Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


RONDOM DE DHARMA
Deze pagina:Tamil-boeddhisten

Gajendran Ayyathurai heeft een proefschrift gewijd aan Iyothee Thass (1845-1914), geboren in Tamil Nadu. Een andere naam is die van Ramasamy Naicker (1879-1973). Iyothee Thass redigeerde tussen 1907 en 1914 de krant The Tamilian.
Gajendran Ayyathurai heeft in zijn onderzoek de conclusie getrokken dat het inmiddels typisch dalit anti-kastestandpunt nog het sterkst naar voren werd gebracht door Thass. Aangemoedigd door Thass zijn de Tamil Parayars (kastelozen) er succesvol in geslaagd de term "onaanraakbaar" te weerleggen, zowel in het taalgebruik van landgenoten als in dat van de britse kolonisten.
Iyothee Thass was wat we vandaag een Tamil-boeddhist noemen, of in andere woorden, een dravidische boeddhist, hoewel het woord " dravid" in ca 2019 onder vuur is komen te liggen, dit vanwege een herinterpretatie van de geschiedenis van het zuidelijke deel van India. Vanuit die achtergrond interpreteerde hij wat we vandaag als brahmaanse riten en gebruiken zien als voortkomend uit oorspronkelijk boeddhistische voorbeelden, langzamerhand overgenomen, vervoegd en verbogen. Daarin gaat hij verder dan vele anderen zouden durven gaan.
Heroverweging positie dalit
In een door de BBC in 1955 uitgezonden interview met Ambedkar horen we dat hij op dat moment nog niet zo ver was om de stap te nemen richting het boeddhisme. Omstandigheden, onderandere het gegeven dat buiten-kaste bevolkingsgroepen, ook de bergvolkeren uit het noorden, pas enigszins burgerrechten kregen op het moment dat ze een erkende religie gingen aanhangen, leidden er, waarschijnlijk na het BBC-interview toe dat Ambedkar zijn mede-dalit zou uitnodigen het boeddhisme aan te gaan hangen, respectievelijk zich officieel bij het bevolkingsregister te laten inschrijven als boeddhist.
Ambedkar was in 1955 al ziek, en zou een jaar later, in december, overlijden, tijdens de eerste toevluchtname van dalit tot het boeddhisme. Hij was op 14 oktober 1956 de eerste toevluchtnemer. Te ziek om nog lang in Nagpur te kunnen blijven, de plaats waar de eerste massale toevluchtname van dalit plaatsvond, reisde hij terug naar zijn woning in Delhi, en overleed daar, zoals gezegd in december 1956. Uit een paar verslagen moeten we opmaken dat de situatie te Nagpur, nadat Ambedkar naar Delhi was overgebracht, chaotisch werd, en de hele toevluchtname-operatie moet weken geduurd hebben voordat iedereen goed en wel geregistreerd was.
Niet alle dalit zijn boeddhist
The Universe Newsroom, het best verkochte Katholieke blad in Engeland en Ierland, had in haar september 2005-nummer een ultra-kort berichtje over de status van christelijke dalit in India. Omdat het zo kort is, volgt hier de vertaling:
christelijke en dalit-groepen in India willen opnieuw actieve aandacht voor de constitutionele ongelijkheid tussen christelijke dalit en die dalit die behoren tot de hindu, boeddhistische en sikh-religies. En alhoewel hindu, boeddhistische en sikh dalit nu toegang hebben tot een serie door de staat toegewezen gunstige maatregelen, worden die maatregelen onthouden aan hun christelijke en moslim mede-dalit. Nu heeft de overheid een nieuwe commissie in het leven geroepen om de situatie te bestuderen, en de christelijke dalit-vertegenwoordigers dringen er bij de internationale gemeenschap op aan steun te verlenen aan het team juristen dat hun zaak bij de commissie gaat voorleggen.
Onderwijs Nepal
Het Hooggerechtshof van Nepal heeft op 20 januari 2006 beslist dat het "Teendhara Sanskrit Pathshala Hostel" en de "Mahendra Sanskrit University" dalit en ethnische minderheden van Nepal niet langer mogen weren. Ze moeten hun regels zo opstellen, resp. veranderen dat ze niet indruisen tegen Artikel 11 van de Grondwet die over gelijke rechten gaat.
Zie ook The Annihilation of Caste, een boekbespreking.

Naar de archiefpagina | Naar de soetraspagina

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme