ARCHIEF VAN WWW.BUDDHA-DHARMA.nl

(sinds 2004)
• Een kleine selectie bijdragen over
Boeddha, boeddhaschap, en de Boeddhas:
Boeddha's leeuwenbrul (engelstaling),
Legenden rond Sakyamuni Boeddha's geboorte,
Migratie van Boeddha's voorvaderen,
• hoe hij Voortging
• de Komende Boeddha: Maitreya

• de vastende Boeddha,
• hoe Boeddha er uit gezien moet hebben,
de eerste twee lekenvolgelingen van Boeddha,
meest vooraanstaande tijdgenoten,
• zijn overlijden,
• hoe twee stromingen van het boeddhisme dit op schrift stelden,

Mahāyāna-opvattingen over Boeddha en boeddhaschap

Vairóótsjana Boeddha,
Akshóbhya Boeddha,
Amitābha Boeddha,
• de Dhyāni Boeddhas,


Mahāyāna-opvattingen over Bodhisattvas

• De verzamelpagina over bodhisattvas:
• bodhisattva Samantabhadra,
• bodhisattva Grote Geloften: Ksitigabha, idem in Korea en Siberië,
• bodhisattva Grote Wijsheid: Manjushri, • bodhisattva Perfectie van Wijsheid: Prajña-paramitā,


Mahāyāna-opvattingen over Bodhisattvas

• bodhisattva van Groot Mededogen: Avalokiteshvara,
• bodhisattva Groot Stamina: Maha-sthama-prapta,
• bodhisattva Die de Lotus Draagt: Padmapāni,
Maitreya, gedeeld concept in het Grote en Kleine Voertuig,
Maitreya, de Mahdi, Nichiren en de Gohonzon


Concepten uit het Kleine Voertuig

• De oudste tekst over de dhyāna of meditatie,
anapána-satí en vipassaná : de eenentwintigste-eeuwse verbasteringen,
• de mahāyāna-meditatie-techniek op het horen, de Sūtra over de Ononderbroken Voortgang van Wijsheid,


zij die niet gaan, in contrast met het bodhisattva-concept,
• over de Arhat of Lohan,
de deva als gedeeld concept rond de grote wereldzeeën
de aarde-aanrakende mudra,


Gedeelde Concepten uit het Kleine en Grote Voertuig

• het begrip dharma,
• de concilies van het boeddhisme,
• het Dharmawiel
• de Lokapāla, ofwel de beschermer: de iconografie, de etymologie,
antefixen of hogels als tempelbeschermers


Algemene onderwerpen

Een serie korte bijdragen, o.a. huwelijk, euthanasie, vergeving, het kastestelsel,
Samenvatting over ras, religie, taal, en sexuele oriëntatie,

• over schepper en schepping,
vegetarisme, de historische context,
Ambedkar's "the annihilation of caste",
Gandhi en Ambedkar,


Algemene onderwerpen

Bali en offerandes,
transcendent geven,
• boeddhisme over oorlog en vrede,
god en boeddhisme,
• de gewijde gemeenschap,

Aspecten van boeddhisme (ver-zamelpagina),
• het vieren van boeddhadag,


Algemene onderwerpen

• het boeddhabeeld,
Boeddha's voetafdruk,
de handgebaren op boeddhabeelden,
• de factoren van verlichting,
gezag binnen het boeddhisme,


Algemene onderwerpen

buigen in boeddhisme,
• of de wereld ook ten onder gaat,
nieuwjaar en astrologie,
• de regentijd-retraite
• het eren van de guru in het Grote Voertuig,
• over het vuurritueel,
• de màndala,


Algemene onderwerpen

• boeddhistische muziek,
• over de recitatieven,
• over de mantra,
mantra-zingen,
• tussen leven en dood,
• het
zonnewiel of de wan,


Algemene onderwerpen

de tórana in India en Sri Lanka,
• over de stoepa en het reliek,
• over de Koreaanse stoepa,
• over de Tibetaanse stoepa,
• de poortwachters in Japan en in China,
• De Borobudur


Andere levensbeschouwingen en boeddhisme

het misverstand over hemel en hel,
zelfopoffering als niet-boeddhistisch concept,
martelaarschap als niet boeddhistisch concept (engelstalig),
schuld als niet-boeddhistisch concept
Andere aziatische stromingen

• Hinduïstische stromingen, Bhakti en het vedánta,
het Ene (engelstalig)
Liila, de dansvorm,
• de riten te Bali


boeddhisme in India:
• waar Boeddha Verlichting bereikte,
• de Kanheri-grotten,
Nalanda, de oude en de nieuwe universiteit,
Vikramashīla, tantrische universiteit in de oudheid,
Ájanta, de grotten


vervolg India

de Ājivika, het ingewikkelde religieuze landschap van het vroege India,
• boeddhisme in Odisha,
• boeddhisme in Bengalen,
• boeddhisme in Tamil Nadu,
Sikkim, deelgeschiedenis door L.A. Waddel (1915)
• boeddhisme in Vietnam,
de grootste stroming in Vietnam,
• boeddhisme in Korea,
Koreaanse tempelbellen,
boeddhistisch erfgoed in Koreaans museum,
• boeddhisme in Bhutan,
• over een reliek in Bhutan,
• over het voor-boeddhistische Bon


• boeddhisme in Myanmar,
• het moderne boeddhisme in Thailand en grensgebieden,
• boeddhisme in Sri Lanka,
• de boeddhistische vlag


• iets over de 10de eeuw in Cambodja,
en een fragment nieuwe geschiedenis van het boeddhisme in datzelfde land
• de eerste pogingen in Europa
Estland als poort naar Azië


• boeddhisme in China,
Boeddhanatuur en meester Tao Sheng,
• monnik-pelgrim Xuanzang,
• monnik-pelgrim Kumārajīva,
Huangbo, Linji's leraar,
Linji, aartsvader van linji/rinzai zen


vervolg China

Linji's ch'an,
Yungang, de grotten,
de parel, voorboeddhistische gebruiken,

de "drie scholen" (sanjiao)


• de jaren 1990 - 2000 in Taiwan,
• Dharma-meester Yinshun,
• Dharma-meester Xüyün,
Dharma Drum, nieuwe architectuur,

Singapore, oudste tempel


• boeddhisme in Gandhāra (Pakistan),
• boeddhisme langs de Zijderoute (Afghanistan),
Mes Aynak, site in Afghanistan,
Kashgar, het late hīnayāna,
• de grotten te Kizil,
• Overblijfselen in te Iran en Kargil
Uzbekistan


• over talen en schriftsoorten,
tekstfragmenten gevonden in Gilgit-Baltistan,
• de oudst bekende manuscripten, de senior-rollen,
• twee encyclopedische collecties


• een paar pre-mahayanistische stromingen,
theravāda en sarvastivāda,
de nikāya en āgama,
• oorzakelijkheid en Dinnaga, stichter van de sautrantika-stroming,
esoterisch en exoterisch, engelse tekst


het boeddhisme in Japan:
• de oudste tempel,
• de Yasukuni schrijn,
• de tendai stroming,
Ōbaku-zen,
de Lotus Soetra-stromingen,
• twee aspecten van esoterie in Japan


vervolg Japan

Kūkai en de shingon-stroming,
Hiroshima en Nagasaki,
• de theatervorm Nōh,
• prentenmaker Hokusai,
• beeldhouwer Unkei


vervolg Japan

• theemeester Rikyu,
• de theeceremonie
• de bloemschikkunst,
• over tuinen en tempels,
over Fudō, bijlage bij tuinen en tempels
• het boogschieten,
• de bamboefluitvervolg Japan

• de dichtvorm haiku,
• de klassieke haiku,
• het prozagedicht de haibun


• de twintigste-eeuwse Amerikaanse zen-generatie
de lumineuze mind, de woorden en de inhoud


• de oorsprong van de kalachakra,
• iets over de thanka
Email adres: whitejaderiver@gmail.com / contactwjr@yahoo.nl


Deze pagina is er een op de site www.buddha-dharma.nl
www.buddha-dharma.nl is eigendom van White Jade River, Instituut voor Boeddhisme