White Jade River      
oktober 2019      


China heeft gepensioneerde tibetaanse ambtenaren verboden nog langer de "kora" uit te voeren. In het Hybrid Sanskriet en Pāli heet dit pradáksina, circumambulatie in het nederlands. Zo'n rondgang - rechterschouder naar het object van verering - vindt meestal plaats rond een stoepa. In Lhasa, Tibet, zijn er speciale paden rond of in de buurt van een tempel, een gompa. De oorspronkelijke bedoeling ervan is een vorm van meditatie. We zien de Tibetaan daarbij vaak een mantra uitspreken en een mālā, "gebedskralen", door de hand laten lopen om het aantal mantras te kunnen tellen - 'ik wil er vandaag zoveel doen'.
Waarom dit kora-verbod werd uitgevaardigd werd door het koerdistaanse KNA niet bekend gemaakt. Wat is het belang voor de Koerden om een dergelijk bericht te verspreiden? Het is merkwaardig dat de chinese overheid invloed kan uitoefenen op personeel dat niet meer in functie is. Klopt het bericht wel?

Op 21 september zagen we een reportage over de " deep pockets" achter de dalai lama. Deze Chinees-Tibetaanse meneer, toch al jaren weg uit China zelf, demonstreerde hoe hij dagelijks vlogs via zijn twitter-account uitzendt over de vreselijkheden die zich in China afspelen. En inderdaad zijn er de afgelopen twee jaar heel wat steenrijke ondernemers verdwenen of achter de tralies belandt. En of ze allemaal schuldig waren, of hoe China nu precies zijn ambtenaren aanstuurt — zo ze dat al doen, daar kunnen we van enige afstand absoluut niet over oordelen.

Jaren eerder mochten in functie zijnde ambtenaren niet aan de ceremoniën en andere plechtige bijeenkomsten van tibetaanse boeddhisten deelnemen. Toen was de reden dat ze in functie geen religieuze voorkeur mochten tonen. Of dit verbod nog steeds geldt is niet duidelijk. Als dat zo is, dan mogen er dus ook geen tibetaans-chinese ambtenaren deelnemen aan de chinees-manchu-tibetaanse riten in de tempel in de Verboden Stad in Beijing waar officiël, maar misschien niet meer in de praktijk, de Manchu-esoterie wordt beleden, een vorm van vajra-yāna. Ook zouden er dan voor in of uit functie zijnde ambtenaren beperkingen zijn voor deelname aan de riten in de "tibetaanse" tempels net over de grens in China; dat zijn er, zo wordt gemeld, meer dan in Tibet zelf.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.