White Jade River      
december 2021      


■ Thailand lijkt er klaar mee te zijn. "Meer dan 220.000 personen", zo meldde de Bangkok Post van 6 november, hebben en petitie ondertekend waarmee, vastgelegd in een wetsvoorstel, afschaffing wordt gevraagd van de majesteitsschennis-wetgeving — waarvan ook het leger, overheidsfunctionarissen en anderen gretig gebruik lijken te maken om tegenstanders uit te schakelen.
De hier vorige maand in het nieuws gekomen Buddha Isara, inmiddels weer bekend onder zijn lekennaam Suvit Thong-prasert, bracht een lijst met 222,928 namen naar het parlement waar een en ander in ontvangst werd genomen door de parlementsvoorzitter. Eerder werd bekend dat een wetsvoorstel in behandeling zou worden genomen indien er tenminste 100.000 mensen achter zouden staan. Dat aantal is ruimschoots gehaald.

Luang Phor (lwang pô = "oude vader") Phat, de abt van een tempel in de Nakhôn Sawán-provincie had van de donaties over de voorbije jaren iets meer dan 63 miljoen baht opzij gelegd voor onderhoud aan de tempel, het bouwen van een nieuwe stoepa (pagoda), en een ziektekosten-buffer voor zichzelf. Zoals andere abten is hij bij het beheer van dergelijke zaken afhankelijk van burgers die de taak op zich nemen om het netjes naar de bank en/of weer terug te brengen, en net als in sommige andere gevallen kan zo'n abt zich onder dergelijke omstandigheden een beetje kwetsbaar voelen.
The Thaiger meldde op 23 november dan ook dat een drietal personen, waaronder zo'n burger-assistent er met de buit vandoor waren gegaan.
Politie-eenheden zijn aan de slag gegaan om de fondsen weer boven water te krijgen. De krantenfoto toont hen blij en tevreden bij de overhandiging ervan aan de oude monnik. Of hij hierna een meer betrouwbare persoon zal kunnen vinden voor het regelen van dergelijke materiële zaken is niet eens zeker, ook al wordt hij alom gewaardeerd. Nog een vijftigtal jaren geleden was er op het platteland van Thailand nog geen sprake van woon-werkverkeer waarbij de arbeider dagelijks uren onderweg is van en naar de plek waar het inkomen wordt vergaard. Toen kon een boer nog gemakkelijk een paar uur vrijmaken om de tempelzaken te regelen, dat is inmiddels veel moeilijker geworden.

■ De tempel de Khao Sao Tong Thong (let op de chinees-etnische toeveging "tong") in Pattaya, zo meldde de plaatselijke krant (die veel te veel advertenties toelaat om het nog prettig leesbaar te houden), kan eindelijk ramen in het gebouw laten zetten. Tijdens de feestelijkheid aan het einde van de officiële regentijd-retraite brachten de bezoekers aan de feestelijke heropening van het levensbeschouwelijke jaar 450,000 baht bijeen. Die bezoekers zien dit niet als een aderlating maar als een bijdrage aan een gerust gemoed, d.w.z. goed karma.

De bezoekers op de voorgrond (foto) hanteren een netjes ingepakte onder- en overpij, kant-en-klaar verkrijgbaar in de winkels voor monnikskleding en tempelbenodigdheden. Het is een symbolisch gebaar als een begeleiding van overdracht van fondsen die per bankoverschrijving plaatsvindt. Gebruikelijk is dat de donoren die materiële gift bij het overdragen allemaal tegelijkertijd aanraken, resp. op de handen dragen, als een gebaar van gezamenlijk doneren. Ook diegenen die hier geen financiële bijdrage aan hebben kunnen leveren, mogen even aan zo'n overdracht deelnemen in de gedachte dat z/hij ook een materiële bijdrage had willen leveren, zouden de omstandigheden gunstiger zijn geweest. Die persoon houdt zich dan even vast aan de gevers, ofwel aan de kleding, danwel met een hand op de arm of de schouder. De officiële donoren staan dit toe en zien het als een dubbele dāna (schenking): én aan de tempel, én grootmoedigheid ten aanzien van de arme, door hem/haar deel te laten nemen in dit vergaren van boon (spr. poeoen; Hybr.Skr./P.: punya/puñña), morele verdienste.

■ De Asian Catholic Dioceses Directory, oftwel het UCA News deed op 22 november verslag van een thaise tempel die d'r eigen cryptocurrency hadden bedacht. Dat zou onrust veroorzaakt hebben temidden van de boeddhistische bevolking, of temidden van het conservatieve deel daarvan. Wat die katholieken er in Boeddha's naam mee te maken hebben, dat vraag je je telkens weer af.

Ook in Nederland hebben we dorpen gezien die, om het koperspubliek binnen de dorpsgrenzen te houden, een eigen betalingssysteem ontwikkelden, een soort IOU's die bij de bank ingewisseld konden worden, tenzij het ging om transacties van producent tot consument zonder tussenkomst van groothandel, vervoerders etc. Dan had je te maken met een ruilsysteem. We horen er aan het begin van de 21ste eeuw niets meer over; het lijkt niet levensvatbaar te zijn geweest.

Toch moeten we het initiatief van de wat Pa Mahayan in die sfeer zien ("pa" = phra; Mahayán = van oorsprong een mahāyāna-vestiging). Hun eigen betalingssysteem geeft donateurs in binnen- en buitenland de mogelijkheid om online overboekingen te doen, dus ook in landen waar bv. Western Union niet actief is.
De online gezette "tokens" vertonen de afbeelding van Somdet phra Buddhacarya. "Buddhacarya" is voluit "Buddha-ācharyā"; ācharyā = "ajahn" in het thais.

De 19de-eeuwse monnik Buddhacarya staat beter bekend als somdet To of somdet Toh, en daarmee heeft het "token" een dubbele functie: het is een betaalmiddel, èn het is een online amulet.
Zoals er iemand is, of is geweest, die iedere dag de WJR-pagina over de mudras van Amitābha Boeddha opende, om een en ander in gedachten te houden (Skr.: smrti), zo kan de thaise boeddhist aan de andere kant van de wereld het "token" op zijn bureaublad zetten teneinde voortdurend herinnerd te worden aan het ideaal dat Somdet Toh vertegenwoordigde, en waar het individu, nu of in de toekomst, ook bij kan aankomen. Godheid is een onmogelijk te bereiken staat, stellen de monotheïsmen, maar boeddhaschap is alleszins mogelijk; de boeddha(s) nodigt/nodigen daartoe zelfs uit: kom er bij.
Nieuws over Boeddhisme is een productie van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme.
De paginas bestaan sinds december 2004.

Stichting onder nummer 20138036.