White Jade River      
augustus 2019      


Toen dat nodig was, onder moeilijke omstandigheden waarin het nu westelijke grensgebied van China te maken kreeg met invasies die ook de vernietiging van de cultuur op het programma hadden, zijn vlug-vlug alle teksten en rolschilderingen die in en rond de Mogao-grotten aanwezig waren opgeborgen in wat nu de "bibliotheekgrot" heet. De deur werd dicht en zo veel mogelijk onzichtbaar gemaakt, totdat een daar levende daoÔstische asceet die deur vond, inclusief de waardevolle zaken die daarachter lagen opgeslagen. Hij heeft er goed voor gezorgd, en niemand verteld wat hij gevonden had — voor zover er iemand in de buurt was. (Zou een "evangelical" of een "jihadi" zorgen voor teksten uit een cultuur die niet de zijne was?)
Aan die situatie kwam in 1900 een eind bij de ontdekkings- en strooptochten door Sir Aurel Stein com suis. Het merendeel van de manuscripten is nu verspreid over een aantal onderzoeksinstituten.


Forward.com (Erica Eisen) had op 9 juli het verhaal dat er tussen de nog niet bestudeerde "Mogao-teksten" een heel klein fragment van een joods manuscript is gevonden. Wat een selichah wordt genoemd blijkt terecht te zijn gekomen in de BibliothŤque Nationale in Parijs. Zo'n selichah, schrijft Erica, is een gebed om vergiffenis. Dit bepaalde exemplaar heeft citaten die uitgesproken zouden zijn geweest door de Profeten, en citaten uit de Psalmen. Het fragment wordt gedateerd op de 8ste eeuw.
verder

Toch moeten we ietsje voorzichtig zijn bij de beoordeling van de zogenaamde interneringskampen die China heeft opgezet voor de Uighur-bevolking in de Xinjiang-provincie. Waarom? Die Uiguren die opgepakt zijn, en daarheen zijn versleept, hebben weliswaar geen zeggenschap over hun verblijf, en kunnen er ook niet uit, maar dan moeten we bedenken dat in alle noord-europese landen asielzoekers verplicht zijn lessen in taal en cultuur te volgen. Of we de asielcentra kampen moeten noemen? De een zal het doen, de ander niet. Volgen de asielzoekers in noord-europese landen de aangeboden lessen niet, dan kunnen ze vertrekken, of krijgen tenminste geen verblijfstatus.

Dit naar aanleiding van de publicatie over de bevolkingssamenstelling van Xinjiang. Daar wonen 47 etnische groepen inclusief de Uyguren, de Han, de Kazakken (Kozakken), de Hui, Mongolen, de Tadjik en nog wat kleinere groepen. In totaal heeft de provincie zo'n 24,4 miljoen inwoners waarvan bijna 13 miljoen moslims. Dat is iets meer dan Nederland met zijn tussen de 17 en 18 miljoen mensen.
Er zijn in Xinjiang 24.400 moskeeŽn, hetgeen neerkomt op een moskee per 530 moslims. DAt neemt niet weg dat reizigers melden dat enkele grote moskeeŽn in de hoofdstad nagenoeg niet bezocht worden. Zijn ze geÔdentificeerd als oorden van salafisme? We weten het niet. We weten wel dat ook Nederland "worstelt" met dit probleem.

De talen het Chinees, het Uighurs en het Kazaks kunnen gebruikt worden tijdens de "National College Entrance Examination."
Voor wat betreft extremisme schijnt het "East Turkistan Islamic Movement" er uit te springen. De VN heeft het op de lijst internationale terroristische organisaties geplaatst.

■ Uiteraard mogen we argwanend zijn wanneer China een "white paper" publiceert over Xinjiang en de Uighuren in het bijzonder. Niettemin staat er altijd wel iets in waarover nagedacht, gedicussieerd, gestudeerd, of gepubliceerd kan worden. Zo staat er in de nieuwste versie dat er nooit een natie is geweest met de naam "East Turkistan". We mogen er zelfs aan toevoegen dat er nooit een natie is geweest die Turkistan heette, noch een volk dat "Turkic" werd genoemd. Dit zijn aanduidingen die westeuropese historici hebben bedacht om bepaalde bevolkingsgroepen, of federaties van bevolkingsgroepen uit het verleden een naam te geven — waar noch zij, noch wij de namen kenden en kennen van de herders en anderen die deze streken bevolkten, als die herders al behoefte hadden aan groepsnamen en dergelijke.
Het "white paper" gaat verder met te zeggen dat Uyghuren mettertijd ontstonden als gevolg van een "lang proces van migratie en integratie".
Uiteraard kan dat gezegd worden voor nagenoeg elke moderne natie: ontstonden de Nederlanders niet als een samenkomen van de Catten, Saksen, Sueven (Zeeuwen) en nog zowat aan "Noormannen" en andere blonde blauwogige avonturiers?Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.