Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Gezag binnen het boeddhismeVlak voor zijn overlijden werd Sakyamuni Boeddha gevraagd wie hem nu moest opvolgen als leider over de monnikengemeenschap. Zijn antwoord was: Laat je leiden door de Leerredes en de Monnikscode (dhamma-vínaya, resp. dharma-vínaya). Het citaat stamt uit de theravāda-canon.

Tegen het eind van Boeddha's leven stelde zijn neef Devadatta voor de leiding over de monniksgemeenschap over te nemen en hen onder veel strictere regels te stellen. Boeddha's antwoord daarop was: Ik geef de leiding zelfs niet over aan mijn twee beste leerlingen Sariputta en Moggalana (resp. Sariputra en Maudgalyayana), laat staan aan Devadatta.
Deze passages zijn de grondslag geworden voor de vorm van basis-democratie binnen het boeddhisme. De tempelgemeenschappen zijn autonoom; ze kiezen al dan niet een gedecentraliseerd gezag, en de verschillende stromingen zijn elkaar geen verantwoording schuldig. Dat gaat al meer dan 2500 jaar goed. Geen opstand tegen het centraal gezag. Daarin zal geen verandering komen. Dat zou neerkomen op een overtreding van Boeddha's aanwijzingen.

We vinden echter in de Mahāyana-parinirvāna Soetra, of kortweg de Nirvāna Soetra, in het hoofdstuk Lamentaties, een passage waarin Boeddha de monnik Káshyapa aanbeveelt als de houder van de Dharma, de Leerredes. Hij, zo moeten we begrijpen, zou bij zijn leven de vraagbaak zijn waar het de Dharma-uiteenzettingen aangaat.
Het Lang Leven-hoofdstuk dat het eerste deel van deze Soetra afsluit stelt Káshyapa voor als een Bodhisattva, de enige groep die de Mahāyāna-Dharma voort kan dragen, over de normale grenzen van leven en dood heen.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme