-conferentie op 23 mei in Parijs. Die bijeenkomst was georganiseerd door het in Bangkok gevestigde World Fellowship of Buddhists (WFB), en de conferentie vond plaats in de VN-localiteit in Parijs.(1) De foto's die de WFB toonde lieten de "keynote speakers" zien, een aantal theravāda-monniken en een katholieke, of althans christelijk geestelijke. De heer Lu figureerde niet op die foto's, dus moeten we er van uitgaan dat hij wellicht wel gesproken heeft, maar dan tussendoor, zoals mogelijk ook anderen.
Hoe is de heer Lu op die conferentie terecht gekomen? Heeft hij het eerst in Vietnam gebrobeerd?

In 2014 maakte Daily Enlightenment heftig bezwaar tegen de claims die de heer Lu naar voren brengt — uiteraard is hij verlicht, uiteraard geneest hij mensen, uiteraard is hij helderziend. Daily Enlightenment spreekt en schrijft vanuit het Jingtu (chinese Reine Landboeddhisme) en het is in het verleden voorgekomen dat westerse boeddhisme-watchers die zagen hoe iemand als de heer Lu of anderen werd afgewezen, spraken in termen van jaloezie en behoudzucht.(2) Dat is echter niet zo. Het boeddhisme is zo onderwezen en gestructureerd dat de wens dat ieder verlichting zal bereiken ook inderdaad een beleefde werkelijkheid is. Dus in principe wordt ieder die dit doel behaald heeft, of lijkt te hebben behaald, van harte toegejuichd: zie je wel, 't kan. Jaloezie en behoudzucht zijn hier dus niet aan de orde, wel beduchtheid dat Boeddha's leer niet zodanig verfomfaaid wordt dat het niet herkenbaar meer is.

Facts.org, alias Xinhua Bai Yizi had het op 2 juni 2016 over deze heer Lu; die woorden werden in 2017 herhaald door Global Times, onderdeel van de chinese staatsmedia, toen omdat de heer Lu China niet in mocht. De in AustraliŽ gevestigde zou daar op fondsenwervingstoer gaan. De chinese overheden noemden hem en zijn organisatie een "illegale zelfverrijkings-organisatie". De organisatie had tussen maart 2010 en mei 2015 al zo'n $950,000 ontvangen van vastelands-gelovigen — die doorgaans toename van eigen rijkdom en/of gezondheid als wisselgeld verwachten: hoe meer je geeft, hoe meer je terugkrijgt.

In december 2018 deed de heer Lu MaleisiŽ aan. Nagenoeg de hele chinees-boeddhistische gemeenschap in dat land liep storm tegen dit bezoek. In een openbare verklaring stelden de negen gemeenschappen dat Lu's opvattingen tegen het boeddhisme in gaan. Hun argumenten vinden we onder de gegeven doorklik.

(1) Bijna een generatie geleden, toen Simon Vinkenoog een baantje had bij de Unesco in Parijs, bemiddelde hij bij het huren van vergadergelegenheid in het VN-gebouw. Europese boeddhistische groeperingen hielden daar een jaarlijkse vesak-bijeenkomst (de belangrijkste boeddhistische feestdag van het jaar) totdat twee van de organiserende groepen bijna gelijktijdig in de problemen kwamen. Daarna hield het voor tientallen jaren op, maar kennelijk was er in de VN-lokaliteiten ter plaatse nog wel een herinnering aan die vroegere tijd.

(2) In de 60-er tot 80-er jaren was de zoektocht naar nieuwe vormen van christelijk beleven, de interesse voor nieuwe vormen van religieus-filosofische theorieŽn, en de exploratie van voorheen onbekende levensbeschouwingen net zo levend en normaal als nu het zo mooi mogelijk en public onder woorden brengen van wat er door je heen ging toen ... De bekentenisliteratuur.
Er stonden heel of half afgestudeerden in het een of ander klaar om "die boeddhistjes" een beetje te helpen. Die "boeddhistjes" waren in principe goed bezig maar hadden toch wat sturing richting "ons" nodig, en hulp bij het verwerpen van wat "wij" niet nuttig of goed vonden. "Dat (boeddhisme) kunnen we goed gebruiken" juichte er een aan de andere kant van de telefoon. Het moest het perfide geworden christendom (ik heb de kleine van het internaat gehaald, zei een dorpelinge; de ander knikte met een wetende uitdrukking: ik ook) als een spiegel worden voorgehouden. Ze hadden er wel eens wat over gelezen, iedere boeddhist was natuurlijk zo volmaakt dat een samenleven ermee al niet meer mogelijk was - want voortdurende confrontatie met de eigen zwakheden. Kortom, er moest een christendom 2.0 komen met "stukjes" boeddhisme als toegevoegde waarde.Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.