januari 2022      

  Nieuws over boeddhisme
■ De meest wonderlijke boeddhistische rondetafelconferentie speelde zich op 9 december 2021 af in de zuidchinese stad Shenzhen,
de "2021 South China Sea Buddhism Shenzhen Roundtable". Daar waren zakenlieden en politici bij elkaar gebracht uit landen van rond de Zuidchinese Zee, globaal gesproken, want het land van de monnik Dr.Bhaddanta Kumára Bhivàmsa, voorzitter van de landelijke monniksraad in Myanmar grenst eerder aan de Baai van Bengalen dan aan de Zuidchinese Zee, terwijl de vice-premier van Mongolië en Tony Blair (VK), die complimenteuze afzeggingen zonden, niet bepaald stammen uit landen van langs de boorden van genoemde zee.

Uiteindelijk ging het om de kort daarvoor overeengekomen verdragen tussen China en Laos waarvoor ruime instemming in omringende landen werd gezocht — Laos moest geen "land-locked" gebied meer zijn, maar een "land-linked" idem worden dankzij de spoorverbindingen en andere goodies die China daar gaat aanleggen en/of implementeren.

Het persbericht van Globe Newswire sprak van een "eerw. Yin Shun". Dat deed wenkbrauwen omhoog gaan. "Onze" meester Yinshun overleed in 2015. Bij nazoeken bleek het te gaan om de in de Hubei-provincie in 1974 geboren monnik Yìnshùn (ì en ù 4de toon), gewijd in de Linji-traditie. Yìnshùn fashih (zie "shih") is op dit moment vice-voorzitter van de chinese landelijke monniksraad.
De wenkbrauwen gingen nog verder omhoog toen we lazen dat hij, na alle te verwachten gezegdes over covid en onderlinge hulp en harmonie, stelde dat men inspanningen moest leveren tot het beschermen van de Zuidchinese Zee ([to] make joint efforts to protect the South China Sea). Zoals we weten is China kunstmatige eilandjes in die zee gaan aanleggen teneinde zo de territoriale wateren uit te breiden — Vietnam is inmiddels dat voorbeeld gaan volgen. Afgevaardigen van uitgenodigde landen werden dus verwacht dit opvallende beleid van China goed te keuren, en het meest wonderlijke is dat het een monnik was, die zich overigens niet met politieke zaken heeft te bemoeien, die deze boodschap moest overbrengen, per video-conferentie, overigens. Vreemd, vreemd.
China

China noemt zichzelf Zhonguo: land (guo, spreek ongev. gwo) van het midden.


Terug naar de voorpagina

naar White Jade River-blog

Words in picture-blog

twitterNieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.