Uit het archief van www.buddha-dharma.nl


Gezag binnen het boeddhismeVlak voor zijn overlijden werd Sakyamuni Boeddha gevraagd wie hem nu moest opvolgen als leider over de monnikengemeenschap. Zijn antwoord was: Laat je leiden door de Leerredes en de Monnikscode (dhamma-vinaya in Pāli), resp. dharma-vinaya in Hybr. Sanskriet -- in beide gevallen nadruk op "vin-", dus niet vinaaaaja). Het citaat stamt uit de theravāda-canon.

Tegen het eind van Boeddha's leven stelde zijn neef Deva-datta voor de leiding over de monniksgemeenschap over te nemen en hen onder veel strictere regels te stellen. Boeddha's antwoord daarop was: Ik geef de leiding zelfs niet over aan mijn twee beste leerlingen Sáriputta en Moggalána (in Pāli, resp. Sáriputra en Maudgalyáyana in Hybr. Sanskr.), laat staan aan Deva-datta.
Deze passages zijn de grondslag geworden voor de vorm van basis-democratie binnen het boeddhisme. De tempelgemeenschappen zijn autonoom; ze kiezen al dan niet een gedecentraliseerd gezag, en de verschillende stromingen zijn elkaar geen verantwoording schuldig. Dat gaat al bijna 2600 jaar goed. Geen opstand tegen het centraal gezag. Daarin zal geen verandering komen. Dat zou neerkomen op een overtreding van Boeddha's aanwijzingen.

We vinden echter in de Mahāyāna-pari-nirvāna Soetra, of kortweg de Nirvāna Soetra, in het hoofdstuk Lamentaties, een passage waarin Boeddha de monnik Kàshyapa aanbeveelt als de houder van de Dharma, de Leerredes. Hij, zo moeten we begrijpen, zou bij zijn leven de vraagbaak zijn waar het de Dharma-uiteenzettingen aangaat.
Het Lang Leven-hoofdstuk dat het eerste deel van deze Soetra afsluit stelt Kàshyapa voor als een Bodhisattva, de enige groep die de Mahāyāna-Dharma voort kan dragen, over de normale grenzen van leven en dood heen.

Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme